Bemutatkozás - Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központ

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központ

A DE MÉK Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központ küldetése és céljai

A DE MÉK kutatási-innovációs tevékenysége rendkívül szerteágazó, és harmonikusan illeszkedik a régió, illetve az ország aktuális stratégiai fejlesztési irányaihoz, különös tekintettel az agrár-élelmiszeripari szektor megerősítésére és annak nemzetközi versenyképességének fokozására. A központ feladata ezen specifikus és változatos K+F+I tevékenységek integrált, átfogó jellegét, illetve a létrehozott kutatási eredmények, alkotások, újítások hasznosíthatóságát biztosítani. Ezen munkához elengedhetetlen a régió, valamint az ország releváns gazdasági szereplőivel való együttműködés intenzitásának fokozása, és olyan eredmények létrehozásának katalizálása, amelyek mind az ipari partner, mind az egyetem gazdasági erejét növelik.

A központ a tevékenységét mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban a modern társadalom fogyasztói elvárásaira reflektálva végzi, hiszen a megalkotott termékek, szolgáltatások, tudományos eredmények, technológiai újítások versenyképességét, kedvező piaci fogadtatását a fogyasztói igényekkel való összhang biztosítja.

Az Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központ fő célja tehát a kar kutatási kapacitásainak hatékony kiaknázásának támogatása, és az együttműködő partnerek számára gazdasági haszonnal járó tevékenységek kiajánlása, szervezése és megvalósítása. A szervezeti egység hatékony és eredményes projektgenerálási tevékenység által támogatja az intézeti K+F+I tevékenységek kibővítését, megvalósulását és az eredmények hasznosulását. A kar intézetei és tanszékei kutatási szolgáltatási tevékenységeinek összehangolt módon történő kiajánlása és szervezése is fontos részét képezi a központ tevékenységeinek. A szolgáltatási, illetve K+F+I tevékenységek expanziójához nem kizárólag az ipari partnerekkel, hanem a társ-kutatóintézetekkel, szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás permanens jellegének a biztosítása is elengedhetetlen. A központ jelentős szerepet játszik a Karon keletkezett szellemi tulajdonok kiaknázásában és hasznosításában, valamint a publikációs, illetve disszeminációs tevékenységek koordinálásában is.

A dinamikusan bővülő számú ipari partnereinkkel való együttműködésben változatos tématerületeken tudjuk tudásunkat kamatoztatni. Közös projektjeink kiterjednek a növénytermesztés és állattenyésztés aktuális kérdéseire, növényvédelmi és állategészségügyi kutatásokra, növény- és állatélettani vizsgálatokra, élelmiszer-biztonsági és eredetvédelmi kutatásokra, speciális élelmiszertechnológiák és tartósítási módszerek kifejlesztésére, valamint új minőségirányítási és nyomonkövetési rendszerek tesztelésére is. Az új, magas hozzáadott értékű termékek kidolgozása és bevezetése, beleértve az egészségvédő hatású élelmiszereket is, nagyban hozzájárul a szektor versenyképességének fokozásához.

A DE MÉK INNOVÁCIÓS ÉS TUDÁSHASZNOSÍTÁSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAI, FELADATAI

  1. Specifikus technológia- és termékfejlesztések iniciálása és megvalósítása.
  2. Fejlesztési koncepciók kidolgozása, innovációs tervek készítése. A kutatási profil bővítésének és a meglévő kompetenciák kiaknázásának a támogatása.
  3. KFI források felkutatása és azok kiaknázási lehetőségeinek a feltárása. K+F+I forrástérkép és pályázati akcióterv kialakítása.
  4. Új projektek generálása és kidolgozása.
  5. Ipari partnereink körének bővítése, igényeik felmérése, új klasztertagok bevonása.
  6. Tanácsadási tevékenység.
  7. A fejlesztési eredmények hasznosításában és disszeminációjában való közreműködés.
  8. Szellemi tulajdonvédelem – tanácsadás, szolgáltatás, közvetítés.
  9. A DE MÉK szolgáltatási tevékenységei expanziójában való szerves részvétel. Agrár- és élelmiszeripari partnerek felé technológia-transzfer szolgáltatások nyújtása.
  10. A Kar infrastruktúrája hatékony működtetésének katalizálása.

 

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 29. 07:35