Konverzió konvencionálisból biogazdálkodásra: tradicionális és alternatív gabonanövények a biogazdálkodásban c.

Konverzió konvencionálisból biogazdálkodásra: tradicionális és alternatív gabonanövények a biogazdálkodásban c.

felnőttképzési kurzus

 1. A képzést folytató intézmény:

Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., érintett szervezeti egység: Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.), Nyilvántartási szám: B/2020/001456, engedélyszám: E/2020/000164

 1. A képzés megnevezése:

Konverzió konvencionálisból biogazdálkodásra. Tradicionális és alternatív gabonanövények a biogazdálkodásban.

 1. A képzés célja:

A képzés során átadásra kerülő ismeretek legfontosabb célja az, hogy a szakemberek megértsék és kreatív módon alkalmazni tudják a hagyományos konvencionális gazdálkodás átalakítását jelentő módszereket, ismereteket, szakmai tudást, amely lehetővé teszi az ökológiai (bio)gazdálkodás teljeskörű megvalósítását. Célunk, hogy az átalakításhoz szükséges mezőgazdasági, agronómiai, ökonómiai, szociális-társadalmi ismereteket a résztvevő kollegáknak átadjuk, mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások keretében. A tanfolyam célja a szántóföldi növénytermesztésben szereplő nagyobb és alternatív gabonanövények ökológiai szemléletű termesztéstechnológiai elemeinek ismertetése.

 1. A képzésben résztvevők maximális létszáma: 15 fő
 2. Belépési feltételek:

Iskolai előképzettség: minimum főiskolai vagy egyetemi alapképzés (BSc) agrár képzési területen

Szakmai gyakorlat: 1 év szakmai gyakorlat mezőgazdasági területen

 1. Képzés időtartama:

Óraszám:         52 óra, melyből 20 óra elmélet és 32 óra gyakorlat

Képzés kezdete: előreláthatólag 2021. szeptember 02.

Képzés befejezése: előreláthatólag 2021. október 02.

Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 25.

Az órák csütörtöki, pénteki és szombati napokon kerülnek megtartásra.

 1. Képzés helyszíne:

Elmélet: A 20 óra időtartamú elméleti képzés e-learning formában kerül megvalósításra.

Gyakorlat: Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.)

 1. A tananyag egységei:
 • A konvencionális és biogazdálkodás főbb jellemzői;
 • Az ökológiai (bio)gazdálkodás holisztikus, társadalmi és mezőgazdasági áttekintése;
 • A szántóföldi növénytermesztés feltételrendszere és átalakítása az ökológiai gazdálkodásban;
 • Gabonanövények az ökológiai gazdálkodásban.
 1. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány
 2. A tanúsítvány megszerzésének feltételei: A modulok gyakorlati jegyzőkönyveinek oktató által történő elfogadása. Elektronikus formájú teszt feladatsor sikeres teljesítése.

11. További információ:

Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

Tel: 52/508-300, E-mail: gyori.borbala@fin.unideb.hu

A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 „A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” projekt keretében valósul meg.

A belépési feltételeknek megfelelő jelentkezők számára ingyenes.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 10. 08:50