A környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnöki MSc szakok tananyag és tartalomfejlesztése című projekt

A Társadalmi Megújulás Operatív Program(TÁMOP) keretében finanszírozott projekt célja az MSc környezetgazdálkodási agrármérnöki és természetvédelmi mérnöki szakokon a belépő BSc követelmények egységessé tétele, a kimeneti követelmények munkaerő piaci elvárásokkal való összehangolása, a szakok nemzetközi szintű piacképességének megteremtése, valamint a szükséges oktatási infrastruktúra fejlesztése volt.

Ehhez többek között a tankönyvtár weboldalon ingyenesen on-line hozzáférhető új és adaptált magyar és angol nyelvű bologna-konform moduláris tananyagok kifejlesztésére, idegen nyelven elérhető kurzusok kidolgozására, valamint kari szinten speciális szakadatbázisok elérhetőségének biztosítására került sor.

 • Főkedvezményezett: Debreceni Egyetem
 • Partner: Pannon Egyetem
 • Projekt megvalósítási időtartama: 2010.02.01-2011.07.31

Amit fejlesztettünk és on-line elérhetsz a tankönyvtár weboldalon

 • Interdiszciplináris és komplex megközelítésű felzárkóztató oktatási modulok
 • Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul
  • Környezetgazdálkodás; környezeti elemek védelme (levegőtisztaság védelme, talaj- és vízvédelem)
 • Természetvédelmi modul
  • Természetvédelmi ökológia; élővilág-védelem; élőhelykezelés
 • Agrárkörnyezet-védelem modul
  • Vízgazdálkodás; talajvédelem-remediáció; agrárkörnyezet-védelem - agrotechnológia
 • Gazdálkodási modul
  • Közgazdaságtan, üzemtan; számvitel és pénzgazdálkodás; vezetés és kommunikációs ismeretek; szervezés; logisztika; marketing; környezetgazdaságtan, EU ismeretek
 • Angol nyelvű kurzusok tananyagai
  • Térinformatika; hidrológia; vízgazdálkodás; talajtan; környezettechnológia
 • Magyar nyelvű tananyagok angol nyelvű adaptációja
  • Levegőtisztaság-védelem; környezet és minőségmenedzsment; vízkészletgazdálkodás és vízminőségvédelem; precíziós mezőgazdaság
 • Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk I-II. tankönyvek
 • MSc szintű gazdasági tevékenységre felkészítő ismeretkörök
 • Környezettechnológia
  • Energia növények termesztéstechnológiája (lágyszárúak, fás szárúak); Megújuló energiák műszaki technológiái 1. (biogáz); Megújuló energiák műszaki technológiái 2. (biodízel, bioalkohol);
  • Szerves hulladékok újrahasznosítása (biobrikett, komposzt, szennyvíziszap).

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretkörön alapuló tananyagok

 • Környezetgazdálkodás ismeretkör
  • Tudományos kutatási alapanyag feldolgozása, elemzési ismeretek; Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei;
  • Modellezés, mint módszer bemutatása; Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés.
 • Környezet- és természetvédelem ismeretkör
  • Számítógépes szimulációs modellek elmélete; Számítógépes növényi modellek; Hő-, víz-, és tápanyagforgalmi modellek; Termés-szimulációs modellek, modellépítés.
 • Záróvizsga-követelmények digitális programcsomagjai (4 ismeretkör)
  • Környezetgazdálkodás; környezetvédelem; fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia; természetvédelem
 • Külföldi felsőoktatási intézményekben alkalmazott tananyag-adaptációk
 • Térinformatika
  • Guide to GIS and Image Processing - IDRISI-TAJGA
 • Természetvédelem
  • Voloscuk, I.: The National Parks and Biosphere Reserves in Carpathians - The Last Nature Paradises
 • Környezetvédelem
  • DHI Water and Environment Tutorial Book
 • On-line elérhető szakkönyvek (6 darab)
  • Környezetirányítás; minőségbiztosítás; globális klímaváltozás; alkalmazkodó növénytermesztés; környezet- és tájgazdálkodás; precíziós mezőgazdaság és vízgazdálkodás témakörökben.
 • Környezetinformatika
  • Szakági MSc szintű mérnöki oktatási szoftverek használatának-, oktatási szerver és szoftver háttér on line biztosítása (DHI, SURFER, IDRISI, VIZUAL, MODFLOW, ERDAS);
  • Mérnöki tudásalapú térképi adattárház és szakadatbázis informatikai hátterének biztosítása
  • Szakági MSc szintű mérnöki tudásalapú térképi adattárház és szakadatbázis kialakítása: természeti erőforrások védelméhez és fenntartásához kapcsolódó tantárgyak (talaj, víz, levegő, biodiverzitás) oktatásához.
  • Mérnöki tudásalapú adattárház integrációja a tananyagokba.
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31