Kutatás - Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézet

Dr. Kakuszi-Széles Adrienn egyetemi tanár, intézetvezető

A kukorica termesztéstechnológiájának komplex vizsgálata. A tápanyagellátás hatékonyságának javítása környezetvédelmi szempontok figyelembevételével. Az ökológiai és agrotechnikai tényezők termésstabilitásra és a termésminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata. A környezeti és agrotechnikai tényezők hatásának vizsgálata a kukorica hibridek növekedésére, fejlődésére. Különböző genotípusú kukorica hibridek tesztelése. A környezeti (abiotikus) stressz hatások tanulmányozása a kukorica ökofiziológiai paramétereire, szárazanyag-képződésére.

Dr. Nagy János professor emeritus

Földhasználat, fenntartható talajhasználat, öntözés, szántóföldi vízgazdálkodás, korszerű talajművelés. Eltérő típusú kukorica hibridek genetikai paramétereinek meghatározása. Precíziós szántóföldi termesztéstechnológiák kutatása, fejlesztése és innovációja.

Dr. Marton L. Csaba egyetemi tanár

Kukorica nemesítési módszerek. A kukorica hidegtűrésének javítása nemesítéssel. A kukorica szárszilárdságának értékelése. A kukorica tenyészidőszámítási módszerek fejlesztése. A kukorica beltartalmának vizsgálata.

Dr. Hagymássy Zoltán egyetemi docens

Precíziós műtrágyaszórógépek fejlesztése, vizsgálata. Műtrágyaszemcsék fizikai tulajdonságainak vizsgálata. Automata kormányzású traktorok és munkagépek üzemeltetésének fejlesztése.

Dr. Tamás András adjunktus

Fő kutatási terület a precíziós gazdálkodás és a precíziós erő- és munkagépek; klímakamra kísérletek (szén-dioxid hatásvizsgálatok, növényi stressz hatásvizsgálatok, természetes ásványi anyagok talajjavító képességének vizsgálata); kukorica hibridek tápanyag–öntözés interakciós hatásvizsgálata; betakarított termény (szemek) beltartalmi paramétereinek vizsgálata.

Dr. Gombos Béla adjunktus

A kukorica fenológiai fejlődése, hőösszeg modellek. A növényállományok (kukorica) mikroklímája. Agrometeorológiai információk hasznosítása a precíziós növénytermesztésben. A hőmérséklet területi eloszlása (mikroklíma, mezoklíma). A csapadék mérése és területi változékonysága.

Dr. Horváth Éva tanársegéd

A kukorica precíziós tápanyag és vízellátottságának vizsgálata. Különböző N-dózisú kezelések vizsgálata eltérő genotípusú kukorica hibridek esetében. Kukorica stresszállapotának vizsgálata sztomatikus vezetőképesség és relatív klorofilltartalom értékelésével. Eltérő genotípusú kukorica hibridek beltartalmi értékeinek vizsgálata. A kukorica ökofiziológiai kapcsolatrendszerének vizsgálata.

Dr. Illés Árpád tanársegéd

Kukorica hibridek hosszú távú termés vizsgálata eltérő tápanyagszinten tartamkísérletben. Modern kukorica hibridek maximális terméspotenciál vizsgálata. A kukoricabogár imágó és lárva kártétel tápanyag és hibridspecifikus vizsgálata tartamkísérletben. A kukorica hibridek antioxidáns és detoxifikáló enzimtevékenységeinek vizsgálata eltérő tápanyag-utánpótlás hatására

Dr. Bojtor Csaba tanársegéd

Kukorica hibridek szárazanyag-beépülésének vizsgálata eltérő nitrogénellátottság mellett. A kukorica tápelemfelvételi dinamikájának hibrid- és tápanyagspecifikus értékelése. Eltérő N-dózisok hatása a kukorica vegetatív és generatív növényi részeinek makro-, mezo- és mikroelem-arányaira. A fotoszintézis hatékonyságvizsgálata kukorica jelzőnövényen szántóföldi trágyázási tartamkísérletben.

Dr. Ragán Péter adjunktus

Kézi és UAV alapú növénymérések, valamint Veris U3 és EM38-MK2 talajszkennerrel, valamint penetrométerrel talajvizsgálatok végzése.  Saját ingyenes orthofotó készítési megoldás van a drónrepülésből származó nyers fényképek feldolgozására. Saját átszámoló szkriptek készítése a Sentinel 2 műholdfelvételekből effektív módon vegetációs index felvétel készítésre. Térinformatikai alapon összefüggésvizsgálatokat készítése a kézi növényfiziológiai mérések, drón és műhold alapú távérzékelt, talajszkenner, valamint hozamtérkép adatok között. Hozamtérképes üzemi kísérletre készített numerikus statisztikai évjárathatás vizsgálatot. Módszertani metodika kidolgozása a penetrométer adatokat felhasználó precíziós lazítási terv elkészítésére.

Dr. Harsányi Endre egyetemi tanár, tanszékvezető

Fő kutatási terület a precíziós mezőgazdaság fejlesztését megalapozó talaj- és növényszenzoros vizsgálatok. A precíziós növénytermesztést megalapozó talaj-, növény- és gépüzemeltetési vizsgálatok végzése. A proximális talaj- és közeli távérzékelésen alapuló növényszenzorokkal végrehajtott mérések alkalmazhatóságának értékelése, valamint a szenzoros mérések összehasonlító elemzése. A precíziós növénytermesztés gépüzemeltetésének elemzése.

Dr. Rátonyi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető

A szántóföldi talajhasználat és a talajállapot közötti összefüggések vizsgálata. Szántóföldi tartamkísérletek végzése, adatelemzés és értékelés. A hagyományos, a talajkímélő és a precíziós növénytermesztési technológiák értékelése, fejlesztése talaj-, és növényvizsgálatok alapján. Talaj-, és növényszenzorok alkalmazhatóságának értékelése a precíziós növénytermesztésben. Drónokkal végzett légi távérzékelési adatok elemzése, biomassza térképezés. Precíziós növénytermesztés adatforrásainak elemzése, technológiafejlesztés, döntéstámogató rendszerek kialakítása.

Dr. Juhász Csaba egyetemi docens

Klímaváltozás hatásának vizsgálata a száraz gazdálkodási rendszerekre. A száraz területekhez köthető interdiszciplináris kutatások végzése. A klímaváltozás jellemzése, a termesztett növények számára kritikus időjárási tényezők meghatározása. Aggregált időjárási paraméterek előállítása. A klímaváltozás során előforduló új hatások modellezése. A növények számára kritikus időszakok meghatározása.

Dr. Kovács Elza egyetemi docens

Agrárkörnyezeti kockázatelemzés és –kezelés. Környezeti erőforrások mezőgazdasági hasznosítása és védelme. A klímaváltozás hatásai a növénytermesztésben.

Dr. Safwan Mohammed tudományos munkatárs

A researcher in environmental issues such as land degradation, ecosystem management, climate change and crop production, with over 9 years of research experience including soil science, land degradation, climate change, GIS-modeling, and carbon emission.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 11:42