A kar küldetése

A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar küldetése a multifunkciós mezőgazdaság és a vidék fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban és Kelet-Magyarországon. Az intézmény ennek megfelelően az elsődleges szakemberképzésen túl regionális, országos, illetve nemzetközi kutatási és szaktanácsadási feladatokat is ellát. A fenntartható mezőgazdaság és vidékfejlesztés követelményeinek megfelelően bővültek oktatási-képzési, kutatási területeink. A tudományok egymás közötti kapcsolata egyre erősödik, ami közép- és hosszútávon is kívánatos. Törekvésünk akár jelszóként is használható: „sokszínű képzés – átjárhatóság”.

Karunk rendelkezik a kialakuló lineáris képzés valamennyi szintjének személyi és infrastruktúrális feltételeivel. Oktatási programjaink felépítésükben, szerkezetükben rugalmasak, tartalmukban sokszínűek. Akkreditált laboratóriumaink lehetőséget nyújtanak olyan szegmensek elnyerésére, amelyek folyamatos piaci igényeket elégítenek ki. Célunk magas színvonalú hallgatói és kutatói laboratóriumok kialakítása. Speciális, nagy értékű műszerek és speciális mérési eljárások feltételrendszerének biztosítása.

A Karon működő és egyre szélesebb területekre kiterjedő doktori iskolák – és azok doktori programjai – megfelelő hátteret nyújtanak a tehetséges fiatalok tudományos továbbképzéséhez.

Frissítés dátuma: 2017.07.08.