Diplomamunka beadásával kapcsolatos információk

  • Diplomadolgozat (diplomamunka, szakdolgozat) tartalmi és formai követelményei, valamint készítésének, bírálatának, védésének rendje (2020)
  • Thesis guidelines - in English
  • Útmutató a DEA-ba való feltöltéshez
  • Figyelem! CD-t nem kell leadni a könyvtárnak (csak azért ajánljuk, hogy vigye el a dolgozatát adathordozón, hogy szükség esetén a titkosításban segítséget kaphasson.)
  • A diplomamunka elektronikus feltöltéséről
  • A végzős hallgatók diplomadolgozatai elektronikus formában a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) által üzemeltetett digitális adattárban, a Debreceni Egyetem elektronikus Archívumában (DEA) kerülnek elhelyezésre.
  • A diplomadolgozatokat a hallgatók kötelesek feltölteni az adattárba a tanszéki védést megelőző napig.  A feltöltésről a hallgató igazolást kap, mely nélkül nem vehet részt a tanszéki védésen.
Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 01. 19:31