Kari Tanács

A Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely véleményt nyilvánít, javaslatot tesz mindazokban az ügyekben, melyek a Kart érintik. A Debreceni Egyetem Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörén túl jogosult állásfoglalásra bármely, a Kart érintő ügyben.

Határozatok

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 04. 14:06