Bemutatkozás - Takarmányozás-élettani Tanszék

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2010. november 11-i ülésén döntött a Takarmány- és Élelmiszer Biotechnológiai Tanszék megalapításáról. A Tanszék létrehozásával kapcsolatos érdemi munka 2011 januárjában kezdődött el.

A 21. század egyik legnagyobb kihívása, hogy az állattenyésztés megfelelő mennyiségű és minőségű, biztonságos valamint nyomon követhető állati eredetű élelmiszer alapanyagot állítson elő úgy, hogy a termelés a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje. A hazai statisztikai adatok szerint Magyarországon az elhalálozás 50 százaléka szív- és érrendszeri, 30 százaléka pedig daganatos betegségekre vezethető vissza, amelyek kialakulásában szerepet játszó egyik legfontosabb kockázati tényező a táplálkozás. Ezért a nem kívánatos táplálkozási szokásaink megváltoztatásával, valamint a humán táplálkozási elvárásoknak jobban megfelelő élelmiszerek fogyasztásától remélhetjük, hogy a lakosság egyre nagyobb hányada éri el a génjeik által megszabott legmagasabb életkort. Társadalomnak és így az egyetemeknek, kutatóhelyeknek tehát igen nagy felelőssége van abban, hogy az emberek megfelelő minőségű élelmiszerhez jussanak, és így az életminőségük is javuljon.

Ismert az a tény is, hogy például az állati eredetű élelmiszer minőségét – több más tényező mellett – nagymértéken az állatok táplálása, takarmányozása is befolyásolja. Ezért a korábbiakban említett problémák megoldásában a takarmányozásnak nagyon sok esetben kulcsszerepe lehet. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a világban, 2018-ban közel 1100 millió tonna ipari abrakkeveréket gyártottak a gazdasági haszonállatok részére. Könnyű belátni, hogy ezen óriási mennyiségű keveréktakarmány minősége meghatározó lehet az állati eredetű élelmiszerek minőségére. Tovább ronthatja a helyzetet, ha azt is számításba vesszük, hogy az említett mennyiségű abrakkeveréken túl nagyon sok országban a gazdasági haszonállatok bizonytalan eredetű és kontrolálatlan összetételű és minőségű takarmányt is fogyaszthatnak.

Ezért a takarmányozáskutatás előtt a 21. században a következő fontosabb feladatok állnak:

  • A korábbiaknál sokkal aktívabb és tudatosabb részvétel a megfelelő mennyiségű, minőségű és biztonságos állati eredetű élelmiszer előállításban.
  • A fenti cél elérése érdekében rendkívül fontos a takarmányozás hatékonyságának (biológiai hatékonyság, takarmánytechnológiai hatékonyság, ökonómiai hatékonyság) további javítása.
  • Kiemelt fontosságú a takarmányozás, az állattenyésztés és a környezetvédelem kapcsolatának újra gondolása. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban jó minőségű és biztonságos állati eredetű élelmiszert csak olyan technológiával szabad előállítani, amely technológia nem szennyezi tovább környezetünket, azaz ki kell dolgozni a környezetkímélő takarmányozási rendszereket, melyek segítségével csökkenthető például az állattenyésztési ágazat nitrogén és foszfor kibocsátása.

A tanszék a fenti kihívásokra kíván választ adni az oktató, a kutató, a fejlesztő és a szaktanácsadó munkájában.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31