Szakmai gyakorlati moblilitás

Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

A KALANDOK A KOMFORTZÓNÁN TÚL KEZDŐDNEK!

Egyetemünk hallgatójaként szakmai gyakorlatod külföldi vállalkozásoknál, szervezeteknél is végezheted az Erasmus+ ösztöndíjprogram keretében. A nyertes hallgatókat pályázat útján választjuk ki az alábbiak szerint.

1. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (hossza 2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

A pályázat benyújtásának határideje folyamatos.
(A mobilitás kezdő dátumát megelőzően legalább 2 hónappal.)

Olvasd el az ösztöndíjas időszakról hazatért hallgatók élménybeszámolóit itt, és válassz magadnak célországot!

2. A programban részt vevő országok

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

3. Pályázati feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk).
 • A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő.
 • Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábbi Erasmus programban (LLP) végzett mobilitás is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás) ehhez.
 • A hallgatóval Képzési Megállapodás (munkaterv) jön létre, ezt a megállapodást minden érintett félnek jóvá kell hagynia.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett programról és eredményekről.
 • A küldő intézménynek teljes mértékben be kell számítani a külföldi szakmai gyakorlat időszakát.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.

Az DE által meghatározott részvételi feltételek:

 • felsőoktatási szakképzésben és alapképzésben a kiutazáskor legalább egy teljes érvényes félévvel rendelkezik
 • végzett hallgatóknak a szakmai gyakorlatot teljesíteniük kell legkésőbb a diploma megszerzésétől számított 12. hónap végéig
 • a fogadó vállalat, szervezet által meghatározott, de legalább B1 szintű idegennyelv-tudás a fogadó szerv valamely munkanyelvéből,

4. A támogatás mértéke

A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:

 • Hallgatói ösztöndíj (mértéke és országbesorolások a 2020/2021-as tanévre):
Fogadó ország Szakmai gyakorlat
Magas megélhetési költségű országok: Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) 620 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok: Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) 570 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR) 520 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 € / hó
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott nyelvi felkészítés (angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, nyelvek mellett már cseh, dán, görög, lengyel, protugál és svéd nyelveken)

5. A pályázás menete

A pályázat benyújtásának határideje folyamatos. (A mobilitás kezdő dátumát megelőzően legalább 2 hónappal.)

A pályázáshoz szükséges dokumentumok (a pályázatot csak online kell kitölteni)

 • online jelentkezési lap benyújtása
 • nyelvvizsga vagy annak hiányában az DE-n oktató nyelvtanár ajánlása/nyelvtudást igazoló egyéb okirat minimum B2, vagy a külföldi vállalkozás, szervezet által előírt szintű nyelvtudásról
 • az összes lezárt félév elektronikus leckekönyvének másolata
 • önéletrajz

Bővebb információ : Egyetem tér 1., I. Villa, földszint - Gargya Katalin.

6. Fogadó vállalkozások, szervezetek

A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, KIVÉVE Európai Uniós intézmények és szervek, EU-s programokkal foglalkozó szervezetek (pl. Nemzeti Erasmus Irodák)

Gyakorlati hely kereső oldalak:

ErasmusIntern.org/

http://www.europlacement.com/

http://hu.bab.la/szakmai-gyakorlat/

http://www.goabroad.com/intern-abroad

http://www.pic-management.com/en/

Portugália

"Estágios" in Portugal: https://www.jobted.pt/emprego-est%C3%A1gio

Placement in Portugal - internship opportunities

E-mail: applications@placementinportugal.com

Spanyolország

"Prácticas" in Spain: https://www.jobted.es/trabajo-practicante

https://www.partnershipinternational.ie/

Málta

http://paragoninternship.eu/

Csehország

www.educaops.eu

Szlovákia

www.placementslovakia.com

Egyesült Királyság

https://www.jobted.ie/internship-jobs

https://www.espauk.com

Írország

https://www.partnershipinternational.ie/

Görögország, Ciprus

www.rhodesnow.com 

www.cvrain.com

www.sani-resort.com/en_GB/careers

ikosresorts.com/ikoscareers/

7. Sikeres pályázók

Az ösztöndíj elnyeréséről és a további teendőkről a Nemzetközi Kapcsolatok Központja e-mailben értesíti a hallgatót a benyújtási határidőt követő 5 munkanapon belül. A hallgatói beszámoló elkészítésének módjáról minden ösztöndíjas e-mailben kap tájékoztatást a hazautazás hónapjában. A hallgatói mobilitás alapelveiről, további kiegészítő pályázati lehetőségekről és egyéb hasznos információkról az alábbiakban lehet tájékozódni.

Bővebben az ERASMUS+ programról

Európai Egészségbiztosítási KártyaNemzetközi diákigazolvány

Europass Mobility Document

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 08. 10:00