Kutatás - Agrokémiai és Talajtani Intézet

Balláné dr. Kovács Andrea

 • Műtrágyák és alternatív tápanyagpótló anyagok (baromfitrágya, fémipari melléktermék, dolomit, baktériumkészítmények) hatásvizsgálata talaj-növény rendszerben, kisparcellás és tenyészedényes kísérletekben.
 • A talaj könnyen oldható N-frakcióinak vizsgálata tenyészedényes- és tartamkísérletekben.
 • Talajok foszforformáinak vizsgálata radioizotópos nyomjelzéssel.
 • Talajszerkezetet, vízháztartást és talajtermékenységet javító talajoltó készítmény fejlesztése
 • Őszi és tavaszi búza kéntáplálásának elemzése különböző agrotechnikai tényezők hatása mellett.

Prof. Dr. Kátai János

 • Az agrotechnikai tényezők (műtrágyázás, öntözés, talajjavítás, vetésváltás, herbicidek) hatása a talajban élő mikroorganizmusok mennyiségi előfordulására és aktivitására trágyázási tartamkísérletekben.
 • Összefüggések igazolása különböző talajok fizikai, kémiai tulajdonságai, valamint a mikrobák mennyisége és aktivitása között.
 • Ásványi és szerves nitrogénformák változásának talaj-mikrobiológiai összefüggései.
 • Atrazin és nitrát akkumuláció és degradáció a talajszelvényen belül.
 • Szerves és szervetlen mikro-szennyezők hatása a talaj mikroorganizmusokra és aktivitásukra.
 • A gyepek talaj-mikrobiológiai folyamataira gyakorolt hatásainak tanulmányozása.
 • A biochar, a kőzetőrlemények hatása a talaj tápanyagtartalmára és a mikrobiológiai aktivitására.
 • A baktériumtrágyák hatása a talaj tulajdonságaira, különös tekintettel a talajszerkezetre.

Dr. Csubák Mária

 • A savanyú talajok és talajoldatok vizsgálata (kémiai jellemzők, sav-bázis pufferképesség, savanyodás kinetika, javítóanyag-szükséglet számítások).
 • A természetes szerves savak és fémkomplexeik tulajdonságainak, stabilitási viszonyainak és talajban betöltött szerepének vizsgálata, ezek környezetvédelmi hatásai.
 • Talajkolloidokon lejátszódó adszorpciós illetve ioncsere folyamatok modellezése.
 • A szélsőséges éghajlati tényezők hatása a talaj szerves anyagaira.

Dr. Vágó Imre

 • Toxikus elemek (Cr és Ni) hatásának tanulmányozása különböző növénytáplálási feltételek között.
 • A téli alma bór-, magnézium- és kalcium-permetező tápanyag-ellátásának hatása a termés mennyiségére és minőségére.
 • Nitrogén-ellátás, nikkel-terhelés és meszezés hatása az angol perje termésére tenyészedény-kísérletben.
 • Szennyvíziszap-tartalmú és iszapmentes komposztok tápanyag-szolgáltató képességének vizsgálata tenyészedény-kísérletekben.
 • Biogáz gyártás fermentációs maradékának hatása a talaj kémiai és mikrobiológiai tulajdonságaira, továbbá a termés mennyiségére és minőségére.
 • A növények alternatív tápanyag-ellátásának aktuális kérdései.
 • A talaj-növény rendszer szén- és nitrogénforgalmának vizsgálata, összefüggés a talajok mikrobiológiai paramétereivel.

Dr. Béni Áron

 • Mintaelőkészítési módszerek fejlesztésé a műszeres analitikai kémia területén
 • Elemspeciációs módszerek kidolgozása
 • Talaj mikrobiológia módszerek kidolgozása
 • Terepi mérőműszerek fejlesztése

Kincses Sándorné dr.

 • Különböző trágyázási módok hatása gabonafélék és zöldségek termésmennyiségére és minőségére (makro –és mikroelemek, nitrát-ion – és antioxidánsok mennyisége), a talajok tápanyag-tartalmára, tápanyagszolgáltató képességére.
 • A bio –és integrált termesztésből származó élelmi nyersanyagok beltartalmi értékeinek változása tárolás, feldolgozás során.

Erdeiné dr. Kremper Rita

 • Transzportmodellek alkalmazhatóságának vizsgálata. A talajnedvesség- és sótartalmának mérésére alkalmas TDR (Time Domain Reflectrometry) műszer kalibrációs lehetőségeinek értékelése  
 • Növénytáplálás. A cinkellátottság megítélésére vonatkozó különböző nemzetközi illetve hazai talajkivonószerek összehasonlítása laboratóriumi kísérletsorozatban.
 • Hamu, mint trágyaszer alkalmazásának vizsgálata
 • Komposzt alkalmazásának vizsgálata
 • P/Zn antagonizmus elemzése, Zn permetező és talajtrágyázás hatásainak vizsgálata a növény termésére és beltartalmi értékeire

Dr. Sándor Zsolt

 • A kukorica kultúrában széleskörűen használt herbicidek hatásának vizsgálata a talajban élő nem célzott szervezetekre.
 • A forgatás nélküli talajhasználat talajmikrobiológiai hatásait tanulmányozza, mely a klímaváltozás hatásainak megelőzésére szolgál, mert a hagyományos forgatásos talajműveléshez képpest talajok vízkészlete megmarad.
 • A globális felmelegedés okozta klímaváltozás hatásaként, az extrém időjárási tényezők milyen hatással vannak a termőtalaj állapotára, minőségére.
 • Ökológiai másodvetésben használt növények hatása a talaj fizikai, kémiai és mikrobiológiai tulajdonságára.

Dr. Tállai Magdolna

 • Napjainkban a fenntartható mezőgazdaság, és ezen belül az okszerű, környezetkímélő talajhasználat szerves részeként az ásványok szerepe felértékelődött a mezőgazdasági gyakorlat számára. Kutatásunk során különböző ásványőrlemények (bentonit, zeolit, alginit, perlit, dolomit) hatását vizsgáljuk különböző talajtípusokon a talajok fizikai, kémiai, és biológiai tulajdonságaira.
 • A fenntartható és okszerű talajhasználat alternatívájaként különböző természetes baktériumkészítmények (közkereskedelemben is kapható talajoltó anyagok/készítmények) hatását tanulmányozzuk különböző talaj-növény rendszerekben.
 • Különböző természetes összetételű baromfi pelletek vizsgálatát végezzük többféle talajtípuson, különböző vízellátottság beállításával, különböző tesztnövények mellett a talaj biológiai aktivitását tanulmányozva.
 • Egészséges talajok, egészséges növény/takarmány előállítás, és minőségi élelmiszer előállítás céljait előirányozva tanulmányozzuk a „síkkomposzt vagy mélymulcs” módszer talajvédő hatását egy bio-kertség területén köves, sziklás váztalajon.

Juhász Evelin Kármen

 • Kénforgalom változásainak vizsgálata talaj-növény rendszerben (tenyészedényes kísérletekben és szántóföldi tartamkísérletekben egyaránt)
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 08. 10:55