Projektek - Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézet

OTKA, T029276, 1999–2002. A növénytermesztési tényezők kölcsönhatásainak értékelése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OTKA, T031989, 2000–2003. A tápanyagellátás és a vízgazdálkodás kölcsönhatásainak értékelése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OM, OMFB 02203/99., 2000–2002. Csökkentett menetszámú termesztési technológiák fejlesztése az EU-s versenyképesség növelése érdekében, témavezető: Dr. Nagy Jánoas DSc

OM, OMFB 01369/2000., 2000–2002. Regionális tudásközpont kialakítása a természeti erőforrások fenntartható fejlesztésére, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OM, FKFP/0253., 2000–2002. A környezetkímélő, fenntartható földhasználat régióspecifikus módszereinek feltárása tartamkísérletek adatbázisán, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 1999–2000. Lakóhely és termőhely biztonság növelése belvízveszélyeztetett területeken, témavezető: Dr. Nagy János DSc

KAC, 2000. Környezetkímélő, anyag- és energiatakarékos talajhasználati rendszerek Magyarországon, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 55162/00, 2000. A biológiai alapok megőrzését, fenntartását és fejlesztését segítő támogatáshoz, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 70.784/2000., 2000. Korszerű öntözéses termesztéstechnológia fejlesztése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, KF-159/1/00, 2000. A földhasználat és talajokat érő káros folyamatok összefüggéseinek tudományos elemzése és módszerei az észak-alföldi régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, INF-32/00, 2002. A versenyképes mezőgazdasági földhasználat tudományos megalapozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, KF-100/1. 2001–2002. A talajokat érő káros folyamatok hatásainak elemzése, a talajvédelem megalapozása nagyfelbontású talajtérképek alapján az Észak Alföldi Régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, D-104/2001., 2001–2002. Korszerű hibridspecifikus termesztéstechnológia fejlesztése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 39.348/2001, 2001–2002. Mezőgazdasági területekbe ékelődő tájsebek, művelés alól kivett területek rehabilitációjának módszertani megalapozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 39.349/2001, 2001–2002. Talajjavítási beavatkozások tervezése nagyfelbontású talajtérképek alapján a Tiszántúlon, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 31.508/2002. 2002–2003. A hazai nemesítésű kukorica hibridek vizsgálata multifaktoriális tartamkísérletben, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 14.846/2002. 2002–2003. A humusz vagyon felmérési módszerének kidolgozása a talajvédelem hosszú távú elősegítésére, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 14.478/2002. 2002–2003. Eróziós veszélyeztetettség meghatározása Észak-magyarországi lejtő területeken, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OM, 00294/2001. 2001–2004. Precíziós mezőgazdaság, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OM, 136/2002. 2002–2005. Kukoricahibridek adaptációs képességének és termésbiztonságának javítása (Kukoricakonzorcium), konzorciumvezető: Dr. Nagy János DSc

OTKA, T042929. 2003–2006. Hagyományos és a talajkímélő termesztéstechnológiai rendszerek talaj fizikai állapotára gyakorolt hatásának értékelése, témavezető: Dr. Rátonyi Tamás PhD

OTKA, T 042749, 2003–2006. „A monokultúra és a vetésváltás hatásának vizsgálata a kukoricatermesztésben, témavezető: Dr. Huzsvai László PhD

Phare CBC, HU0008-02-01-0005, 2002–2004. Hatékony vagyongazdálkodás a régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OM, FKFP-0005/2002. 2002–2004. Multidiszciplináris agrártudományok Doktori Iskola

FVM, 98857/18/2003 2004. Kistájakra alapozott agrárstruktúra váltást megalapozó információs rendszer kialakítása az Észak-alföldi régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 32.036/2003, 2003. Üzemi agrár-információs rendszer kialakítása környezetkímélő termesztéstechnológiák megalapozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

FVM, 43519/2004. 2004–2006. Térinformatikai alapú térképezési módszerek kidolgozása a humuszkészlet térségi meghatározásához eltérő adottságú mintaterületeken, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OTKA, F 047344, 2004–2007. „Talajművelési eljárások hatása a talaj víz- és nitrogénforgalmára, témavezető: Dr. Megyes Attila

OTKA, F026520, 1998–2001. Talajművelési módok hatása a talaj fizikai tulajdonságaira és a kukorica termésére, témavezető: Dr. Rátonyi Tamás PhD

OTKA, F029851, 1999–2002. Víz és oldott anyagok mozgása a talaj makropórusaiban, témavezető: Dr. Rátonyi Tamás PhD

Phare, HU 2002/000-627-02-012. 2003–2004. Regionális vállalkozás-támogatási központ, témavezetők: Dr. Rátonyi Tamás PhD, Dr. Andrew Fieldsend PhD

OTKA, TS 049875, Doktori Iskola, 2005–2007. Methodical support of sustainable and precision agricultural systems (Fenntartható és precíziós mezőgazdasági rendszerek módszertani támogatása), témavezető: Dr. Nagy János DSc

GVOP-3.1.1.-2004-05-0184/3.0, 2005–2007. Agrár-környezetgazdálkodási geo-információs szaktanácsadás, témavezető: Dr. Dobos Attila PhD

GVOP-3.1.1.-2004-05-0220/3.0, 2005–2008. Biogáztelepen képződő fermentált hígtrágyára alapozott tápanyaggazdálkodási és környezetvédelmi ellenőrzési rendszer kidolgozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OM, 00063/2004, 2005–2008. A csonthéjas gyümölcstermesztési vertikum gazdasági és egészségmegőrző célú fejlesztése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

OM, 00077/2004, 2005–2008. Biohajtóanyag ipari mértékű előállításának kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

NKTH-OM-00210/2008, 2009–2012. A minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel, projektvezető: Dr. Nagy János DSc

Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2005. „Energiatermelés faültetvényekből származó megújuló energiából” témavezető: Dr. Nagy János DSc

RuralJobs, 211605 Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma és a Writtle College, témavezető: Dr. Nagy János DSc – Dr. Andrew Fieldsend PhD

Baross Gábor, 2008–2010. Emberi erőforrások fejlesztése, hatásnövelése (bio)energia mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés keretében

Baross Gábor, OMFB-00820/2009., 2009–2010. Az öntözés vállalati szintű elemzése és öntözési rendszer fejlesztése az Észak-alföldi Régióban, projektvezető: Dr. Megyes Attila PhD

Baross Gábor, OMFB-010050/2009., 2009–2010. Kukoricacsíra-olaj bázisú funkcionális élelmiszer létrehozása, alapanyag és technológia optimalizálással, projektvezető: Dr. Nagy János DSc

„FP7-REGPOT-2010-1” – Proposal N 264123-UD_AGR_REPO, 2011–2013. Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional Development ont he field GIS, precision agriculture, land use and regional development, projektvezető: Dr. Nagy János DSc

FP7-KBBE-2010-4/265865, 2011–2014. Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management, projektvezető: Dr. Holb Imre DSc, témavezető: Dr. Nagy János DSc

Strukturális Alapok, RO 4 RURAL BIZ, POSDRU/83/5.2/S/47717, 2010–2012. Initiatives for Sustainable Rural Development, témavezető: Dr. Nagy János DSc

TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007, 2010–2012. Növényi stresszfaktorok hatásainak és kölcsönhatásainak meghatározása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024, 2011–2013. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

Climate KIC –EIT, 2012. Új alternatív biogáz előállítási módok kutatása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

Climate KIC, ADMIT BIORENEWABLES PATHFINDER, 2012. témavezető: Dr. Nagy János DSc

Climate KIC –EIT, 2012. SCLC (Sustainable Campus Launching Customer), témavezető: Dr. Nagy János DSc  

Climate KIC –EIT, 2012. ADMIT BioSuccInnovate, témavezető: Dr. Nagy János DSc

Climate KIC –EIT, 2012. CFT Space (Cool Farm Tool), témavezető: Dr. Nagy János DSc

GINOP-2.2.1-15-2016-00001, 2016-2018. konzorciumvezető: KITE Zrt., projektvezető: Dr. Rátonyi Tamás PhD

GINOP-2.2.1-15-2016-00001, 2019. konzorciumvezető: KITE Zrt., projektvezető: Prof. Dr. Kakuszi-Széles Adrienn PhD

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008, 2017. témavezető: Dr. Pepó Péter, DSc.

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, 2018. 20428-3/2018/FEKUTSTRAT, tématerület vezető: Dr. Nagy János DSc  

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, 2019. NKFIH-1150-6/2019, tématerület vezető: Dr. Nagy János DSc

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, 2020. NKFIH-1150-6/2019, tématerület vezető: Dr. Nagy János DSc

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, 2021. TKP2021-NKTA-32 számú projekt - Vízzel kapcsolatos kutatások, tématerület vezető: Prof. Dr. Harsányi Endre PhD, kutatócsoport vezető: Prof. Dr. Kakuszi-Széles Adrienn PhD

Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program, 2022. TKP2021-NKTA-32 számú projekt - Vízzel kapcsolatos kutatások, tématerület vezető: Prof. Dr. Harsányi Endre PhD, kutatócsoport vezető: Prof. Dr. Kakuszi-Széles Adrienn PhD
 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:05