TDK 2022. részletes eredmények

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar idei Tudományos Diákköri Konferenciáján 8 szekcióban mintegy 63 dolgozatot mutattak be. A legtöbb hallgató a természetvédelmi és vadgazdálkodási tématerületen tartott előadást. 

TDK – 2022

 
A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar idei Tudományos Diákköri Konferenciáján 8 szekcióban mintegy 63 dolgozatot mutattak be. A legtöbb hallgató a természetvédelmi és vadgazdálkodási tématerületen tartott előadást. 
A tanácskozáson 30 BSc., 27 MSc., 6 osztatlan képzésben részt vevő hallgató tartott előadást.

A kari diákköri konferencia dékáni különdíját a növényvédelmi szekcióban első helyre sorolt „A tannin vizsgálata a burgonyabogár imágók viselkedésére” című tanulmány nyerte el. Az Agrártudományi Doktori Tanács elnökének kiemelt különdíját pedig „A hazai charolais bikák genom tenyészértékeinek összehasonlító értékelése” című dolgozat érdemelte ki, ez az értekezés a kari TDK állattenyésztéstudomány 2. szekciójában is a legjobbnak bizonyult is. 

Az állattenyésztéstudományi 1. szekcióban a „Gidrán kancák kolosztrum és tej összetételének és minőségének vizsgálata” című dolgozat lett a legjobb. Az élelmiszertudományi tématerület mellett az Agrártudományi Doktori Tanács elismerését is kiérdemelte a „ Tokaji borok polifenol- és flavonoid tartalmának, valamint antioxidáns kapacitásának vizsgálata” című előadás.  A környezetgazdálkodási szekcióban a „Szója fajták zöld biomasszájának, valamint a zöld biofinomítás során keletkező ipari melléktermékének értékelése a későbbi felhasználás diverzifikálása céljából” című értekezés, míg a növénytudományi szekció a „Takarmány gabonafajták (tritikále, őszi árpa) genotípusának komplex értékelése” című dolgozat lett az első.  

A állattenyésztéstudományi tématerület mellett a növényvédelemben is két szekcióban mutatták be dolgozataikat a MÉK hallgatói. A növényvédelem 1. szekcióban az „Antagonista mikrogomba-törzsek hatékonyságvizsgálata növénypatogénekkel szemben” című előadás végzett a legjobb helyen. 

A természetvédelmi és vadgazdálkodási tématerületen tizenketten mutatták be dolgozatukat, közülük a „Homoki nőszirom (Iris arenaria Waldst. et Kit.) telepítésének folyamata rákosi vipera élőhelyrekonstrukció során” című beszámolót értékelte a legjobbnak a TDK bíráló bizottsága. 

Juhász Lajos, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke kiemelte, hogy a tudományos prezentációk értékelésénél az országos megmérettetés szempontjait veszik figyelembe. 

- Az idei hallgatói előadások magas színvonalúak voltak, bizonyítják a fiatal kutatók jártasságát és szakmai elhivatottságát. A szigorúbb értékeléssel szeretnénk felkészíteni hallgatóinkat az országos konferenciára, hogy ott sikerrel szerepelhessenek – tette hozzá Juhász Lajos.       

A MÉK TDK keretében a bíráló bizottság tagjai kiválasztották azokat a tanulmányokat is, amelyek nevezhetnek az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A 36. OTDK Konferencia Agrártudományi szekcióját 2023. április 4-6. között rendezik meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusán.

A Tudományos Diákköri Konferencia a Nemzeti Tehetség Program keretében a „NTP-HHTDK-22-0023” azonosítószámú, „Tehetséggondozás és hallgatók képzése a Debreceni Egyetem MÉK karon című projekt keretében valósult meg.

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar idei Tudományos Diákköri Konferenciájának részletes eredménye.  

Legutóbbi frissítés: 2022. 11. 26. 10:36