Tanulmányi mobilitás

Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása 2020/2021 tanév őszi szemeszterre

Egyetemünk hallgatójaként tanulmányaid egy részét közel 200 külföldi partnerintézményeinkben is végezheted. Ehhez Erasmus+ ösztöndíjra pályázhatsz az alábbi feltételekkel:

A pályázat benyújtásának határideje: várhatóan 2020. március vége

Olvasd el az ösztöndíjas időszakról hazatért hallgatók élménybeszámolóit itt, és válassz magadnak célországot, partneregyetemet!

1. Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

2. A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A DE-MÉK Erasmus Partnerei

3. A pályázás menete

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:

 • pályázati űrlap kitöltése a Online rendszerben
 • motivációs levél
 • nyelvvizsga vagy annak hiányában az DE-n oktató nyelvi letorátustól nyelvtanár ajánlása/nyelvtudást igazoló egyéb okirat minimum B2 szintű, vagy a megpályázott intézmény által előírt nyelvtudás az oktatási nyelvből (Idegennyelvi Intézet - GTK)
 • tudományos, diákköri, egyéb tudományos-művészeti munkájának ismertetése, sport, közéleti és kulturális tevékenységének (ha részt vesz ilyen tevékenységben) igazolása.
 • leckekönyv másolat
 • önéletrajz

A pályázati űrlap a Online portálon keresztül érhető el. (A Program: Erasmus SMS; Study Field: szakmegjelölés / vagy Country ország és Academic year: 2020/2021 kiválasztása kötelező!) A pályázatok a rendszeren keresztül kerülnek értékelésre a pályázati határidőt követő 20 munkanapon belül.

4. A támogatás mértéke

 • A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
 • Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva
 • Nyelvi felkészítés támogatása: az Európai Bizottság online felkészítő rendszerével támogatott (angol, német, francia, olasz, spanyol, holland, nyelvek mellett már cseh, dán, görög, lengyel, protugál és svéd) nyelvi felkészítés
 • Hallgatói ösztöndíj mértéke:
Fogadó ország Tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)
Magas megélhetési költségű országok
Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)
520 € / hó
Közepes megélhetési költségű országok Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL), Málta (MT), Portugália (PT) 470 € / hó
Alacsonyabb megélhetési költségű országok
Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Macedónia (MK), Törökország (TR)
420 € / hó
Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 200 € / hó

 5. Pályázati feltételek

Általános részvételi feltételek

 • A hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben.
 • Kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében.
 • A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A „kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónap összesített mobilitási időtartam (akkor is, ha zero grant mobilitás). A korábban LLP-ben végzett mobilitási is hozzáadandó (akkor is, ha zero grant mobilitás)!
 • A külföldi tanulmányok megkezdése előtt egy tartalmilag egyeztetett, írásbeli Tanulmányi Szerződés megkötése. A mobilitás alatt végzett tevékenységnek illeszkednie kell a hallgató képzési tervébe.
 • A küldő intézmény kötelessége a tanulmányi szerződésben vállalt, teljesített és igazolt tevékenységek teljes elfogadása.
 • A hallgatók a külföldön töltött időszak folyamán is jogosultak az anyaintézményüknél kapott tanulmányi ösztöndíjra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • A tanulmányi időszak végén a külföldi fogadóintézménynek igazolást kell kiadnia az elvégzett tanulmányi programról és eredményekről.

Az DE által meghatározott részvételi feltételek:

 • felsőoktatási szakképzésben és alapképzésben a kiutazáskor két teljes érvényes, mester- és doktori képzésben legalább egy érvényes félévvel rendelkezik
 • a fogadó intézmény által meghatározott, de legalább B2 szintű idegennyelv-tudás a fogadó intézmény valamely oktatási nyelvéből,

6. Sikeres pályázók

Az ösztöndíj elnyeréséről és a további teendőkről a Nemzetközi Iroda e-mailben értesíti a hallgatót a pályázati határidőt követő egy héten belül. A hallgató vállalja, hogy hazaérkezés után szöveges és fényképes élménybeszámolüt nyújt be a kar felé (papp.mariett@agr.unideb.hu). A hallgatói mobilitás alapelveiről, további kiegészítő pályázati lehetőségekről és egyéb hasznos információkról az alábbiakban lehet tájékozódni.

Bővebben az ERASMUS+ programról

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Nemzetközi diákigazolvány

Legutóbbi frissítés: 2022. 08. 08. 09:54