Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki

 

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon elsőként 2022 szeptemberében indul Mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai mérnöki alapszak. A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiai folyamatok üzemeltetési feladatainak ellátására, illetve a tervezésében való közreműködésre. Rendelkeznek a fenntartható termelés közvetlen irányításához, a technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez szükséges ismeretekkel. Ismerik az alkalmazható mezőgazdasági vízgazdálkodási és környezettechnológiákat és eljárásokat, melyek segítségével képesek klímaadaptációs megoldások kidolgozásában való részvételre, annak megvalósítására, szakigazgatási alapfeladatok ellátására, regionális és határokon átnyúló agrár- és környezeti kérdések kezelésére.

Tanterv: nappali, levelező

Képzési és kimeneti követelmények

Dr. Tamás János
szakfelelős
tamas@agr.unideb.hu


 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 09. 15:13