Élelmiszermérnöki

Az élelmiszermérnöki alapszakon a hallgatók olyan alapismereteket  szerezhetnek,  amelyek  birtokában élelmiszeripari  üzemekben  termelésirányítók  lehetnek.  A  szakon  megismerkednek  az  élelmiszeripari feldolgozástechnológiák alapvető elemeivel, műveleteivel és folyamataival, gépesítési és automatizálási kérdéseivel, lehetőségeivel. Mivel mind a termelés, mind a termékfejlesztés és a táplálkozástudomány követelményeinek való megfelelés miatt fontos a szükséges analitikai ismeretek megléte, a képzés kiemelt eleme az általános és élelmiszeranalitikai eljárások alkalmazási lehetőségeinek és módjainak megismerése is. A minőségügyi és a gazdasági tantárgyakkal kiegészülve, a végzett élelmiszermérnök hallgatók alkalmasak lesznek az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás bármely területén való helytállásra.

Duális képzésben is indul.

Tanterv: nappali, levelező

Képzési és kimeneti követelmények

Dr. Sipos Péter
szakfelelős
siposp@agr.unideb.hu


 

Legutóbbi frissítés: 2024. 04. 09. 15:13