Szőlő génbank

A gyűjtemény részletesen / Vitis Gene Bank in details 

(Debreceni értéktári regisztráció: 64/2014)
 


Bemutatkozás                                                          (Article in English)

A Debreceni Egyetem DTTI AKIT Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén 2014 tavaszán kezdtünk létrehozni egy a régió történelmi szőlőfajtáinak (Vitis vinifera conv. pontica) összegyűjtésére és azok megőrzésére szolgáló génbankot. A munka regionális értéktári regisztrációt kapott. A téma vezetését a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézete látja el. A munkába szoros együttműködéssel kapcsolódik be a Szent István Egyetem Genetikai, Mikrobiológiai és Biotechnológiai Intézete.

 

Célkitűzések


Debrecen város 11 kertsége (Homokkert, Tégláskert, Csapókert) a 17. század óta, valamint a város környéke történelmileg szorosan kötődött az Érmelléki borvidékhez. A részek elcsatolásával ezt a szoros kötődést a történelem elhomályosította. A szocialista tervgazdálkodás szövetkezetesítési politikájával és a szőlő fajtahasználat átalakításával (Jubileum-75, Chasselas, Olaszrizling, Ezerjó, Leányka, Hárslevelű) megtetézte a 19.-20. század fordulóján fellépő filoxéra járvány utáni direkttermő fajhibridek túlzott elterjedését a régióban (Othello, Noah, Elvira, Izabella, Jacques). A rendszerváltással a város körüli szövetkezeti szőlőket felszámolták a feldolgozó üzemet bezárták, az Egervin kivonult. Mindezek ellenére a nyírségi homokon (filoxéra rezisztens) szórványosan kialakított zártkertekben, ill. háztájban fennmaradtak a történelmi szőlőfajták (Vitis vinifera).

"Csokonai ezekre a dombokra járt pihenni." Bagamér

A jelzett kerteket gondozó gazdák köre jellemzően kiöregszik, a generációs folytatás ritka, mindamellett a szóban forgó területek tarthatatlan szociális állapotát az érintett önkormányzatok sietnek javítani. A szőlők akácra való leváltása, illetve a gazdák kihalása sürgető tényező.

A szőlőfajták napjainkban is használható első leírásai a 19. század második felében keletkeztek. Így, amit sikerül összegyűjteni a Trianon előtti időkből, mindazon szőlőfajták meghatározhatóságát (morfológiai bélyegek) nagyfokú bizonytalanság övezi. A 2014 óta a Debreceni Egyetem pallagi kertészeti kísérleti telepén létrehozott génbank magában hordozza annak lehetőségét is, hogy akár a kora középkortól jelenlévő, ám mindezidáig le nem írt „fajták” kerülhetnek elő.

Szem előtt tartandó továbbá, hogy a begyűjtött tételek nem estek alá a szocialista tervgazdálkodás mennyiségi termelést célzó klónszelekciós irányzatának. Ezzel együtt az érintetlenségben eltelt több száz év indokolja annak megállapítását, hogy a tételek nagy valószínűséggel még az alap kiindulási fajtához mérten is klónoknak tekinthetők.

Erdei vállas

"Erdei vállas, Hajdúhadház"

Az intézet célja a regionális történelmi szőlőfajták gyűjtése és megőrzése. Ennek alapja nem csupán a biodiverzitás megőrzésének fontossága, hanem - mint érzelmi tényező – nagyapáink szőlőjének megmentése. A gyűjtött génanyagok valószínűleg segítséget jelenthetnek a kárpátmedencei szőlőfajták rokonsági viszonyainak feltérképezésében. Ez által nem csak rokonsági kapcsolatok határozhatók meg nagyobb bizonyossággal, de az egyes történelmi szőlőfajták keletkezésének idejéről és helyéről is mind megbízhatóbb adatokat kaphatunk. 


Dokumentumok


Hasznos linkek


Last update: 2023. 01. 30. 12:06