Kerpely Kálmán Szakkollégium

A  Kerpely Kálmán Szakkollégium célja, hogy magas színvonalú gyakorlati képzéssel és szolgáltatással hozzájáruljon a Debreceni Egyetem szakemberképzéséhez. További célja a hazai és külföldi munkaerőpiaci szereplőkkel, vállalkozásokkal, társintézményekkel való kapcsolatok kiépítése és ápolása.

A Szakkollégium a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar szervezett, központilag támogatott tehetséggondozási rendszere, mely lehetőséget nyújt a Debreceni Egyetem hallgatói számára arra, hogy szakterületükön, érdeklődési területükön belül többlet ismeretanyagot szerezzenek, valamint a hallgatói támogatási rendszer adta lehetőségek segítségével gyakorlati kutatásokat végezzenek.

A Kerpely Kálmán Szakkollégium fontos céljának tekinti a nyelvoktatást és olyan interdiszciplináris képzés létrehozását, amely széles látókörű gyakorlati szakemberek kibocsátását teszi lehetővé. A szakmai gyakorlati kompetenciák fejlesztése érdekében a Szakkollégium hazai és külföldi gyakorlati tanulmányutakat szervez. Az itt megszerzett tapasztalatok hozzájárulnak a munka világának megismeréséhez, a végzetteknek gyakorlatban történő elhelyezkedéséhez.

Frissítés dátuma: 2017.07.08.


v1.0-alpha95