Kreditelismerés

Kreditelismerési eljárás a 2018. évi általános felvételi eljárásban mesterképzésre jelentkezőknek

  • Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei (KKK) rögzítik, hogy a képzésre történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. A  Szakok bemutatása menüpontban minden szak KKK-ja elérhető.
  • A-típusú bemenethez tartoznak a teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (lásd: KKK - 4.1. pont). Az ilyen végzettséggel jelentkezőknek nem kell kreditelismerési kérelmet benyújtaniuk, és határozatot sem kapnak.
  • Mesterképzésre történő jelentkezéskor a kreditelismerési kérelmet csak B- (lásd: KKK - 4.2. pont) vagy C-típusú (lásd: KKK - 4.3. pont) bemenet esetén kell beadni.
  • Kérem, hogy a kitöltött kreditelismerési kérelemhez csatolják oklevélmellékletük fénymásolatát. Amennyiben nem rendelkeznek oklevélmelléklettel, csatolják leckekönyvük fénymásolatát.
  • A kreditelismerési kérelem beküldési határideje: 2018. feburár 15. (pótlási határidő nincs)
  • A kreditelismerési kérelem elbírálásának eredményéről határozatot postázunk/emailezünk a jelentkezőnek.
  • A felvételi szakmai elbeszélgetés ideje 2018. június 27. 8:00 óra.

Az egyes szakokról, szakcsoportokból érkező hallgatók részére tipikusan előírt keditpótló modulok (növényorvosi szakon tárgylisták) a Hallgatóknak / Tantervek menüpont alatt olvashatók.

Frissítés dátuma: 2018.04.26.