Hírek

Növények Napja 2019

A Gazdaságtudományi Kar (GTK) és a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) közel ötszáz végzős hallgatója írta tovább a több mint négy évtizedes hagyományt, és búcsúztatta a Debreceni Egyetemen töltött éveit a május 6-10. között megrendezett sárguláson.

A legjobb agrárosok Debrecenben vetélkednek! XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományi Szekció  2019. április 16-18.  

Összefoglaló a GAIA KERTJE című, a permakultúra előadássorozatról Sikeres előadássorozatot zárt a MÉK, mely vonzott egyetemi hallgatót, nyugdíjas kertbarátot

A MÉK Szatmárban, 2019. március 28. Piskolt III. AgrárAkadémia

A Debreceni Egyetem MÉK, Nagyváradra kihelyezett mezőgazdasági mérnök alapszak 2007-es évfolyamának hallgatói már a kezdetektől összekovácsolódtak. A közösséget a tudásvágy, egymás segítése, és a bizalom hajtotta és hajtja ma is. Az alapképzés után elvégezték az agrármérnök mesterszakot. Az együtt maradás igénye automatikusan vezetett el 2013-ban a Partium-Debrecen Agrárklub létrehozásához, amit nyolcan alapítottak. Nyolc partiumi agrármérnök, debreceni diplomával. A Kar, a szak vezetése folyamatosan segítséget nyújt a klubnak.

A 2018/19-es tanév őszi szemeszterét az USA-ban, Wyomingban tölthettem egy elnyert tanulmányi ösztöndíj révén. Az utazáshoz és a kinti megélhetéshez pályáztam a Campus Mundi Freemover ösztöndíjat, ami lehetővé tette, hogy a négy hónapos tanulmányi idő alatt fedezni tudjam a felmerülő költségeimet.

2019 február 15.-én a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékáni vezetése, és a Kertészettudományi Intézet teljes oktatói-kutatói állománya fogadta a Szatmár megyei tanács elnökét, Pataki Csabát, a megyei fejlesztési menedzsert, Nagy Szabolcsot és Butka Sándort a Bakator Egyesület elnökét. A tárgyaláson a Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamarát Kissné Gyarmati Ágnes igazgató, A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot Bulcsu László alelnök képviselte, valamint jelen volt Horváth Lajos a HBZ tulajdonosa.

A permakultúra kifejezés a "permanent”, állandó és az „agriculture", mezőgazdaság szóösszetételből származik. Az 1970-es években az ausztrál Bill Mollison és kollégái fejében fogalmazódott meg a gondolat, hogy az emberi környezetet és a mezőgazdasági rendszereket oly módon alakítsa ki, mely gyakorlatilag lemásolja a természetben található fenntartható, vagyis önmagukat fenntartó rendszereket.  Az állatok, növények és mikroorganizmusok a természetben is egy közösséget alkotnak.