Vadgazda mérnöki

A  Debreceni  Egyetem  Mezőgazdaság-,  Élelmiszertudományi  és  Környezetgazdálkodási  Karán  közel 50  éve folyik felsőfokú vadgazdálkodási képzés, intézményünk országosan is meghatározó vadgazdálkodási és vadbiológiai műhely. A szakon tanuló hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéken folyó vadgazdálkodási és vadbiológiai kutatásokba, melyek eredményét tudományos diákköri, illetve diplomadolgozatokban ismertetik. A gyakorlati képzés során országjáró szakmai körút keretében megismerkedhetnek a diákok hazánk kiemelkedő vadászterületeivel (Gemenc, Gyulaj, Lábod, Gúth), ahol a szakon korábban végzett hallgatókkal is találkozhatnak. Emellett a leendő vadgazdák a nyár folyamán a lakóhelyükhöz közel eső vadásztársaságnál, vadgazdálkodási egységnél kéthetes gyakorlaton vesznek részt, melynek során szakmai vezetőjük a terület vadászmestere vagy fővadásza. A végzett vadgazda mérnök hallgatóknak lehetőségük van folytatni tanulmányaikat a természetvédelmi mérnök mesterképzésben, illetve más mesterszakokon is.

Tanterv: nappali, levelező

Képzési és kimeneti követelmények

Dr. Jávor András
szakfelelős
javor@agr.unideb.hu


Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 09. 15:14