Berendezkedés a precíziós mezőgazdaságra

Berendezkedés a precíziós mezőgazdaságra

c. felnőttképzési kurzus

 

 1. A képzést folytató intézmény:

Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., érintett szervezeti egység: Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.), Nyilvántartási szám: B/2020/001456, engedélyszám: E/2020/000164

 1. A képzés megnevezése:

Berendezkedés a precíziós mezőgazdaságra

 1. A képzés célja:

A résztvevő elsajátítsa a precíziós mezőgazdaság agro - ökológia potenciáljának digitális adatgyűjtési, adatintegrálási és értékelési módjait. Képes legyen önálló adatgyűjtésre. Ismerje az alkalmazható szenzorok működési elvét és képes legyen ezek alkalmazását optimalizálni. Képes legyen ismeretei alapján egy hagyományos farm mezőgazdasági technológiáit újra megtervezni és átalakítani egy precíziós profitorientált mezőgazdasági farmmá. Képes legyen az ehhez szükséges adat és információs forrásokat beszerezni, értékelni és alkalmazni.

 1. A képzésben résztvevők maximális létszáma: 15 fő
 2. Belépési feltételek:

Iskolai előképzettség: minimum főiskolai vagy egyetemi alapképzés (BSc) agrár, műszaki, természettudományi képzési területen

Szakmai gyakorlat: 1 év szakmai gyakorlat mezőgazdasági területen

 1. Képzés időtartama:

Óraszám:         52 óra, melyből 20 óra elmélet és 32 óra gyakorlat

Képzés kezdete: előreláthatólag 2021. szeptember 03.

Képzés befejezése: előreláthatólag 2021. október 15.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 12.

Az órák pénteki és szombati napokon kerülnek megtartásra.

 1. Képzés helyszíne:

Elmélet: A 20 óra időtartamú elméleti képzés e-learning formában kerül megvalósításra.

Gyakorlat: Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

 1. A tananyag egységei:
 • Adatgyűjtés a precíziós mezőgazdaságban
 • Térinformatika a precíziós mezőgazdaságban
 1. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
 2. A tanúsítvány megszerzésének feltételei: Mindkét oktatási tananyagegység gyakorlati jegyzőkönyveinek oktató által történő elfogadása.

11. További információ:

Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Tel: 52/508-300, E-mail: gyori.borbala@fin.unideb.hu

A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” projekt keretében valósul meg.

A belépési feltételeknek megfelelő jelentkezők számára ingyenes.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 10. 08:34