Agrárörökségünk

Az alföldi paraszti gazdálkodás a 18-19. században - állandó kiállítás

A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma és a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Déri Múzeum) együttműködési szerződésének keretében valósult meg az "AGRÁRÖRÖKSÉGÜNK - Az alföldi paraszti gazdálkodás a 18-19. században" című állandó kiállítás.

A két intézmény együttműködése elsődlegesen azt célozza, hogy a múzeumban felhalmozott tudás (tárgyi és archív anyag, tapasztalat) közvetlenül kapcsolódjon be a felsőoktatásba, és a hallgatókhoz közelebb hozza a múzeumot, mint tudástárat és mint művelődési intézményt. A kiállítás az alföldi mezőgazdálkodás hagyományait szándékozik bemutatni, elsősorban a paraszti termelés emlékanyagára fókuszál.   

Ennek megfelelően a 18. század végétől a 20. század elejéig terjedően mutatja be az alföldi, döntően mezővárosi gazdálkodás fontosabb területeit. Az alaptéma három nagy tematikus egységre bomlik: földművelés, állattartás, szőlőművelés.

A földművelés témakörében a szántóföldi művelés, döntően a gabonatermesztés és a takarmánytermesztés eszközei jelennek meg. Az állattartás elsősorban mint a paraszti üzem szerves része van jelen, s a tájra jellemző nagyarányú legeltető állattartás, pásztorkodás csak érintőlegesen. A szőlőművelés, bár gazdasági súlyát tekintve nem érte el a másik két ágazat jelentőségét, fontos kiegészítő része volt a paraszti gazdaságoknak.

A téma bemutatása a Déri Múzeum műtárgyaira épül, arra az eredeti tárgyi anyagra, amelynek darabjai egykor a paraszti mezőgazdasági termelés során mint kézi szerszámok, kézműves technológiával előállított eszközök és egyszerű szerkezetek funkcionáltak.

Az eredeti tárgyak mellett a használatukra vonatkozó rövid szöveges vagy rajzos utalás is elhelyezésre került. A tárgyak értelmezését segíti még ezen túl egy bő válogatás archív fényképekből és a 20. század elején készült grafikákból, ezek nagyított formában: keretezve és molinóra nyomtatva, illetve a kiállítóteremben elhelyezett számítógépen részletes szöveges információval kiegészítve is tanulmányozhatók.

Jelen kiállítás a múzeum történetében az első olyan alkalom, amikor - a múzeum épületének falain kívül - a paraszti gazdálkodás emlékanyaga nem egy helytörténeti bemutató részeként, nem önkényesen kiemelt fragmentumaiban, hanem önállóan mutatkozik meg.

Az alföldi paraszti mezőgazdasági termelés bemutatása által a kiállítás illusztrálni tudja a gazdálkodás ágainak összefüggését, egymást feltételező meghatározottságukat. Bár a magyar mezőgazdálkodás múltjának csak egy szelete jelenik meg itt, de mégis elmélyítheti és kézzelfoghatóvá teheti azokat az ismereteket, melyek az agrártörténeti stúdiumokon elhangzanak, a  kiállítás így közvetlenül az agrár-felsőoktatás szolgálatába állítható.

Bemutatkozó kisfilmünk
 

A kiállítás megnyitója - 2012. április 05.

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31