Kutatási témák- Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet

 • A talajművelés, az öntözés, a műtrágyázás, a növényszám és az időjárási tényezők értékelése a növénytermesztésben
 • Környezetkímélő hatékony és alkalmazkodó termesztés-technológiák kidolgozása
 • Szervesanyag-gazdálkodás fejlesztése
 • Növénytermesztési tényezők kölcsönhatás vizsgálata
 • Fajtaspecifikus termesztéstechnológiák kidolgozása
 • Kukorica hibridek tőszám, öntözővíz- és műtrágyareakciójának, valamint természetes tápanyaghasznosító képességük vizsgálata
 • Hagyományos és talajkímélő talajművelési módok talaj fizikai állapotára gyakorolt hatásának értékelése
 • A kukorica széles körű, újszerű ipari, energetikai felhasználásának kutatása
 • A minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel
 • Információs rendszerek alkalmazása a mezőgazdaságban
 • Precíziós mezőgazdaság
 • A talaj-növény-atmoszféra rendszer törvényszerűségeit leíró szimulációs modellek megbízhatóságának vizsgálata szabadföldi tartamkísérletek adatbázisán
 • Környezetkímélő, csökkentett menetszámú termesztési technológiák vizsgálata
 • Növénytermesztési modellek, döntés-előkészítő rendszerek (DSSAT Decission Support System for Agrotechnology Transfer) hazai adaptálása és alkalmazása az oktatásban és kutatásban és a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása
 • Korszerű kísérlettervezési eljárások és az összefüggések tisztázására szolgáló legmodernebb biometriai módszerek validálása a földművelési kutatások sajátosságainak figyelembe vételével
 • A talaj-növény-atmoszféra modellek algoritmusának fejlesztése
 • Az öntözés vállalati szintű elemzése és öntözési rendszer fejlesztése az Észak-alföldi Régióban
 • Kukoricacsíra-olaj bázisú funkcionális élelmiszer létrehozása, alapanyag és technológia optimalizálással
 • Növényi stresszfaktorok hatásainak és kölcsönhatásainak meghatározása
 • A mezőgazdasági jellegű foglalkoztatás növelésének lehetőségei a vidéki lakosság körében
 • A foglalkoztatás új formái a vidéki közösségek jólét-teremtő képességének fejlesztéséhez
 • Növényvédőszer-használat és kockázatcsökkentés az integrált növényvédelmet alkalmazó európai gazdálkodási rendszerekben
 • A bio-megújuló energiaforrások termelésbe és alkalmazásba integrálásának lehetőségeinek feltárása
 • A biogáz előállítási folyamatokat optimalizálása, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentse, a legjobb elérhető módszereket alkalmazva
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31