Agrár és Gazdálkodási Szak- és Felnőttképzési Intézet

A Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodási Szak- és Felnőttképzési Intézet, illetve jogelődje (Debreceni Agrártudományi Egyetem Továbbképzési Osztály) 1973 óta fogad hallgatókat.

Intézményünk magas színvonalú oktatás keretében nyújt lehetőséget iskolarendszeren kívüli, Országos Képzési Jegyzékben szereplő, akkreditált, illetve államilag el nem ismert bizonyítványt adó tanfolyamokon, szakmai továbbképzéseken való részvételre.

A DE ATK SZFK vizsgaközpontként is tevékenykedik, amely lehetővé teszi a saját hallgatóinkon kívül az önállóan, - vagy más intézményekben tanuló hallgatók részére is a szakképesítő vizsga letételét, illetve a bizonyítvány megszerzését.
Intézményünk 1992-től Munkaügyi Központ által támogatott képzéseket is szervez, melynek jogát pályázat útján nyeri el.

A felnőttképzés területén az európai uniós elvárásoknak megfelelően előtérbe került a kompetencia alapú és a moduláris kurzusok rendszere. Az egész életen át tartó tanulás társadalmi méretű kiszélesítése érdekében a Központ széleskörű kapcsolatrendszert, együttműködést, információs csatornákat épített ki a régió vállalataival, intézményeivel.

A Központ elsődleges célja a hallgatók munkaerő-piaci versenyképességének növelése, valamint a régió humánerőforrás igényeinek kielégítése.

Nyilvántartásba vétel száma: E-000087/2014

Munkatársaink

Frissítés dátuma: 2018.09.19.