Növényvédelmi drónpilóta

Növényvédelmi drónpilóta (08104005) szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés

A szakképesítés megszerzésével a növényvédelmi kezeléseket végző drónpilóta - felsőfokú növényvédelmi végzettséggel rendelkező szakirányító felügyelete mellett - növényvédelmi monitoringozást és növényvédelmi kezeléseket végez drónnal különböző mezőgazdasági kultúrákban és lakott területen lévő zöldfelületeken.

A kezelendő terület térképén megtervezi a kezeléseket, felmérve és figyelembe véve a terep repülésre jelentett kockázatait, majd beprogramozza a repülési útvonalat. Ismeri növényvédő szereket és a kezelésükben rejlő humán és környezeti kockázatokat. A kijuttatáshoz használt gépet karbantartja, a kezeléskor a célnak megfelelő beállításokat alkalmaz, részt vesz a permetlé bekeverésében, irányítja a permetlé tartály feltöltését, a kezelés végeztével gondoskodik a hulladékok, maradékok, szennyezett eszközök megfelelő kezeléséről.

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés

Megnevezése: Növényvédelmi drónpilóta

Szintjének besorolása

 • Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4
 • A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4

A Debreceni Egyetem 08104005 számú Növényvédelmi drónpilóta képzési programja szerinti összes óraszám: 312 óra

A képzés programkövetelmény-moduljai és tanulási eredményének mérése:

 • Növényvédelmi drón alapismeretek - 46 óra – írásbeli 60 perc
 • Agrometeorológiai alapismeretek - 24 óra – írásbeli 60 perc
 • Térinformatikai alapismeretek - 36 óra – írásbeli 60 perc
 • Növényvédelmi permetező drónkezelő gyakorlat - 206 óra – projektfeladat 60 perc

A Növényvédelmi drónpilóta képzés egyes tananyagegységei alól a programkövetelményben meghatározottak alapján felmentést lehet kérni az alábbiak szerint:

 • Felsőfokú képzésben agrár szakcsoportban szerzett diplomával rendelkező szakemberek kérésre mentesülhetnek az Agrometeorológiai alapismeretek modul képzési kötelezettsége alól.
 • Felsőfokú alap vagy posztgraduális képzés keretében precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök szakán végzett (szak)mérnökök kérésre mentesülhetnek a Növényvédelmi drón alapismeretek és Térinformatikai alapismeretek modul képzési kötelezettsége alól.
 • Felsőfokú képzésben térinformatikai tantárgyból sikeres vizsgát tett szakemberek kérésre mentesülhetnek a Térinformatikai alapismeretek modul képzési kötelezettsége alól.

A Képző a résztvevőt a fentiek alapján felmenti az adott tananyagegység képzési kötelezettsége alól (órai részvétel), viszont a tananyagegységzárót az adott tananyagegységből is teljesítenie kell.

A képzésbe történő jelenlegi belépés feltételei:

 • Érettségi,
 • Államilag elismert drónvezetői képzés sikeres teljesítése, (pilóta nélküli légijárművek üzemeltetésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXIX. törvény és az egyes légi-közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 39/2021. (II. 2.) Korm. rendelet által meghatározott képzés),
 • Alapfokú– 80 órás – növényvédelmi végzettség (a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23) FVM rendeletben előírt minimális képzés),
 • B kategóriás járművezetői engedély megléte.

A megengedett hiányzás az összes óraszám maximum 20 %-a.

Képzés kezdete: Előreláthatólag 2023. január

Képzés helyszíne:

Elmélet: Online formában. A képzés kommunikációs platformját a Cisco Webex videokonferencia rendszere biztosítja.

Gyakorlat: Személyes kontakt formában. Helyszín: Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campus (4032 Debrecen, Böszörményi út 138.), Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság, Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet (DTTI), Látóképi Növénytermesztési Kísérleti Telep. A gyakorlati képzésben a DE MÉK partnere a Drone Agro Kft.

Képzés díja: 990.000 Ft

A képzés végén - amennyiben minden tananyagegység tudásmérése eredményes, és a megengedett hiányzás nem haladja meg az összes óraszám 20 %-át - a Debreceni Egyetem tanúsítványt állít ki a képzés elvégzéséről a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR).

Kizárólag a FAR tanúsítvány birtokában lehet szakmai képesítő vizsgára jelentkezni a képző intézményektől független vizsgaközpontokban.

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet, tehát a képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja. 

A képesítő vizsga díját az Független Vizsgaközpont határozza meg és a Vizsgaközpont részére kell azt majd a vizsgára jelentkezést követően átutalni.

A képesítő vizsgára történő jelentkezéshez a Debreceni Egyetem a Berettyóújfalui Sz. C. mellett működő Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközponttal kötött együttműködési megállapodás alapján segítséget nyújt a résztvevőknek. A jelentkezési lapokat, felmentési kérelmeket csoportos jelentkezés formájában áttekintés és ellenőrzést követően a vizsgára jelentkezők meghatalmazása alapján a Debreceni Egyetem Kancellária Továbbképzési Központ nyújtja be a Berettyóújfalui Szakmai Vizsgaközpontnak.

A képzéssel kapcsolatos további információ: Illés Árpád Tel: 06/306582304 E-mail: illes.arpad@agr.unideb.hu

A Debreceni Egyetem engedélyszáma: E/2020/000164


Regisztráció

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 22. 13:00