Növénytudományi Intézet

Bemutatkozás

A Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézet 2007-ben alakult a Növénytani és Növényélettani Tanszék, valamint a Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételrendszerének felhasználásával. A Növénytudományi Intézet hatékonyan egyesíti az oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenység területén az alap-, alapozó és alkalmazotti diszciplína területeket a növénytudományok vonatkozásában.

A Növénytudományi Intézet oktatási feladata és tevékenysége kiterjed a felsőfokú szakképzés, a BSc (alapképzés), MSc (mesterképzés), a szakirányú továbbképzés, valamint a Ph.D. (doktor) képzés területeire. Az intézet oktatási tevékenységében alapvető a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karán, Gazdaságtudományi Karán folytatott tevékenység, de a Debreceni Egyetem egyéb szervezeti egységeiben is az intézet oktatási feladatokat lát el. Az intézet oktatói elkötelezettek a különböző diszciplína területek tananyagainak fejlesztésében, a legkorszerűbb szakmai ismeretek átadásában a különböző szintű oktatási területeken.

A Növénytudományi Intézet kutatási feladatai hazai és nemzetközi összehasonlításban is jelentősek és kiterjednek a növénytan, növényélettan, a növénytermesztéstan és a hozzá kapcsolódó társdiszciplína területekre. Különösen fontosak a növénytani kutatásokban a különböző termesztett növények ökomorfológiai, genetikai, citológiai, valamint cönológiai, biodiverzitásbeli vizsgálatai. A növényélettani kutatásoknak meghatározó fontosságú területét a növényi tápanyagfelvételt befolyásoló abiotikus és biotikus stressztényezők, a ciklikus hidroxámsavak és egyéb növényfiziológiai folyamatok kísérletes vizsgálata képezi. A növénytermesztési kutatások az elmúlt évtizedek tradicionális területeinek (a szántóföldi növények tápanyag- és vízgazdálkodása, termesztéstechnológiai fejlesztések) továbbfejlesztése, interdiszciplináris megalapozása, valamint olyan új kutatási területek és projektek képezik, amelyek magukba foglalják a termőhely- és fajtaspecifikus technológiák, a növénytermesztés és termékminőség, a növénytermesztés és környezetgazdálkodás területeinek részletes vizsgálatát.

A Növénytudományi Intézetben elért kutatási eredmények hatékonyan érvényesülnek az innovációs folyamatban. Az intézet széles körű kapcsolatrendszert tart fenn és működtet a hazai és nemzetközi agrárvállalatokkal, termelési rendszerekkel, kutatóintézetekkel és egyetemekkel.

Az Intézet története

 A Növénytermesztési Tanszék 1945-ben Pallagon kezdte oktató-kutató munkáját. Kezdetben két – Általános és Részletes – Növénytermesztési Tanszék működött.

Tanszékvezetők

  • 1945-1949-ig Penyigey Dénes
  • 1949-1953-ig id. Manninger G. Adolf
  • 1953-1956-ig Dezső György
  • 1956-1961-ig Tóth Mihály
  • 1961-1982 Bocz Ernő
  • 1982-1995 Ruzsányi László
  • 1995-től Pepó Péter

A Növénytermesztési Tanszék az elmúlt évtizedekben fontos szerepet játszott a hazai mezőgazdaság fejlődésében, az agrármérnök képzésben, az oktatás-kutatás korszerűsítésében és a hazai tudományszervezésben.

A Tanszék oktatói és kutatói kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában, állandóan bővülő, alkotó tevékenységgel fejlesztik azokat a személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket, amelyek segítségével a hazai és nemzetközi ismeretek szintézisével a hallgatókat, szakembereket nemcsak a jelen, hanem a jövő feladataira, az EU csatlakozás és tagság követelményeire oktatni, nevelni képesek. A gyakorlati szférának pedig olyan új tudományos eredményeket nyújtanak, amelyek a hazai növénytermesztés versenyképességét javítják környezetbarát módon.

A Növénytermesztéstani Tanszék 1996-ig három diszciplína, – növénynemesítés, földműveléstan, növénytermesztéstan – oktatását, kutatását végezte megfelelő komplexitást biztosítva.

1997-től önálló Tanszékké alakult a Genetika és Növénynemesítési Tanszék (Dr. Pepó Pál tanszékvezető), majd 1999-től a Földműveléstani Tanszék (Dr. Nagy János tanszékvezető). 1999-ben megalakult a Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék (Dr. Pepó Péter tanszékvezető).

A Növénytudományi Intézet Növénytermesztési csoportja a hallgatók képzését az általános növénytermesztési ismeretek mellett szakirányú speciális képzést is biztosít.

A Debreceni Egyetem AMTC MTK oktatási egységeinek szerkezeti átalakítása 2006-ban azt eredményezte, hogy a Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék (tanszékvezető: Dr. Pepó Péter), valamint a Mezőgazdasági Növénytani és Növényélettani Tanszék (tanszékvezető: Dr. Lévai László) összevonásával létrejött a Növénytudományi Tanszék, amely 2007-ben Növénytudományi Intézetté alakult át kibővített oktatási, kutatási és szaktanácsadási feladatokkal.

A Növénytudományi Intézet kiemelkedő munkát végez a hazai szaktanácsadás fejlesztésében, biztosítja az észak-alföldi és a kelet-magyarországi régiók szakembereinek és termelőinek folyamatos továbbképzését.

A Növénytudományi Intézet oktatói és kutatói, munkatársai bekapcsolódtak és aktívan részt vesznek a Debreceni Egyetem AGTC kutatási ernyőprogramjainak megvalósításában. Ezek közül is az AP.1. program érdemel említést, amelyben a klímaváltozás növényekre, növényélettani folyamatokra és növénytermesztési technológiákra gyakorolt hatásait vizsgálják komplex interdiszciplináris módon.

Tanszéki egységek

 

Frissítés dátuma: 2019.04.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.