Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

 1. Milyen tárgyból célszerű emelt szintű érettségi vizsgát tenni?
 2. A duális képzés mit takar?
 3. Mely szakokon van duális képzés?
 4. Mennyire gyakorlatiasak a képzések?
 5. Szakmai tapasztalatszerzésre mennyi lehetőség van?
 6. Van-e lehetőség külföldi résztanulmányokra?
 7. Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek a MÉK-en szerzett végzettségemmel?
 8. Milyen továbbtanulási lehetőségeim lesznek?
 9. Milyen tehetséggondozási programok vehetők igénybe a képzés során?
 10. Milyen ösztöndíjakat lehet megpályázni?
 11. Mennyire van lehetőség a tanulmányok mellett dolgozni?
 12. Milyen diákszövetkezetek működnek együtt az egyetemmel?
 13. Milyen szálláslehetőségek vannak?
 14. Milyen sportolási és szabadidős tevékenységeket kínálnak az agrártudományi képzés iránt érdeklődők számára?
 15. Hol kaphatok további információkat a MÉK-ről?

1. Milyen tárgyból célszerű emelt szintű érettségi vizsgát tenni?

Alapvetően bármilyen tárgyból tett emelt szintű érettségi vizsgát elfogadunk a Kar képzéseire való jelentkezéskor, viszont bármilyen természettudományos tantárgy (elsősorban kémia, matematika, biológia, fizika) alaposabb ismerete segíti majd a későbbi tanulmányokat.

A pontszámítás során az alábbi tárgyak közül kettő eredménye lesz a felvételi pontszám alapja: biológia, fizika, földrajz, egy idegen nyelv, informatika, kémia, matematika, természettudomány, egy szakmai előkészítő tárgy vagy a képzési területnek megfeleltethető szakmacsoport szerinti vizsgatárgy.

A pontszámíráshoz ajánljuk a felvi.hu pontszámító kalkulátorának használatát, mivel az pontos eredményt ad. https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

2. A duális képzés mit takar?

A duális képzés során a hallgató nem csak az egyetemen folytatja tanulmányait, hanem a képzéssel párhuzamosan egy gyakorlati helyen (vállalatnál, vállalkozásnál, nemzeti parknál, stb) is tapasztalatokat szerez, dolgozik, amiért a vállalkozással kötött szerződése alapján 12 hónapon át fizetést is kap. Az év azon részét, amikor a tanórák és gyakorlatok folynak, az egyetemen tölti (14 hét szorgalmi időszak egy félév során), és az ezen kívüli időszakban tölti a duális gyakorlati részt, ami az őszi és tavaszi szemeszterben, illetve a nyári szünet alatt összesen 22 hét. A duális képzés előnye az, hogy az egyetemi képzéssel párhuzamosan, vállalati keretek között szerzett gyakorlati tapasztalat végzéskor már a foglalkoztatók által elismert munkatapasztalat.

A duális képzést négy alapszakon kínáljuk hallgatóinknak, mindegyik esetében szerződött vállalati partnerrel. Ezen partnerek listája a Duális képzés  oldalon található.

3. Mely szakokon van duális képzés?

Alapképzésen az élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki, kertészmérnöki, természetvédelmi mérnöki, míg mesterképzésen az élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnöki, állattenyésztő mérnöki, növénytermesztő mérnöki és természetvédelmi mérnöki szakokon kínálunk duális képzést.

4. Mennyire gyakorlatiasak a képzések?

Az órarend több mint 50% gyakorlati óra, melyeknek jelentős része laboratóriumi vagy telepi gyakorlat. A Böszörményi úti campus területén számos kari gyakorlati hely található (halbiológiai laboratórium, kertészeti, növénytermesztési és növényvédelmi bemutatókert, élelmiszerfeldolgozó üzem, madárbarát kert), amik mellett az egyetem külső gyakorlati helyei is a képzéseket szolgálják (pl. pallagi kertészeti telep, a látóképi növénytermesztési telep, valamint a kismacsi állattenyésztési telep).

Minden nyáron kötelező nyári szakmai gyakorlat és a 7. félévben előírt 12 hetes gyakornoki program is a gyakorlati ismeretek megszerzését segíti.

5. Szakmai tapasztalatszerzésre mennyi lehetőség van?

 • Hetesi gyakorlat
 • Nyári gyakorlat
 • Féléves szakmai gyakorlat az utolsó félévben
 • Gyakorlati órák

6. Van-e lehetőség külföldi résztanulmányokra?

Igen; a MÉK képzéseihez számos partner kapcsolódik, lehetővé téve, hogy szinte bármelyik félévben külföldi résztanulmányokon vegyenek részt a hallgatók. A hallgatók számára Erasmus, Campus Mundi , Fullbright és Ceepus programok lehetőségei egyaránt elérhetőek.

Fontos, hogy nem csak a tanulmányok terén van lehetőség külföldi részképzésre, hanem gyakorlati ösztöndíj is pályázható, akár a diploma megszerzését követő félévre is.

7. Milyen elhelyezkedési lehetőségeim lesznek a MÉK-en szerzett végzettségemmel?

A végzett mérnökök a képzettségüknek megfelelő szakterületen tevékenykedő vállalkozásoknál, szakmai szervezeteknél, a közigazgatásban, a szaktanácsadásban kapnak állást leggyakrabban, de sokszor a saját családi vagy önálló vállalkozásukban, gazdaságukban hasznosítják megszerzett tudásukat, vagy önálló vállalkozást indítanak.

8. Milyen továbbtanulási lehetőségeim lesznek?

A MÉK minden alapszakjához kapcsolódik mesterképzés, amelyek között az átjárhatóság is biztosított. A mester diploma birtokában pedig a növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés és élelmiszertudományok terén lehet a Debreceni Egyetem doktori képzésein tovább folytatni a tanulmányokat.

9. Milyen tehetséggondozási programok vehetők igénybe a képzés során?

A MÉK képzésein tanulók bekapcsolódhatnak a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjába, valamint a kar két szakkollégiumának tevékenységeibe (pld. külföldi tanulmányutak, szakmai előadások, vállalat-látogatások). A kar nagy figyelmet fordít a tudományos diákköri tevékenység segítésére (TDK, OTDK) is.

10. Milyen ösztöndíjakat lehet megpályázni?

A felsőoktatási képzésben általános és speciális ösztöndíj lehetőségek állnak hallgatóink rendelkezésére, például:

 • a. Szociális
 • b. Sport
 • c. Egyszeri
 • d. Tanulmányi
 • e. Nemzeti felsőoktatási
 • f.  Demonstrátori ösztöndíj

11. Mennyire van lehetőség a tanulmányok mellett dolgozni?

Ez félévente változik, alkalmazkodni kell az adott félév órarendjéhez. Viszont tapasztalataink alapján kiegészítő diákmunkát vagy akár egyéb munkát az ez iránt érdeklődő hallgatók tudnak vállalni.

12. Milyen diákszövetkezetek működnek együtt az egyetemmel?

 • Campus Eleven
 • Campus Work
 • Joker
 • Melódiák

13. Milyen szálláslehetőségek vannak?

A Debreceni Egyetem 14 kollégiumával áll a hallgatói rendelkezésére, melyből kettő a Böszörményi úti campus területén található. Vonzó hallgatóink számára, hogy a kollégium és a képzési hely közötti távolság 2 perc alatt megtehető.

14. Milyen sportolási és szabadidős tevékenységeket kínálnak az agrártudományi képzés iránt érdeklődők számára?

Egyetemi szinten a DEAC több mint 20 sportágban működtet szakosztályokat, melyekben bárki elkezdheti vagy folytathatja sportpályafutását. Emellett a Böszörményi úti campuson műfüves pályák, fedett sportcsarnok és teniszközpont is található, valamint a campus csaknem 20 hektáros területén található madárbarát kert, közösségi kert, szabad zöldterületek és parkok, továbbá a Kazánház Egyetemi Klub szolgálják a tanulás közbeni kikapcsolódás lehetőségét.

15. Hol kaphatok további információkat a MÉK-ről?

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 09. 08:21