Műszerregiszter - Víz és környezetgazdálkodási Intézet

Műszer neve
Speciáció 
Rutinszerűen mit mérnek vele?
Referencia
Felelős, elérhetősége
Szervezeti egység
Műszer elérhetősége
BE4 anaerob tartályreaktor (CSTR és PBR konfigurációkkal)
• Reaktor hőmérséklet, köpeny hőmérséklet és
pH mérés;
• PLC (Programmable logic controller,
programozható logikai kontroller)
hőmérséklet szabályozás, pH szabályozás és
gázgyűjtő számítások
• Szivattyús, meleg víz tartályos köpenyfűtés
PID (proportional integral derivative
controller) hőmérsékletszabályozás
szobahőmérséklet és 55 °C között
• Automatikus volumetrikus nyomásmérés,
mely kevesebb, mint 10 mBar
nyomásterhelést jelent a reaktorra nézve.
• Automata pH szabályozó rendszer, hogy
meghatározott pH értékű környezetben
folyjon a kísérlet (programozható)
• Kalibrálható pH szabályozó és gázgyűjtő
rendszer
• Opcionális ülepítő tartály
• Betáplálás és vízhozam (áramlás) min. 0.06
l/óra (perisztaltikus csövekkel)
• 1 db gáz mintavételi pont
• Magasság: 1.5 m; Szélesség:
fermentációs folyamat elvégzése, nyomonkövetése
Felipe Werle Vogel, Péter Tamás Nagy, Florence Tóth, János Tamás, Tamás Magyar: Experimental investigation of biodegradation of synthetic wastewater in an anaerobic tank reactor using microalgae. Natural Resources and Sustainable Development 10 : 2 pp. 210-222. , 13 p. (2020) Tamás MAGYAR, Felipe WERLE VOGEL, Florence TÓTH, Attila NAGY, János TAMÁS, Péter Tamás NAGY: Characterization of the biodegradation of synthetic and organic wastewater in an anaerobic tank reactor using microalgae. International Review of Applied Sciences and Engineering, Bírálat alatt.  Felipe WERLE VOGEL, Péter Tamás NAGY, Florence TÓTH, János TAMÁS, Tamás MAGYAR: Biodegradation assessment of agricultural wastewater in an anaerobic tank reactor using microalgae. International Symposium on Environment, Health and Safety (ISEHS) 2021, Bírálat alatt.
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
ATOX II (alga toxicitás mérő berendezése)
Mérési elv
• Klorofill, algakoncentráció: fluorometria, legalább 5 gerjesztő hullámhosszon
• Fotoszintézis aktivitás: Genty
• Toxicitás:Ismert aktivitású standardizált alga hozzáadása ismert algaösszetételű és aktivitású vízmintához, majd az aktivitás változás számítógépes kiértékelése alapján inhibíció számítás
Az analizátor fluoreszcens elven, legalább 5 gerjesztő hullámhossz alkalmazásával, fluorometriai elven mérje legalább az alábbi paramétereket:
• fotoszintézis inhibíció [%]
• összes klorofill [µg Chl-a/l]
• zöld alga [µg Chl-a/l]
• cyanobaktérium [µg Chl-a/l]
• diatomok [µg Chl-a/l]
• cryptophiták [µg Chl-a/l]
• fotoszintézis aktivitás (Genty)
• transzmisszió (legalább 5 hullámhossz)
Inhibíció méréstartomány 0-100%
chlorophyll koncentráció és alga aktivitás mérése
Pregun Cs. (2016): Ecohydrological and morphological relationships of a regulated lowland river; based on field studies and hydrological modeling (Research Paper). Ecological Engineering, Volume 94, Pages 608–616. ----------------------------------Felipe Werle Vogel, Péter Tamás Nagy, Florence Tóth, János Tamás, Tamás Magyar: Experimental investigation of biodegradation of synthetic wastewater in an anaerobic tank reactor using microalgae. Natural Resources and Sustainable Development 10 : 2 pp. 210-222. , 13 p. (2020) 
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
EXO YSL1 vízminőségi mérőszonda, PF-12 plusz fotométer
§ Vízmélység (0-6 m; 1 cm)
§ Hőmérséklet (0-30 oC; 0,2 oC)
§ Vezetőképesség (0-10 mS/cm, 3%)
§ Optikai elven működő oldott oxigén (0-20 mg/l; 0,2 mg/l; és telítettségi % megjelenítés)
§ pH (0-14; 0,2 pH)
§ redox potenciál (-999 - +999 mV, +/- 20 mV)
§ Ammónium (0-200 mg/L NH4-N, ±10% ill. 2 mg/L N)
§ Nitrát (0-200 mg/L NO3-N, ±10% ill. 2 mg/L N)
§ Klorid (0-18000 mg/L Cl, ±15% ill. 5 mg/L Cl)
§ Zavarosság (0-4000 FNU, ±5%)
§ Szállító a leszállítástól számítva 36 hónap jótállási kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalás kiterjed a mérőfejek, mint tartozékok elhasználódásából és polcidejéből adódó cseréjének biztosítására maximum 1 x pH+ORP, 4 x Ammónium, 4 x Nitrát, 4 x Klorid, 1x optikai oldott oxigén mértékben.
Vízminőség mérőszonda, mely alkalmas egyszerre 4 különböző vízminőségi paraméter mérésére egy speciális szonda segítségével. Felszíni és felszín alatti vizek minőségét képes elemezni, vezeték nélküli adat-továbbítással. Belső adattárolási kapacitással rendelkezik. Terepi mérőeszköz, mely a felszíni és felszín alatti vizek minőségét egyaránt képes elemezni, adattárolási, valós idejű, pontos mérésre alkalmas.
Pregun Cs. (2016): Ecohydrological and morphological relationships of a regulated lowland river; based on field studies and hydrological modeling (Research Paper). Ecological Engineering, Volume 94, Pages 608–616. ----Pregun Csaba, Juhász Csaba: Hydroecological and water qualification monitoring of frontier watercourses, with field analyses and computer modelling methods.
AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK / ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS : Supplement pp. 289-296. , 8 p. (2008); Buday-Bódi Erika, Buday Tamás, Magyar Tamás, Molnár Levente, Tamás János
Possible environmental aspects of thermal water utilisation in north-east Hungary
NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 9 : 1 pp. 17-26. , 10 p. (2019)
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
Geodéziai pontosságú GPS eszköz
Stonex S9i GPS
geodéziai pontosságú pont bemérés, területfelmérés
Bernadett Gálya, Attila Nagy, Tamás Magyar, János Tamás Investigation of Soil Physical Properties on the Tisza-river Basin for Development of Precision Irrigation Techniques In: Blokhina, S.; Ageenkova, O.; Tsivilev, A. (szerk.) Proceedings of the 2nd International Conference : Agrophysics Trends: from Actual Challenges in Arable Farming and Crop Growing towards Advanced Technologies Saint-Petersburg, Oroszország : Agrophysical Research Institute (2019) 996 p. pp. 886-896. , 11 p.
Riczu, Péter ; Mesterházi, Péter Ákos ; Fórián, Tünde ; Fehér, Gábor ; Bíró, János ; Tamás, János Evaluation of different GPS signal corrections to improve field accuracy of the autopilot system In: Neményi, M; Heil, B (szerk.) The Impact of Urbanization, Industrial and Agricultural Technologies on the Natural Environment : International Scientific Conference on Sustainable Development and Ecological Footprint Budapest, Magyarország : Nemzeti Tankönyvkiadó, (2012) pp. 1-6. Paper: III/7 , 6 p.
Riczu, Péter ; Mesterházi, Péter Ákos ; Fórián, Tünde ; Fehér, Gábor ; Bíró, János ; Tamás, János Mezőgazdasági erőgépek automatikus kormányzásának pontossági vizsgálata In: Lóki, József (szerk.) Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában III. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítás Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó (2012) pp. 337-344. , 8 p.
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
fotométer
PF photometer
oldatok mikro és makroelem-tartalom vizsgálata
 Nagy, Péter Tamás ; Karanja, Mary ; Magyar, Tamás
Study of the mineralisation of pelletized chicken manure at different soil moisture content of a sandy soil
NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 10 : 1 pp. 101-114. , 14 p. (2020)  Nikolett, Éva Kiss ; Péter, Tamás Nagy ; Florence, Tóth ; Edit, Gorliczay ; Lili Adrienn, Madar ; Sándor, Kun ; János, Tamás
Improving the water management properties of different soil types
In: Lukács, Gábor; Kormos, Éva 62. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia : A klímaváltozás kihívásai a következő évtizedekben: előadások kivonatai
Keszthely, Magyarország : Szent István Egyetem, Georgikon Campus (2020) 129 p. p. 54 .  Florence, Tóth ; Sándor, Kun ; Nikolett, Éva Kiss ; Péter, Tamás Nagy
Investigation of the effect of a complex substitution soil therapy preparation based on poultry manure in a soil incubation experiment
In: Lukács, Gábor; Kormos, Éva 62. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia : A klímaváltozás kihívásai a következő évtizedekben: előadások kivonatai
Keszthely, Magyarország : Szent István Egyetem, Georgikon Campus (2020) 129 p. p. 121.  Nikolett Éva, Kiss ; Edit, Gorliczay ; Péter Tamás, Nagy ; János, Tamás
Effect of compost/water ratio on the content parameters of compost solutions
AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK / ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS (2021) 
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
HIDRAULIKAI ÁRAMLÁS BEMUTATÓ EGYSÉG
Munkaszakasz szélessége: 77mm
- Munkaszakasz mélysége: 150mm
- Munkaszakasz hossza: 1100mm
- Maximális áramlás: 1.6 liter/sec
- Hossz: 2.2m
- Szélesség: 0.63m
- Magasság: 1.60m
- Üres súly: 100kg
Az eszköz alkalmas nyitott felszínű és zárt csatorna kísérletek elvégzésére különböző nyomásviszonyok és domborzati feltételek esetében. Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. 
Pregun Cs. (2016): Ecohydrological and morphological relationships of a regulated lowland river; based on field studies and hydrological modeling. Ecological Engineering, Volume 94, Pages 608–616. ISSN: 0925-8574---Pregun, Cs. 2009. Felszíni vízfolyások digitális hidrológiai modellezésének alkalmazása a vízminősítésben. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 89:(1) pp. 9-21. ISSN: 0018-1323---
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
VÍZ SÚRLÓDÁSMÉRŐ
 Hat, sima belsejű vízvezeték-cső, különböző
átmérővel, 1 db mesterségesen érdesített cső. A teszt
csövek átmérői: 19,1 mm x 17,2 mm, 12,7 mm x 10,9
mm, 9,5 mm x 7,7 mm, 6,4 mm x 4,5 mm, és 19,1
mm x 15.2 mm az érdesített cső esetében. Hordozható nyomásmérő 0-2000Mbar tartományban
A folyadéksúrlódás okozta nyomásveszteségek és a víz áramlási sebessége közti összefüggés igazolása.
Az áramlással kapcsolatos veszteségek meghatározása különböző standard csőkötések esetén.
A csősúrlódási koefficiens és a Reynolds szám közti összefüggés meghatározása durva csőbelső esetén.
Különböző készülékek használatának bemutatása átfolyási sebesség és sebességmérés esetén.
A nyomásmérési eljárások gyakorlati oktatása.
Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. 
 
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
KÉSZLET TALAJ PF GÖRBE FELVÉTELÉRE
Standard komplett készlet homok-ágy módszerrel a 0- 0,1 bar, homok/kaolin-ágy módszerrel a 0,1-0,5 bar nyomástartományban, és membrán-berendezés módszerrel az 1-15 bar tartományban. Talajminta-gyűrűkkel, kiegészítőkkel,Maximálisan fogadható minták száma: min 30 db
A készlettel  a talaj  a 0-4,2 pF -tartományban tudjuk mérni a  termőtalajok vízforgalmi tulajdonságait .Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. A feladatok a műszerhasználat 50 %-át fedik le átlagosan, de a szorgalmi időszakokban ettől nagyobb terhelés is várható.
Tamás, János ; Nagy, Attila Advanced Evaluation of Spatial Inhomogenity of Ligth Sandy Soil ANALELE UNIVERSITÁTII DIN ORADEA FASCICULA PROTECTIA MEDIULUI 14 pp. 364-374. , 11 p. (2009)
Bernadett Gálya, Attila Nagy, Tamás Magyar, János Tamás Investigation of Soil Physical Properties on the Tisza-river Basin for Development of Precision Irrigation Techniques In: Blokhina, S.; Ageenkova, O.; Tsivilev, A. (szerk.) Proceedings of the 2nd International Conference : Agrophysics Trends: from Actual Challenges in Arable Farming and Crop Growing towards Advanced Technologies Saint-Petersburg, Oroszország : Agrophysical Research Institute (2019) 996 p. pp. 886-896. , 11 p.
Nagy, Attila ; Fórián, Tünde ; Tamás, János Monitoring of water regime in an apple orchard INTERNATIONAL JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 17 pp. 88-92. , 5 p. (2011)
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
TEREPI HORDOZHATÓ FOTOSZINTÉZIS MÉRŐ
Működési hőm. tart.: 0-50°C
Tárolási hőm. tart.: -20-60°C
Hőm. Szabályozási tart.:
- levél hőm.: környezeti hőm. +/-10°C
- Felbontás: 0,1°C
CO2 analizátor: típus: abszolút nem diszperzív nem infravörös
gázanalizátor, mérési tart.: 0-3100 μmol mol-1
H2O gáz analizátor: típus: abszolút nem diszperzív infravörös
gázanalizátor, mérési tart.: 0 – 75 mmol mol-1
Levegő áramlási tartomány:
- Tömeges áramlási sebesség: 680 – 1700 μmol
s-1 SATP1 –en
- Levélkamra áramlási sebessége: 0 – 1400 μmol
s-1 SATP-n   Nyomás:
- Konzol nyomás érzékelő:
+ működési tart.: 50-110 kPa
+ pontosság: +- 0,4 kPa
- Kamra nyomás érzékelő:
+ Tart.: -2 – 2 kPa
MultiPhase Flash fluromotér:
Szoftver vezérelt és szoftver választható frekvencia 1 Hz – 250
kHz
Max. hullámhossz: 625 nm
Kék fotokémiai hatású csúcs hullámhossz: 625 nm Piros
fotokémiai hatású csúcs hullámhossz: 475 nm Max. levélfelület:
6 cm2 (lekerekített)
3x3 cm Clear Leaf kamra:
Max. levélfelület: 9 cm2
Méret: 11.3 x 11.5 x 5.9 cm (L x W x H)
Elemek:
fotoszintézis aktivitás mérés
Eszter Nemeskéri és Lajos Helyes: Physiological Responses of Selected Vegetable Crop
Species to Water Stress. Agronomy 2019, 9, 447; doi:10.3390/agronomy9080447
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
TEREPI HORDOZHATÓ LIZIMÉTER
Ready-to-go Lysimeter egy kis liziméter állomás, a talaj
oszlopok területe legfeljebb 0,5 m², hossza 1 m. A liziméter
egyaránt alkalmas bolygatott és bolygatatlan talajminták
vizsgálatára is.
A terepi hordozható liziméter rendszerrel a vízmérleg meghatározáshoz és anyagtranszport vizsgálatokhoz kapcsolódó kutatásokat fogunk végezni. Alkalmas: víztartalom, tenzió és hőmérséklet mérése különböző mélységekben, A tényleges evapotranspiráció (ET), potenciális evapotranspiráció (Eto), és a talajszinti csapadékok - úgy mint eső, harmat, dér, zúzmara és hó vízegyenértékének - közvetlen és precíz mérése. Az eszköz alkalmas a talaj vízgazdálkodási folyamatihoz kapcsolódó tápanyag formák mozgásának nyomon követésére, és a mintázás alapján azok mérésére.Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. A feladatok a műszerhasználat 50 %-át fedik le átlagosan, de a szorgalmi időszakokban ettől nagyobb terhelés is várható.
Juhász Cs.-Blaskó L.-Karuczka A.: (1995). Adatok a drénvizek környezetterhelő hatásának értékeléséhez. Növénytermelés. 1995. 44. 4-5. ISSN: 0546-8191. 549-561. 2. Juhász Cs.-Blaskó L.-Karuczka A.-Zsembeli J.: (1996). Enviromental Effects of Drain Waters from Heavy Textured Soils. Ekologický vliv drenažnich vod optekajicich z tězkých púd. Rostlinna Vyroba. Praha, Czech Republic. 42. ISSN: 0370-663X. 35-42. Riczu, Péter ; Zsembeli, József ; Tamás, János Alma és körtefajták vízháztartásának értékelése liziméteres kísérletek alapján In: [Pannon Egyetem, Georgikon Kar] (szerk.) 18. Ifjúsági tudományos fórum Keszthely, Magyarország : Pannon Egyetem Georgikon Kar, (2012) pp. 1-6. , 6 p.
Riczu, Péter ; Szőllősi, Nikolett ; Tamás, János ; Zsembeli, József Water manage properties of apple and pear trees based on lysimeters AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK / ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS : 44 pp. 129-132. , 4 p. (2011)
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
TEREPI NÖVÉNYI NEDV ÁRAMLÁS MÉRŐ SZENZOR
32 db szenzor csatlakozással, adatgyűjtővel és szoftverrel. Tartalmazzon 1 db alapegységet, 3 db kiegészítő egységet valamint 32 db beépített szenzorokat.
A növényi nedvesség áramlás mérésére szántóföldi és kertészeti blokkban is tervezünk használni. A nedváramlás megfigyelésével a növény transzspirációja legyen mérhető, valamint egészségi állapota, fiziológiai fejlődés a betegségek terjedése felismerhető. Ez az egyetlen vízgazdálkodásban alkalmazható mérési módszer, amely közvetlenül képes mérni a teljes növény párologtatási értékeit valós időben.Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. A feladatok a műszerhasználat 50 %-át fedik le átlagosan, de a szorgalmi időszakokban ettől nagyobb terhelés is várható.
Riczu, P., Nagy, A. & Tamás, J.:Evaluation of fruit tree transpiration with heat flux sensor. International Journal of Horticultural Science 2014, 20 (1–2): 11–13.Agroinform Publishing House, Budapest, Printed in Hungary.ISSN 1585-0404                             Nagy, A., Riczu, P., Tamás, J., Szabó, Z., Soltész, M. & Nyéki, J.:Evaluation of fruit tree waterstress condition and transpiration with heat fl ux sensors.  International Journal of Horticultural Science 2012, 18 (2): 53–56.Agroinform Publishing House, Budapest, Printed in Hungary. ISSN 1585-0404 
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
TALAJMINTA VEVŐ
A szondák és a rudazatok balmenetes zsinórmenettel csatlakozzanak belső menetes hüvely segítségével.

A készlettel elérhető maximális fúrási mélység minimum 550 cm legyen.
A kézi mechanikus kiemelő lökethossza min. 65 mm legyen.
A bolygatatlan mintavétel átlátszó fóliatömlőbe és PVC csőbe is lehetséges legyen.
A készlet része egy mechanikus emelő szerkezet (golyós emelő rudazat, láncos kiemelőszerkezettel, kiemelő lánccal, minimum 0,8 m hosszú kiemelő rúd) i
A laboratóriumi elemzésekhez szükséges talajmintavételezést szolgálja. Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. A feladatok a műszerhasználat 50 %-át fedik le átlagosan, de a szorgalmi időszakokban ettől nagyobb terhelés is várható.
Elza Kovács, William E. Dubbin, János Tamás: Influence of hydrology on heavy metal speciation and mobility in a Pb–Zn mine tailing, Environmental Pollution, Volume 141, Issue 2, 2006, Pages 310-320, ISSN 0269-7491 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749105004483); Demelezi F., Nagy A., Gálya B., Tamás J.: Evaluation of soil water management properties based on LiDAR data and soil analyses at farm level
NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 9 : 2 pp. 160-173. Paper: 10.31924/nrsd.v9i2.033 , 14 p. (2019) (https://www.nrsdj.com/issues-year-2019-2/evaluation-soil-water-manageme…)
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
CSAPADÉKRADAR
Doppler Sebesség Monitorozó (Doppler Velocity Monitoring)
RHI Monitorozó (RHI Monitoring)
Valós idejű 3D meteorlógiai monitorozó szoftver (Real-Time 3D
Meteorological Monitoring)
Kimeneti adatok között szerepelnek olyan adatok, mint a
visszaverődési faktor (dBZ), Doppler V sebessége (m/s), Doppler V
szélessége (m/S), kereszt polarizáció fáziskülönbsége (dg.), csapadék
intenzitás (mm/h)
Az eszközzel a nagyintenzitású csapadékjelenségek térbeli háromdimenziós vizsgálatokra fogjuk használni mezőgazdasági és város hidrológiai vonatkozásban. Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. 
Juhász Cs.-Gálya B.-Kovács E.-Nagy A.-Tamás J.-Huzsvai L.: (2020). Seasonal predictability of weather and crop yield in regions of Central European continental climate.  Computers and electronics in agriculture. Volume 173, June 2020, 105400.  ISSN 0168-1699. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105400 Huzsvai L.-Zsembeli J.-Kovács E.-Juhász Cs.: (2020). Can technological development compensate for the unfavorable impacts of climate change? Conclusions from 50 years of maize (Zea mays L.) production in Hungary. (This article belongs to the Special Issue Climate Change and Agrometeorological Time Series. Atmosphere. 11, 1350. ISSN 2073-4433. https://doi.org/10.3390/atmos11121350
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Attila +36 52 512 900 / 88182 attilanagy@agr.unideb.hu 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
ÁRAMLÁSI SEBESSÉG ÉS VÍZHOZAM MÉRŐMŰSZER
Méréstartomány: 0,001 – 4 m/s, vagy tágabb
Pontosság: a mért sebesség 1%-a vagy 0,25 cm/s vagy jobb
 Hordozható akusztikus doppleres áramlás sebesség-, és vízhozammérő  Az eszköz oktatási és kutatási célokat is szolgál. 
Pregun, Cs. 2009. Felszíni vízfolyások digitális hidrológiai modellezésének alkalmazása a vízminősítésben. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 89:(1) pp. 9-21. ISSN: 0018-1323---Pregun Csaba Zsolt: Ecohydrological and morphological relationships of a regulated lowland river; based on field studies and hydrological modeling, ECOLOGICAL ENGINEERING 94 pp. 608-616. , 9 p. (2016)
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Péter Tamás, +36 52 512 900 / 88236 nagypt@agr.unideb.hu
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
Elementar Vario EL CNS elemanalizátor
Bemérés: max. 1,5 g -ig Az alapelv a minta magas hőmérsékletű feltárása   800oC   -   1200oC  között  választható  hőmérsékleten. Teljes C, N és S-tartalom mérés redukció és szelektív elválasztás után.
szilárd minták (pl.:talaj, növény) teljes szén-, nitrogén- és kéntartalmának meghatározására szolgál.
Nagy, Péter Tamás
Égetéses elven működő elemanalizátor alkalmazhatósága talaj- és növényvizsgálatokban
AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 49 : 3-4 pp. 521-534. , 14 p. (2000) S, Szabó ; M, Braun ; P, Nagy ; S, Balazsy ; O, Reisinger
Decomposition of duckweed (Lemna gibba) under axenic and microbial conditions:flux of nutrients between litter water and sediment, the impact of leaching and microbial degradation. HYDROBIOLOGIA 434 pp. 201-210. , 10 p. (2000)
Holub, S M ; K, Lajtha ; J D, H Spears ; J A, Tóth ; S E, Crow ; B A, Caldwell ; M, Papp ; P T, Nagy
Organic matter manipulations have little effect on gross and net nitrogen transformations in two temperate forest mineral soils in the U.S.A and central Europe
FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 214 pp. 320-330. , 11 p. (2005)
Szabo, S ; Scheffer, M ; Roijackers, R ; Waluto, B ; Braun, M ; Nagy, PT ; Borics, G ; Zambrano, L
Strong growth limitation of a floating plant (Lemna gibba) by the submerged macrophyte (Elodea nuttallii) under laboratory conditions
FRESHWATER BIOLOGY 55 : 3 pp. 681-690. , 10 p. (2010)
Fekete, István ; Kotroczó, Zsolt ; Varga, Csaba ; Nagy, Péter Tamás ; Várbíró, Gábor ; Bowden, Richard D ; Tóth, János Attila ; Lajtha, Kate
Alterations in forest detritus inputs influence soil carbon concentration and soil respiration in a Central-European deciduous forest
SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 74 pp. 106-114. , 9 p. (2014)
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Péter Tamás, +36 52 512 900 / 88236 nagypt@agr.unideb.hu
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
Skyray Explorer 9000XRF
hordozható XRF készülék terepi használat
szilárd minták (pl.:talaj, növény) teljes elemtartalmának meghatározására szolgál (Na-U).
Tamás J, Kovács E: Vegetation pattern and heavy metal accumulation at a mine tailing at Gyöngyösoroszi, Hungary. ZEITSCHRIFT NATURFORSCHUNG C 60: 362-367 (2005) IF: 0,602; doi: 10.1515/znc-2005-3-421.; Kovács E, Tamás J, Nistor S: Red mud: revegetation or reprocessing? Potentials in revegetation – preliminary investigations. CROP PRODUCTION 64 (Suppl. 2): 107-116 (2015)
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Péter Tamás, +36 52 512 900 / 88236 nagypt@agr.unideb.hu
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
Agilent 8890 GC 7000D GC TQ GC/MSMS készülék
változatos bemérés és üzemmód, folyékony és szilárd környezeti minták esetén, mintaelőkészítés, injektálás, head space és pyrolysis technika,
környezeti, élelmiszeripari minták különböző komponenseinek meghatározása (pl.: peszticidek, 
 
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Péter Tamás, +36 52 512 900 / 88236 nagypt@agr.unideb.hu
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
PAAR 6400 Kaloriméter  
automatikus valódi izoperibolikus bombakaloriméter (330-350 ml) Izoperibolikus kaloriméter
Automatikus kosár és köpeny feltöltés, edény feltöltés és öblítés
Automatikus hűtés
4-5 minta óránként
Fix bomba cserélhető fejjel
0.1% pontosság
0.0001 ºC Hőmérsékleti felbontás
5000 – 8000 kaloria tartomány
0.05% linearitás
szilárd anyagok égéshőjének meghatározására szolgál.
 Nagy, Péter Tamás ; Szegedi, lászló
Települési szilárd hulladék pirolízisével nyert szilárd maradék és biomassza hulladék együttes energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata
In: Füleky, György (szerk.) XIV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia
Gödöllő, Magyarország : MAG Mezőgazdaságért Alapítvány, (2018) pp. 225-229. , 5 p.;
Keresztesi, Gábor ; Karácsony, Zoltán ; Nagy, Péter Tamás
Települési hulladékok szilárd pirolízis termékének energetikai hasznosítása
JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 3 pp. 63-78. , 16 p. (2015); agy, Péter Tamás ; Gyöngyösi, Balázs ; Kecskés, Katalin ; Rozinai, Róbert ; Keresztesi, Gábor
Biomassza és települési szilárd hulladékok pirolízis kokszának keverésével előállított brikett vizsgálata energia kinyerési célból
JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION 3 pp. 113-122. , 10 p. (2015) 
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Péter Tamás, +36 52 512 900 / 88236 nagypt@agr.unideb.hu
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
Agilent 4300 FTIR készülék
 terepi használat A teljesítményét közép-IR (5500-1100 cm-1) tartományra optimalizálták
4300 FTIR készülék alkalmas, polimerek, bevonatok, kompozit anyagok, archeológiai és képzőművészeti minták in situ roncsolás mentes vizsgálatára.  Mintatípusok: jellemzően az infravörös tartományban elnyelő és szórási felületek, fényvisszaverő fémfelületek bevonatai, valamint ömlesztett anyagok, beleértve a porok és granulátumok. 
 
Prof. Dr. Tamás János, +36 52 512 900 / 88456 tamas@agr.unideb.hu Dr. Nagy Péter Tamás, +36 52 512 900 / 88236 nagypt@agr.unideb.hu
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet
 
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 09. 12:33