A kar küldetése

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar küldetése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban és Kelet-Magyarországon. Az intézmény ennek megfelelően az elsődleges szakemberképzésen túl regionális, országos, illetve nemzetközi kutatási és szaktanácsadási feladatokat is ellát. A fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés követelményeinek megfelelően bővültek oktatási-képzési, kutatási területeink. A tudományok egymás közötti kapcsolata egyre erősödik, ami közép- és hosszútávon is kívánatos. Törekvésünk akár jelszóként is használható: „sokszínű képzés – átjárhatóság”.

Oktatási programjaink felépítésükben, szerkezetükben rugalmasak, tartalmukban sokszínűek. Képzések személyi és infrastrukturális feltételeivel rendelkezik a Kar. Célunk magas színvonalú hallgatói és kutatói laboratóriumok kialakítása, valamint azok alkalmazása kiváló képességekkel rendelkező hallgatók képzésére. A speciális, nagy értékű műszerek és speciális mérési eljárások, világszínvonalú kutatómunkák kivitelezését teszik lehetővé. Akkreditált laboratóriumunk lehetőséget nyújt olyan szegmensek támogatására, amelyek folyamatos piaci igényeket elégítenek ki.

A Karon működő és egyre szélesebb területekre kiterjedő doktori iskolák (növénytermesztési, kertészeti, valamint állattudományi, továbbá élelmiszer- és táplálkozástudományi) – és azok doktori programjai – megfelelő hátteret nyújtanak a tehetséges fiatalok tudományos továbbképzéséhez.

Integrált fejlesztések és tudásmegosztás a versenyképes agrárium, az etikus élelmiszerelőállítás és a környezeti fenntarthatóság támogatására.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31