Thesis topics

Szak- és diplomadolgozat témakörök / Thesis Topics - 2022

Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ - Agricultural Genomics and Biotechnology Centre

Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság - Agricultural Research Institute

Agrárműszerközpont - Agricultural Laborytory Centre

Agrokémiai és Talajtani Intézet - Institute of Agricultural Chemistry and Soil Science

Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet Institute of Animal Science, Biotechnology and Nature Conservatioon

Élelmiszertechnológiai Intézet -  Institute of Food Technology

Élelmiszertudományi Intézet - Institute of Food Science

Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet - Institute of Land Use, Engineering and Precision Farming Technology

Kertészettudományi Intézet - Institute of Horticulture

Növénytudományi Intézet - Institute of Crop Sciences

Növényvédelmi Intézet  - Institute of Plant Protection

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ - Precision Crop Production RnD Service Centre

Táplálkozástudományi Intézet - Institute of Nutrition

Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet - Institute of Water and Environmental Management

Last update: 2022. 12. 19. 09:36