Kertészmérnöki

A kertészmérnöki alapszakon a hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyekkel kertészeti üzemekben termelésirányítók  lehetnek.  A  szakon  kiemelkedő jelentőségűek a gyakorlati ismereteket megalapozó szakmai tárgyak, mint például a Kertészeti növényélettan, a Mezőgazdasági kémia, a Mikrobiológia és a Talajtan. Az alapozó tárgyakat követően, a szakmai törzsanyagon belül a szaktárgyak (Gyümölcs-, Zöldség-, Szőlő- és Dísznövénytermesztés) mutatják be az egyes kertészeti ágazatok magas színvonalú technológiáját, gyakorlatorientált képzés keretében. A tantermi előadások mellett a hallgatók nagy óraszámban vesznek részt gyakorlatokon a kar tangazdaságaiban, ahol megismerkednek a különböző növénykultúrák aktuális ápolási műveleteivel, mint a metszés, gyümölcsritkítás, ültetés, növényápolás, vagy áruelőkészítés. Emellett lehetőség nyílik szakmai tanulmányutakon való részvételre is, amelynek keretében hazai, modern vállalkozások termesztési gyakorlatába lehet betekinteni. A végzett hallgatók alkalmasak lesznek saját kertészeti magángazdaság létrehozására, és azok gazdaságos üzemeltetésére.

Duális képzésben is indul.

Tanterv: nappali, levelező

Képzési és kimeneti követelmények

Takácsné Dr. Hájos Mária
szakfelelős
hajos@agr.unideb.hu


 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 09. 15:13