Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Bemutatkozás

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE MÉK) Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke a jogelőd intézmény, a Debreceni Agrártudományi Főiskola, később a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) alapító tanszékének számít. A tanszék neve többször változott, ami az oktatott tárgyak bővülését is jelezte. A kezdetektől több évtizeden át Állattani Tanszék néven a Mezőgazdasági Állattant oktatták munkatársai.

A tárgyhoz kötődve az anyag részét képezte az ökológia és a vadászati szempontból fontos fajok ismerete. Itt kell megemlíteni néhai dr. Kovács Béla nevét, aki több évtizeden át a Hortobágyon néhány vadászható madárfaj (szárcsa, tőkés réce, valamint más vízimadárfajok) táplálékösszetételét kutatta, emellett gyakorló vadászként is segítette az állattan, és a vadászat iránt érdeklődő hallgatókat. A jelenlegi tanszéki struktúra 2000-ben alakult ki.

Az oktatott fő tárgyak az állattan ökológia, természetvédelem és a vadászat-vadgazdálkodás. A tanszék egyik fő diszciplinája a természetvédelem tárgy oktatása 1990 óta folyamatos. 2000-ben kezdeményeztük a Természetvédelmi mérnök főiskolai szak alapítását. A beadott programot támogatta az Oktatási Minisztérium és a MAB, együttes döntésük alapján a szak alapítását 2001-ben hirdették ki. A Mezőgazdaságtudományi Karon országos szinten is elsőként megkezdődött a szakon az oktatás a 2002/2003-as tanévben. 1998-tól beindult a vadgazda mérnök főiskolai graduális szak levelező formában. A Vadgazda mérnöki szakon is sikerült akkreditáltatni a BSc szintű képzést, így a 2006/2007-es tanévtől nappali tagozaton állami finanszírozású évfolyam is indul. 2005-ben konzorciumban kezdeményeztük a Természetvédelmi mérnök MSc szak alapítását és az elkészített anyagot továbbítottuk a MAB felé, az MSc képzés 2008-ban indult. A tanszéken évente jelentős számban készül diploma- és szakdolgozat valamint minden kari tudományos diákköri konferencián diákköri dolgozat. A dolgozatokat önálló szekcióban mutatják be a hallgatók.

A tanszék jó kapcsolatot ápol különböző gyakorlóhelyekkel, szakmai szervezetekkel, környezet- és természetvédelmi hatósággal, nemzeti parkok igazgatóságaival. A tanszék szakjain végzett hallgatók elhelyezkedését nyomon követjük, segítve az újabb évfolyamok hallgatóinak esetleges elhelyezkedését. 

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 04. 08:18