Bemutatkozás - Agrokémiai és Talajtani Intézet

Bemutatkozás

  • 1953-1964. A Magyar Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának Debreceni Osztályán beindult oktatásban a Talajtani - Kémiai Tanszék keretében folyt a talajtan oktatása, a tanszék vezetője Dr. Szelényi Ferenc egyetemi tanár volt.
  • 1964-ben a Talajtani - Kémiai Tanszék kettévált Talajtani Tanszék ill. Kémiai Tanszékre. A Talajtani Tanszék vezetését továbbra is Dr. Szelényi Ferenc látta el, a talajtan és a mikrobiológia tantárgyak oktatásában Martin Béla és Dr. Helmeczi Balázs is részt vettek.
  • 1966-1970. A tanszék neve a tanszékvezető kérésére Talajtani és Mikrobiológiai Tanszékre változott 1966-ban. A talajtant Dr. Szelényi Ferenc és Martin Béla, a mikrobiológiát Dr. Helmeczi Balázs oktatta.
  • 1970-től egyetemi szinten folyik az oktatás az intézményben. 1978-ban a tanszék a Növénytermesztési és Ökológiai Intézethez kapcsolódott, de tanszéki önállóságát továbbra is megtartotta. A tanszéken oktatott tantárgyak az alábbiak: talajtan - talajkémia, talajfizika, talajjavítás, talajvédelem, talajföldrajz, talajszennyezés, talajbiológia, talajtermékenység, talajökológia-, továbbá mezőgazdasági mikrobiológia - élelmiszeripari mikrobiológia, takarmányozási mikrobiológia -, és hidrobiológia. A tanszék vezetését 1972-1993 között Dr. Helmeczi Balázs egyetemi tanár látta el, őt követte Dr. Filep György egyetemi tanár 1993-1997 között, majd 1997-től Dr. Kátai János.
  • 2000. január 1. A Talajtani és Mikrobiológiai Tanszék a Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar keretén belül funkcionál. A tanszék oktatói egyetemi, kiegészítő, posztgraduális, főiskolai és Ph.D képzésben végeznek oktató munkát. Az oktatás célja az alap és alapozó tantárgyak keretében a talajtan, a mikrobiológia és a hidrobiológia diszciplinákhoz kapcsolódó ismeretek nyújtása, ezzel biztos alapot szolgáltatva a szakmai tantárgyak oktatásához és a hallgatók természettudományos szemléletének kialakításához.
  • 2003 május 1-töl különvált a Talajtani Tanszék melynek vezetője Dr. Kátai János és a Mezőgazdasági Mikrobiológiai Tanszék. A Mezőgazdasági Kémiai Tanszék 1964-ben vált önállóvá. A tanszék vezetését Dr Vecsey Tibor látta el, a Szerves és Biokémia tárgy előadója volt. A tanszék oktatómunkájában Dr. Loch Jakab (Agrokémia és növényvédelmi kémia), Dr. Mirkó Lajos (Általános és szervetlen kémia) és Dr. Tóth Gyula (Mezőgazdasági termékek feldolgozása) vettek részt.
  • 1978-1998 között a tanszéket Dr. Loch Jakab vezette, aki továbbra is az Agrokémia előadója volt. A Növényvédelmi kémiát Dr. Jászberényi István vette át. A Szerves és biokémia oktatása előbb Dr. Tóth Gyula, majd Dr. Kiss Szendille feladata volt. Az Általános és szervetlen kémia előadója Dr. Vágó Imre lett.
  • 1998-2006 között a tanszéket Dr. Kiss Szendille vezette, aki a Szerves és biokémia, az Agrokémia és növényvédelmi kémia valamint az Élelmiszerkémia előadója volt. Dr. Vágó Imre az Általános és szervetlen kémia mellett a Környezeti kémia tárgyfelelőse lett.
  • Agrokémiai és Talajtani Tanszék 2006. augusztus 1-től funkcionál, azóta Intézetként működünk. Az Intézetben két munkacsoport dolgozik, az Agrokémiai, illetve a Talajtani Munkacsoport, az oktatók az agrokémia és a talajtan diszciplínákhoz tartozó tantárgyak oktatásában vesznek részt az oktatás minden szintjén. A két Munkacsoport oktatási tevékenységét önállóan végzi, a kutatási tevékenység részben önállóan, részben közös projektek keretében valósul meg.
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 03. 13:04