Kertészettudományi Intézet- Oktatás

Bemutatás

Képzési program

Szak- és Diplomadolgozat készítési segítség

Az Intézet által meghirdetett TDK-,  diploma- és szakdolgozati témakörök

Kertészmérnök BSc szak tantárgyai

Tantárgy neve
Tárgykód
Tárgyfelelős
Oktató
ALAPOZÓ TÁRGYAK
Alkalmazott növénybiológia alapjai
MTB7001
Alkalmazott kémia alapjai
MTB7002
Agrártörténet
MTB7003
Dr Császár Imre
Dr Császár Imre
Matematika
MTB7004
Dr Vincze Szilvia
Dr Vincze Szilvia
Informatika
MTB7008
Dr Várallyai László
Dr Várallyai László
Kertészeti alapismeretek I.
MTBK7001
Növénytan
Általános és szervetlen kémia
Kertészeti alapismeretek II.
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari mikrobiológia
Műszaki ismeretek
MTB7010
Talajtan
Dr Kátai János
 
Vízgazdálkodás
Növényélettan
Szerves és biokémia
Környezetgazdálkodás
MTB7015
Gazdaságtudományi ismeretek I.
Dr Harangi-Rákos Mónika
Dr Harangi-Rákos Mónika
Agrokénia
Földműveléstan és területfejlesztés
Dr Rátonyi Tamás
Dr Rátonyi Tamás
Növénytermesztéstan I.
Genetika és biotechnológia
MTB7021

Tantárgy neve
Tárgykód
Tárgyfelelős
Oktató
SZAKMAI TÖRZSANYAG
Gyülölcstermesztési ismeretek I.
Mezőgazdasági géptam
Zöldségtermesztési ismeretek I.
MTBK7004
Dísznövénytermesztés és nemesítés I.
Gyümölcstermesztési ismeretek II.
Szőlőtermesztés I.
Növényvédelem I. (növénykórtan)
Zöldségtermesztési ismeretek II. 
MTBK7008
Gazdaságtudományi ismeretek II. 
Dr Posta László
Dr Posta László
Dísznövénytermesztés II. 
Statisztika
MTB7028
Dr Huzsvai László
Dr Huzsvai László
Szőlőtermesztés II.
Gyógy és fűszernövények termesztése
Növényvédelem II. (növényvédelmi állattan)
Gazdaságtudományi ismeretek III.
Dr Pethő Károly
Dr
Minőségirányítási rendszerek
Növényvédelem III. (gyomszabályozás, integrált védelem)
Mezőgazdasági jog és szakigazgatás
Dr Andorkó Imre
Dr Andorkó Imre
Tantárgy neve
Tárgykód
Tárgyfelelős
Oktató
VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK
Díszfaisklai termesztés I.
MTBK7013
 
Organikus gazdálkodás a zöldségtermesztésben
MTBK7014
 
Organikus gazdálkodás a gyümölcs- és szőlőtermesztésben
MTBK7004
Gyümölcsösök és szőlő környezetkímélő védelme
MTBK7016
Fitotechnikai műveletek a gyümölcs- és szőlőtermesztésben
Zöldségtermesztés III.
MTBK7020
Gyümölcstermesztési ismeretek III.
Dr Gonda István, Dr Csihon Ádám
Fitotechnikai műveletek a dísznövénytermesztésben
MTBK7022
Szőlőtermesztés III.
MTBK7023
Művelési rendszerek és metszésmódok
MTBK7024
Gyümölcsfaiskolai termesztés
 
Zöldség- és dísznövények környezetkímélő védelme
MTBK7026
 
Tárolás, termékfeldolgozás
MTBK7027
Dr Prokish József
 

Kertészmérnök MSc szak tantárgyai

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 04. 11:36