Agrármérnöki osztatlan szak

A képzés során részletes ismereteket szerezhetnek a hallgatók azon alapozó tárgyakból (matematika, kémia, talajtan, növénytan, növényéllettan, állattan, állatélettan, genetika, géptan, gazdasági ismeretek, statisztika, stb.) az első három évben, melyeknek célja az elméleti ismeretek elmélyítése. Ezek birtokában a hallgatók képesek lesznek elsajátítani a komplexebb szakmai  tárgyak (növénytermesztés, állattenyésztés, vízgazdálkodás, kertészet, kereskedelem és marketing, agrárgazdaságtan, munkaszervezés) ismeretanyagát. Továbbá ezen ismeretekre alapozva eldönthetik, hogy mely irányba folytatják tovább tanulmányait. Alapismereteiket felhasználva a képzés 3. évében a hallgatók eldönthetik, hogy az alap agrármérnöki szaktudásán túl, az állattenyésztés, a növénytermesztés vagy a vízgazdálkodás területén szeretnének mélyebb és specifikusabb ismereteket szerezni. Az elméleti oktatással karöltve gyakorlati képzésben is részesülnek a hallgatók a tanulmányaik során. A szerzett tudásukat bővíthetik és gyakorolhatják a hetesi, illetve a nyári gyakorlati idejük során. Ezen gyakorlati képzés során betekintést kapnak a hallgatók a kutatási és termelési munkák menetébe. Kiemelten fontos didaktikai feladatot jelent a szak hallgatóinak tutoriális (kiscsoportos, egyéni) rendszerben történő segítése. Mindennek eredményeképpen a hallgatók a legsokoldalúbb, legversenyképesebb szaktudás birtokában kerülnek ki a munkaerőpiacra, ahol az álláslehetőségek legszélesebb skálájából tudnak választani.

Tanterv

Képzési és kimeneti követelmények

Dr. Pepó Péter
szakfelelős
pepopeter@agr.unideb.hu


 

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 04. 15:36