Fogyatékkal élőknek

Megváltozott munkaképességen alapuló ellátások

TÁJÉKOZTATÓ: felsőoktatásban résztvevő hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosság vizsgálatáról

KÉRELEM Felsőoktatásban részt vevő hallgatók kedvezményeihez

Változás!

 • A fogyatékosság igazolásának rendje és módja 2017. január 1-jével módosul.
 • A 2. § (5) bekezdése értelmében a felsőoktatásban részt vevő hallgatók, illetve a felsőoktatásba jelentkezők diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására irányuló eljárásban rehabilitációs szakértői szervként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.
 • A 3. § (2) bekezdése szerint ha jogszabály eltérően nem rendelkezik rehabilitációs szakértői szervként és orvosszakértői szervként másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel jár el.
 •  A fentiek értelmében azok a hallgatók, akik a középiskolai tanulmányaik során nem kaptak szakértői véleményt a sajátos nevelési igény megállapításáról, diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala által kiadott szakérő véleménnyel igazolhatják fogyatékosságukat. A mozgásszervi, érzékszervi fogyatékosságot, a beszédfogyatékosságot, az autizmus spektrum zavart a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által kiadott szakvéleménnyel kell igazolni, amennyiben a középiskolai tanulmányok során a sajátos nevelési igény nem került megállapításra.
 • Külföldön élő, tartózkodó kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el.
 • Ha azonban a középiskolai tanulmányi idő alatt is fennállt a fogyatékosság, és az érettségi vizsga alatt is ezen előnyben részesült a hallgató, akkor a jogfolytonosság értelmében a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat véleménye alapján biztosítani kell a benne foglalt fogyatékosság után járó méltányosságot.

Kedves Hallgató!

A Debreceni Egyetemen több olyan lehetőség van, ami a fogyatékkal élők számára megkönnyítheti az egyetemi életet. Az itt közölt információk érintik azokat a speciális szükségletű hallgatókat, akik

 • látásukban,
 • mozgásukban,
 • hallásukban korlátozottak,
 • pszichés fejlődési zavarral küzdenek  (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás, figyelemzavar),
 • akiknél autizmust diagnosztizáltak.

A szociális és tanulmányi ügyintézés segítése érdekében az a hallgató, aki a felvételi eljárás során többlet pontszámot vett igénybe fogyatékosság vagy tartós egészségügyi állapot miatt, köteles adategyeztetésre személyesen megjelenni a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjában a tanév kezdetén, de legkésőbb szeptember 30. (keresztfélévben március 1.) napjáig. A fogyatékkal élőként történő regisztráció nem kötelező, de az előnyben részesítés alapján kapható kedvezmények (pl. plusz 4 félév államilag finanszírozott képzés, plusz felkészülési idő vizsgán, nyelvi képzés- és vizsgakönnyítés) csak a regisztrált hallgatókat illetik meg.

1. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon működik a Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Kari Bizottság, melynek fő feladata a Karon felmerülő szakspecifikus ügyekben való állásfoglalás.
A bizottság munkáját „A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ SZABÁLYZATA” alapján végzi, ami letölthető az egyetemi honlapról.

 A kari bizottság joga különösen:

a) döntés a képesítési követelményektől részben eltérő további képzési, tanulmányi és vizsgakövetelményekkel kapcsolatos, a gyatékossággal élő hallgatóktól érkező kérelmekről,
b) döntés a fogyatékossággal élő hallgatók jogán az egyetemnek juttatott hallgatói jegyzettámogatás felosztási rendjének a karon meghatározottól esetlegesen eltérő arányú felosztásáról, illetve speciális jegyzetek, jegyzetet helyettesítő technikai eszközök beszerzéséről.

A bizottság elnöke

 • Dr. Sipos Péter, oktatási dékánhelyettes
 • Táplálkozástudományi Intézet
 • D épület, V8
 • Email:

Ügyintéző

 • Papp Mariett, ügyvivő szakértő
 • MÉK, A épület, fsz./39.
 • Email:  
 • A kérelmeket a Tanulmányi Osztályra Papp Mariettnek kell beadni. A kérelmet a bizottság jóváhagyja, majd a határozatot postázzuk, és ezt követően válik érvényessé a kérvény tartalma.

2.  A Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja (DEMEK, 4032. Debrecen, Poroszlay u. 97.) több, az egyetem hallgatói számára ingyenes szolgáltatással áll a speciális szükségletű hallgatók rendelkezésére:

 • Információadás mentálhigiénés, pszichológiai, szociális és egészségügyi szolgáltatásokról  
 • Személyszállítás
 • Fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, szkennelés, CD írás
 • Tanulást segítő eszközök kölcsönzése

További részletes információ

 • Honlap
 • Juhász Roland támogató szolgálat vezető
 •  Tel: +36 52 512 900 / 61639, mobil: +36 70 316 5428, Email:
 • A honlap kezdőlapjáról letölthetőek a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges regisztrációs és igénylő adatlapok.

3. Az egyetem honlapján a Felvételizők menüponton belül az Esélyegyenlőség menüpont foglalja össze a legfontosabb információkat és letölthető dokumentumokat.

4. A MÉK honlapján a Hallgatóknak menüponton belül Esélyegyenlőség menüpont ad tájékoztatást az aktualitásokról.

Reméljük, hamarosan üdvözölhetjük hallgatóink között, és segíthetünk abban, hogy tanulmányai sikeres folytatása mellett kellemes diákévekben is része legyen, és valóban otthon érezhesse magát Karunkon.

A Hallgatói Esélyegyenlőségi és Egyenlő Bánásmód Kari Bizottságának nevében

Dr. Sipos Péter
Bizottság elnöke

Tovább az Esélyegyenlőség weblapjára

Frissítés dátuma: 2022.06.27.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.