Bemutatkozás - Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE MÉK) Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke a jogelőd intézmény, a Debreceni Agrártudományi Főiskola, később a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) alapító tanszékének számít (Állattani Tanszék néven). A tanszék neve többször változott, ami az oktatott tárgyak bővülését is jelezte. A kezdetektől több évtizeden át Állattani Tanszék néven a Mezőgazdasági Állattant oktatták munkatársai.

A tárgyhoz kötődve az anyag részét képezte az ökológia és a vadászati szempontból fontos fajok ismerete. Itt kell megemlíteni néhai dr. Kovács Béla nevét, aki több évtizeden át a Hortobágyon néhány vadászható madárfaj (szárcsa, tőkés réce, valamint más vízimadárfajok) táplálék összetételét kutatta, emellett gyakorló vadászként is segítette az állattan, és a vadászat iránt érdeklődő hallgatókat. Ugyancsak fontos szerepet töltött be a Tanszék korábbi vezetője (1980-ig) Dr. Edelényi Béla, akinek parazitológiai kutatásai (lapos- és fonálférgek) hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedőnek számítanak. A jelenlegi tanszéki struktúra 2000-ben alakult ki.

Az oktatott fő tárgyak az állattan, ökológia, természetvédelem, természetvédelmi élőhelykezelés, Magyarország természetföldrajza és a vadászat-vadgazdálkodás tantárgycsoport. A fentiek mellett a Tanszék oktatói és címzetes tanárai számos más kötelező és szakirányos tárgy kidolgozását, oktatását is ellátják. A tanszék egyik fő diszciplínája a természetvédelem tárgy oktatása 1990 óta folyamatos. 2000-ben kezdeményeztük a Természetvédelmi mérnök főiskolai szak országos szintű alapítását. A beadott programot támogatta az Oktatási Minisztérium és a MAB, együttes döntésük alapján a szak alapítását 2001-ben hirdették ki. A Mezőgazdaságtudományi Karon, országos szinten is elsőként megkezdődött a szakon az oktatás a 2002/2003-as tanévben. 1998-tól beindult a vadgazda mérnök főiskolai graduális szak, levelező formában. A Vadgazda mérnöki szakon is sikerült akkreditáltatni a BSc szintű képzést, így a 2006/2007-es tanévtől nappali tagozaton állami finanszírozású évfolyam is indul. 2005-ben konzorciumban kezdeményeztük a Természetvédelmi mérnök MSc szak alapítását. A tanszéken évente jelentős számban készül diploma- és szakdolgozat valamint minden kari tudományos diákköri konferencián diákköri dolgozat. A dolgozatokat önálló szekcióban mutatják be a hallgatók. A legeredményesebben szereplő hallgatók a Kart és a Tanszéket eredményesen képviselték a különböző országos diákköri konferenciákon. A Kar elsőként Pro Scientia díjat nyert hallgatója is a Tanszék TDK-s hallgatója volt (1993). Ezt követően még két Pro Scientia díjat nyert természetvédelmi hallgató öregbítette a Tanszékünk hírnevét.
2018-ban az országban elsőként meghirdettük a Tanszék vezetője által összeállított és megalapított természetpedagógus szakirányú továbbképzési szakot. Az első évfolyam tagjai 2020 júniusában záróvizsgáztak. A mindig februárban induló szakon, már a következő évfolyam beiskolázása is megtörtént.

A tanszék jó kapcsolatot ápol különböző gyakorlóhelyekkel, szakmai szervezetekkel, környezet- és természetvédelmi hatósággal, nemzeti parkok igazgatóságaival. Az eredményes elméleti, de különösen a gyakorlati képzés érdekében a Tanszékünk a Karon elsőként létrehozta a kihelyezett Tanszék intézményét. Az elmúlt években a Tanszék (Kar) az alábbi Intézményekkel kötött kétoldalú megállapodást, és hozott létre kihelyezett tanszéket:

  • Aggteleki Természetvédelmi és Erdészeti Tanszék (Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság)
  • Hortobágyi Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tanszék (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság)
  • Erdészeti Kihelyezett Tanszék (NAIK, ERTI)
  • Erdészeti és Vadgazdálkodási Tanszék (Nyírerdő Zrt.)
  • Természet-és Fajvédelmi Tanszék (Nagyerdei Kultúrpark Kiemelten Köz¬hasznú Nonprofit Kft.)
  • Tiszatáj Természet- és Vadgazdálkodási Kihelyezett Tanszék (Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány)

A kihelyezett tanszékek biztosítják a természetvédelmi és vadgazda mérnöki képzés gyakorlati helyszíneit, terepgyakorlati lehetőségeket és az önálló hallgatói gyakorlatok szakmai irányítását. A kihelyezett tanszékek egyben szakmai helyszínt és kutatási lehetőséget is biztosítanak a Tanszék oktatói számára.

2019-től a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Tanszék (Kar) közötti megállapodás alapján megindult a duális képzés a természetvédelmi mérnök szakon.

A tanszék szakjain végzett hallgatók elhelyezkedését nyomon követjük, segítve az újabb évfolyamok hallgatóinak esetleges elhelyezkedését.

A Tanszék iskolateremtő munkája mellett folyamatosan a tehetséggondozást és a hallgatói élet hagyományteremtését valósította meg a Természetvédelmi tehetségnapok, Természetvédelmi Szakhét és a Természetvédelmi, vadgazda Szakest megteremtésével. A Természetvédelmi Szakhetet és a kétfordulós Természetvédelmi tehetségnapokat a Tanszék először 2011-ben rendezte meg, majd ezt követően évente folyamatosan.

Tanszékünk megalapította és elsőként megrendezte az Országos Felsőoktatási Természetvédelmi Vetélkedőt. 2017-ben a Tanszék megszervezte öt egyetemi kar hallgatóinak részvételével az Országos Felsőoktatási Természetvédelmi Vetélkedőt.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31