Dékáni köszöntő

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Hallgatók!

Kedves Érdeklődők!

2000. január 1-jén a nemzetközi versenyképesség igényével született meg a Debreceni Egyetem, amely mára az ország legrégebben, folyamatosan működő felsőoktatási intézménye. Magyarország kiváló kutatóegyetemei közé tartozik, amely 14 karával, 24 doktori iskolájával a legszélesebb hazai képzési kínálatot nyújtja. Napjainkban a Debreceni Egyetem az agrárképzési, kutatási és fejlesztési tevékenységét nevesítetten három szervezeti egységben látja el, ezek a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK), a Gazdaságtudományi Kar (GTK) és az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT). A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar – igazodva napjaink tudományos kihívásaihoz - mind képzési, mind kutatási tevékenységét a körforgásos biológiai-alapú gazdaság (circular bioeconomy) modelljének megfelelően fogalmazza meg, mely az anyagok és értékek újrahasznosításán alapul, az előállított termék hozzáadott értékének növelésén, szolgáltatásokon, okos megoldásokon keresztül. A világ agrár-felsőoktatási intézményeinek rangsorában a debreceni mindig kiemelkedő helyen szerepel, jelenleg a legjobb 150-200 között van.

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának jelenleg közel 1400 hallgatója van, a magyar nyelvű képzéseink mellett egyre több külföldi diák jár angol nyelven oktatott szakjainkra. Az alap- és mesterképzéseink, tehetséggondozó szakkollégiumaink, doktori iskoláink mind meghatározó szerepet töltenek be a felsőfokú agrárképzésben és a tudományos utánpótlásban. Kiemelten fontos számunkra a széleskörű szakmai és gazdasági kapcsolatrendszer fenntartása, a térség vállalkozásaival, mely egyrészt biztosítja a gyakorlati képzés feltételeit, másrészt segíti az Egyetemen keletkezett tudományos eredmények hasznosulását. Elődeink jó példáját követve igyekszünk korszerű ismereteket, gyakorlatorientált tudást nyújtani a hallgatók részére, hogy a gyakorlatba kikerülve, a megkezdett úton haladva öregbítsék intézményünk és a magyar mezőgazdaság jó hírnevét.

Dr. Stündl László s.k.

egyetemi tanár

dékán

Legutóbbi frissítés: 2023. 10. 16. 14:39