A Kar bemutatása

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar küldetése a multifunkciós mezőgazdaság, élelmiszeripar és a vidék fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban és Kelet-Magyarországon. Az intézmény ennek megfelelően az elsődleges szakemberképzésen túl regionális, országos, illetve nemzetközi kutatási és szaktanácsadási feladatokat is ellát. Oktatási-képzési, kutatási területeink a fenntartható agrárium és vidékfejlesztés követelményeinek megfelelően bővültek az utóbbi években és mivel a tudományok egymás közötti kapcsolata egyre erősödik, törekvésünk akár jelszóként is használható: „sokszínű képzés – átjárhatóság”. A világ agrár-felsőoktatási intézményeinek rangsorában a debreceni mindig kiemelkedő helyen szerepel, jelenleg a legjobb 150-200 között van.

Oktatási programjaink felépítésükben, szerkezetükben rugalmasak, tartalmukban sokszínűek. Az alap- és mesterképzések, valamint az 5 éves osztatlan agrármérnöki szak, illetve a szakirányú továbbképzések rendszerét úgy alakítjuk, hogy az minél érzékenyebben reagáljon a piaci igényekre. A kétszintű képzés lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók megismerjék a keresleti oldal szereplőit és valós körülmények között szerezzenek gyakorlatot szakterületükön. Ezt szolgálja többek között a BSc képzés hetedik félévében az összefüggő 12 hetes gyakorlat, illetve az alap- és mesterképzéseinken is kínált duális képzési forma, amivel aktív kapcsolatot ápolunk a piac szereplőivel, biztosítva a a rendszer hatékony működését.

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink folytassák tanulmányaikat az MSc képzésben, később pedig PhD hallgatók legyenek, mivel ők jelentik számunkra az oktatói-kutatói utánpótlás bázisát. Ennek az egyensúlynak az elérése nagyon fontos a MÉK számára, amihez számos tehetséggondozó programot működtetünk. A karon tevékenykedő és egyre szélesebb kutatási területeket művelő szakkollégiumok és doktori iskolák megfelelő hátteret nyújtanak a tehetséges fiatalok tudományos továbbképzéséhez.    

A személyi feltételek mellett az infrastruktúra fejlesztése is folyamatos, kiemelt célunk magas színvonalú hallgatói és kutatói laboratóriumok működtetése. Az egyedülálló, nagy értékű műszerek és a speciális mérési eljárások világszínvonalú kutatómunkák kivitelezését teszik lehetővé. Akkreditált laboratóriumunk lehetőséget nyújt olyan szegmensek támogatására is, amelyek folyamatos piaci igényeket elégítenek ki.

Kutatási tevékenységünket a körforgásos biológiai-alapú gazdaság (circular bioeconomy) modelljének megfelelően irányítjuk, mely az anyagok és értékek újrahasznosításán alapul, az előállított termék hozzáadott értékének növelésén, szolgáltatásokon, okos megoldásokon keresztül. Stratégiánk középpontjában egyebek mellett a műholdas, illetve légi felvételekre alapozott termésbecslés, a növényvédelmi előrejelzés, a folyamatosan mért talaj-, növény- és légköri adatokra alapozott víz- és tápanyag-gazdálkodás, valamint a térinformatikai alapú big data adatkezelés szerepel. A Debreceni Egyetemen megvannak ezen területek fejlesztésének lehetőségei, az orvosi-egészségügyi, a műszaki, az informatikai, a természettudományi karokkal összekapcsolódó kutató és tudományos munka adja a rendszer interdiszciplinaritását. 

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 06. 09:51