Információk a 2020/21 tanév kezdéséről

Tisztelt Hallgató!

 

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es tanév jelenléti oktatással indul a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Böszörményi úti campusán.

A Kar honlapján, a Hallgatóknak menüpontban megtalálják a félév beosztását (https://unideb.hu/hu/node/156), valamint az órarendeket (https://mek.unideb.hu/hu/node/191).

Felhívjuk egyúttal figyelmüket, hogy a Kar 2020. nyarán új szabályzatot fogadott el a diplomamunka tartalmi és formai követelményeiről, készítésének, védésének, bírálatának rendjéről. A dokumentumot a Hallgatóknak/Diplomamunka információk menüpontban találják (https://mek.unideb.hu/hu/node/201), kérjük, alaposan tanulmányozzák át!

Az oktatást a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI.17.) Korm. rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetben az Innovációs és Technológiai Minisztérium ágazati ajánlásainak megfelelően szervezi a Kar. Az egészség megőrzését célzó intézkedések betartása mindenki számára kötelező!

Az épületeket, tanórákat, rendezvényeket kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személyek látogathatják! Minden hallgatótól elvárt a személyi higiéné betartása (gyakori kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, a köhögési etikett, valamint a szájat és orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartása).

A Kar épületeiben maszk viselése és lehetőség szerint 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező. Maszkot mindenki köteles saját maga számára biztosítani, szükség esetén a büfében lehet vásárolni. A folyosókra kihelyezett kézfertőtlenítők használatát mindenkitől kérjük.

A határon túlról érkező, illetve a félév során külföldre, majd visszautazó hallgatóknak a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell követniük.

 

Tanórák

A hallgatók kötelesek a Neptun-rendszerben megtalálható „Nyilatkozat a Debreceni Egyetem hallgatóinak egészségi állapotáról” elnevezésű dokumentumot kinyomtatni, aláírni és a Neptun-ba feltölteni. A nyilatkozat kitöltésével vállalják, hogy amennyiben bármi változás történik egészségi állapotukban, jelentik a Karnak.

Amennyiben az oktató/gyakorlatvezető indokoltnak ítéli, végezhet testhőmérést a tanórán részt vevő hallgatón. Maszk viselése kötelező a tanórákon. Azokon a gyakorlati órákon, ahol a maszk viselése balesetveszélyt okozhat, a tanóra vagy annak érintett része demonstrációs módon kerül megtartásra.

A tantermekben a hallgatói csoportok váltása között felületfertőtlenítést kell végezni. Ebben kérjük, hogy kérés esetén az oktatóval működjenek együtt!

Az oktatókkal történő (órákon kívüli) kapcsolattartásra kérjük, az elektronikus levelezést használják, személyes ügyintézésre csak indokolt esetben kerüljön sor!

 

Kihelyezett képzések

A Kar nagyváradi és kisvárdai kihelyezett képzésein (eltérően a debreceni képzésektől) online történik az oktatás az órarendben rögzített időpontokban, valós idejű óratartással. Erre az egyetem e-learning rendszerén keresztül kerül sor (elearning.unideb.hu), melybe az egységes egyetemi azonosítóval, az úgynevezett hálózati azonosítóval (eduID) tudnak bejelentkezni az érintett hallgatók. Ahhoz, hogy a tárgyakat a hallgatókhoz hozzárendelhessük, kérjük, mielőbb tegyék meg az első bejelentkezést!

Amint a tárgyak hallgatóhoz rendelése megtörténik, a rendszerbe belépve a személyes nyitólapjukon találják majd az adott félévben felvett kurzusaikat. Az e-learning szolgáltatások használatát a Multimédia és E-learning Technikai Központ is segíti a következő linken, melyen mobil applikációkat is ajánlanak a hatékony eléréshez: https://metk.unideb.hu/hu/hallgatoknak

 

Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések

A szakmai gyakorlatok (pl. hetesi gyakorlat) ideje alatt is az általános higiénés szabályok vonatkoznak Önökre. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy az alkoholos kézfertőtlenítés. A maszk-használat  itt is kötelező és a gyakorlatvezető, amennyiben indokoltnak ítéli, szúrópróbaszerűen végezhet testhőmérséklet-mérést a hallgatókon.

A gyakorlati helyszíneken is biztosítjuk a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítést.

 

Számonkérés, vizsgáztatás

A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt. Amennyiben az oktató indokoltnak ítéli, végezhet testhőmérséklet-mérést a hallgatón. Írásbeli és szóbeli vizsgáztatás esetén is kötelező a maszk-használat, valamint a résztvevőknek szigorúan be kell tartaniuk a köhögési etikett szabályait. Kérjük, hogy a szóbeli beszámolóra a vizsgáztatóval előzetesen egyeztetett időpontban, pontosan érkezzenek!

 

Ügyintézés, kapcsolattartás, tájékoztatás

A kapcsolattartásra az elektronikus levelezést, illetve az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kérjük használni. Figyeljék napi rendszerességgel a Neptun üzeneteiket, a tanulmányi információkat, illetve az esetleges változásokat ezeken keresztül juttatjuk el Önökhöz.

Az ügyintézés a Tanulmányi Osztályon is online történik, személyesen csak indokolt esetben (pecsét, aláírás, ...) keressék a kollégákat! Kérjük, használják a központi TO-email címet vagy munkatársaink személyes elérhetőségeit, melyeket a honlapon, a Tanulmányi Osztály közleményei menüpontban találnak. Az irodákban amennyiben szükséges a személyes jelenlét, egyszerre legfeljebb két hallgató tartózkodhat, belépés csak maszkban engedélyezett. A folyosón történő esetleges várakozás során itt is meg kell tartani a védőtávolságot!

A kari épületek hirdetőfelületeire az egészség megőrzését célzó tájékoztató anyagok kerülnek ki. Ezeket kérjük, alaposan tanulmányozzák át!

 

Tanulmányaikhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!

 

Üdvözlettel,

Dr. Stündl László

egyetemi docens

dékán

Frissítés dátuma: 2020.09.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.