Állattenyésztési Tanszék

Bemutatkozás

Az Állattenyésztési Tanszék szakmai tevékenysége a Pallagi Gazdasági Akadémia alapításával veszi kezdetét, majd a vidéki mezőgazdasági akadémiák újranyitása (1953) után, egyre terebélyesedett. Előbb a megszüntetett gazdasági akadémiák tananyagát oktatta, majd az egyetemi rang elnyerését követően, az agrármérnök képzésen belül, a szakirányok bevezetése a munkaerő keresletet tükrözte.

A felsőoktatás képzési szerkezetének változásával a többlépcsős képzésre tértünk át. Már a 2000-es évek elején kezdeményezte a tanszék egy akkreditált rendszerű felsőfokú szakképzés alapítását, majd az Állattenyésztő mérnök BSc alapszak indítása is megtörtént. A 2008/2009-es tanévtől Állattenyésztő mérnök MSc szakkal is rendelkezünk, az angol nyelvű képzés akkreditálása is megtörtént. Az új típusú doktoráltatás 1994-ben indult a tanszéken, s a doktori iskolává terebélyesedett tudományos műhelyben ma már doktori programok működnek. Az Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskola munkáját a témavezetők mellett akkreditált oktatók is segítik. A témavezetői utánpótlást fiatal, tudományos fokozattal rendelkező munkatársak jelentik.

Az Állattenyésztési Tanszék főbb gazdasági állatfajokra kiterjedő kutatási tevékenysége kezdettől fogva élénk és elismert volt. Előbb nagy sikerű báránytápok szabadalmaztatása történt meg, majd a tömegtakarmányok szerves savakkal való tartósításának technológiája került kimunkálásra. Kiemelt, folyamatos központi témánk volt a lúdtenyésztés, -árutermelés komplex kutatása, a szapora merinó juhfajta kitenyésztése.

A Tanszék közel két évtizede kutatja a régi háziállatfajták genetikai és gazdasági értékét. Konzorciumi kutatás keretében a legmodernebbnek vélt technikák alkalmazásával is (pl. mikroszatellit vizsgálatok) kiemelt országos kutatási programot művelt e témában. Az utóbbi években egyre kifejezettebbé vált a szarvasmarha kutatás, különösen a koncentrált tejet termelő fajták hazai beillesztése, termékeinek vizsgálata, továbbá a marhahúsvertikum egyes kérdéseinek kutatása került a fókuszba.

A haltenyésztés ugyancsak kiemelt fontosságú kutatási területünk. A halbiológiai vizsgálatok intenzív részét saját jól felszerelt laboratóriumunkban, az extenzív gyakorlati részüket a velünk együttműködő halgazdaságokban folytatjuk. A Tanszék immár két évtizede országos hatáskörű tenyésztőszervezetek irányításában, illetve akadémiai testületek munkájában vesz részt.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 04. 08:12