Bemutatkozás - Növénytudományi Intézet

Növénytudományi Intézet bemutatása

Az intézet történeti előzményének tekintjük a Pallagon működő Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Növénytermesztési tanszékét, ahol a területhez kapcsolódó, igen széleskörű oktatói és kutatói munka folyt. Az átszervezések után a tanszék már Debrecenben, a Böszörményi úton folytatta munkáját a hat alapító tanszék egyikeként, előbb a Debreceni Agrártudományi Főiskola, később Debreceni Agrártudományi Egyetem keretein belül. Növénytermesztéstani Tanszék hagyományosan három diszciplína, – növénynemesítés, földműveléstan, növénytermesztéstan – oktatási és kutatási feladatait végezte. 1997-ben önálló tanszékké alakult a Genetika és Növénynemesítési Tanszék (Dr. Pepó Pál tanszékvezető), majd 1999-ben a Földműveléstani Tanszék (Dr. Nagy János tanszékvezető). 1999-től megváltozott a tanszék neve is, Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék lett (Dr. Pepó Péter tanszékvezető).

A Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézet 2007-ben alakult a Növénytani és Növényélettani Tanszék, valamint a Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételrendszerének felhasználásával, egyesítésével. 
Az intézet részt vesz a szakterületéhez kapcsolódó tantárgyak oktatásában a felsőoktatás különböző szintjein (FSz, BSc, MSc és doktori képzések). Különösen fontos a szakmaspecifikus tantárgyak oktatása a különböző szintű szakokon, azok oktatási tananyagainak folyamatos, naprakész továbbfejlesztése, a legkorszerűbb ismeretanyag átadása a hallgatóknak. Ebben igen jelentős szerepet játszik a széleskörű tudományos projektekben elért kísérleti eredmények szerves beépítése az oktatott tananyagba.

Az intézet munkatársai kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek a gyakorlati szakemberek körében, a velük folytatott közös munka, eszmecserék, szakmai beszélgetések is nagyban segítik az oktatás-fejlesztési tevékenységet, a tananyag folyamatos aktualizálását.
Az intézet kutatási tevékenysége szerteágazó, átfogja a növénytudomány minden szűkebb szakterületét a botanikai, fiziológiai alapkutatásoktól a növényi biotechnológiai kutatásokon keresztül a komplex növénytermesztési rendszerek optimalizálásig, fejlesztéséig.
Növénytudományi Intézet bemutatása

Az intézet történeti előzményének tekintjük a Pallagon működő Debreceni Mezőgazdasági Akadémia Növénytermesztési tanszékét, ahol a területhez kapcsolódó, igen széleskörű oktatói és kutatói munka folyt. Az átszervezések után a tanszék már Debrecenben, a Böszörményi úton folytatta munkáját a hat alapító tanszék egyikeként, előbb a Debreceni Agrártudományi Főiskola, később Debreceni Agrártudományi Egyetem keretein belül. Növénytermesztéstani Tanszék hagyományosan három diszciplína, – növénynemesítés, földműveléstan, növénytermesztéstan – oktatási és kutatási feladatait végezte. 1997-ben önálló tanszékké alakult a Genetika és Növénynemesítési Tanszék (Dr. Pepó Pál tanszékvezető), majd 1999-ben a Földműveléstani Tanszék (Dr. Nagy János tanszékvezető). 1999-től megváltozott a tanszék neve is, Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék lett (Dr. Pepó Péter tanszékvezető).

A Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézet 2007-ben alakult a Növénytani és Növényélettani Tanszék, valamint a Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételrendszerének felhasználásával, egyesítésével. 

Az intézet részt vesz a szakterületéhez kapcsolódó tantárgyak oktatásában a felsőoktatás különböző szintjein (FSz, BSc, MSc és doktori képzések). Különösen fontos a szakmaspecifikus tantárgyak oktatása a különböző szintű szakokon, azok oktatási tananyagainak folyamatos, naprakész továbbfejlesztése, a legkorszerűbb ismeretanyag átadása a hallgatóknak. Ebben igen jelentős szerepet játszik a széleskörű tudományos projektekben elért kísérleti eredmények szerves beépítése az oktatott tananyagba. Az intézet munkatársai kiterjedt kapcsolatokkal rendelkeznek a gyakorlati szakemberek körében, a velük folytatott közös munka, eszmecserék, szakmai beszélgetések is nagyban segítik az oktatás-fejlesztési tevékenységet, a tananyag folyamatos aktualizálását.

Az intézet kutatási tevékenysége szerteágazó, átfogja a növénytudomány minden szűkebb szakterületét a botanikai, fiziológiai alapkutatásoktól a növényi biotechnológiai kutatásokon keresztül a komplex növénytermesztési rendszerek optimalizálásig, fejlesztéséig.

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 29. 08:09