Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

A Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetben oktatott tárgyak követelményrendszerei (2016/2017, II. félév)

A tárgykódra kattintva tölthető le az adott tárgy követelményrendszere. A tárgyfelelősök és a tárgyat oktatók elérhetősége az Oktatók, kutatók fül alatt található.

Tantárgy neve Tárgykód Tárgyfelelős Oktató
Agrohidrológia - öntözéstechnika MTMKG022 Dr. habil Nagy Attila Dr. habil Nagy Attila
Élelmiszerfeldolgozás környezetvédelmi kérdései MTML012 Prof. Dr. Tamás János Jóvér János
Fizikai, kémiai és termikus hulladékkezelési technológiák, hulladékelhelyezés MTFSN_K_104 Dr. Pregun Csaba Zsolt Dr. Pregun Csaba Zsolt
Földtudományok-geoinformatika II. MTB60100 Dr. habil Nagy Attila Dr. habil Nagy Attila
Hulladékgazdálkodás

MTB60236

MTFSN_K_006

MTFSL_K_006

Dr. Pregun Csaba Zsolt Dr. Pregun Csaba Zsolt
Hulladékgazdálkodás II. MTMKG024 Dr. Pregun Csaba Zsolt Dr. Pregun Csaba Zsolt
Hulladékminősítés és méréstechnika MTFSN_K_101 Dr. Pregun Csaba Zsolt Dr. Pregun Csaba Zsolt
Környezetgazdálkodás a kertészetben MTMKE006 Prof. Dr. Tamás János Jóvér János
Környezetgazdálkodás, környezettechnológia MTB60347 Dr. habil Juhász Csaba Dr. Riczu Péter
Környezeti méréstechnika MTFSN_K_201 Dr. habil Kovács Elza Dr. habil Kovács Elza
Környezetinformatika MTFSN_K_203 Dr. habil Nagy Attila Dr. habil Nagy Attila
Környezettechnika II. MTMKG021 Dr. habil Kovács Elza Dr. habil Kovács Elza
Kutatásmódszertan – tudományos közléstan MTMKG003 Dr. habil Kovács Elza Dr. habil Kovács Elza
Levegőtisztaság-védelem MTB60355 Dr. habil Nagy Attila Jóvér János
Precíziós mezőgazdaság II. MTMKG025 Dr. habil Nagy Attila Dr. Riczu Péter
Talajremediáció MTB60238 Dr. habil Nagy Attila Dr. habil Nagy Attila
Területfejlesztés MTMKG007 Prof. Dr. Baranyi Béla Prof. Dr. Baranyi Béla
Vízkezelés, szennyvíztisztítás

MTFSL_K_205

MTFSN_K_205

Dr. Pregun Csaba Zsolt Dr. Pregun Csaba Zsolt
Vízkezelés-szennyvízkezelés MTB60233 Dr. Pregun Csaba Zsolt Dr. Pregun Csaba Zsolt
Vízminőségvédelem MTFSN_K_103 Dr. Pregun Csaba Zsolt Jóvér János
Vízrendezés (drénezés) MTMKG035  Dr. habil Zsembeli József Dr. habil Zsembeli József

Szervezet címe: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Szervezet telefonszáma és fax száma: +36-52/508-456
Szervezet e-mail címe: tamas@agr.unideb.hu 
Honlaphttp://gisserver1.date.hu/
Facebook: 
Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

Logo Magyar

A Víz és Környezetgazdálkodási Intézetben a tudományos munkát végző oktatók száma jelenleg 13 fő. Közülük tudományos fokozattal rendelkezik 14 fő (1 fő professzor, 2 fő professor emeritus, 2 fő egyetemi docens, 2 fő egyetemi adjunktus, 3 fő egyetemi tanársegéd, 2 fő tudományos segédmunkatárs), 2 fő doktori tanulmányokat folytat.

Az Intézetet 1966-ban alapították. 1992-ben az Intézet átalakult Mezőgazdasági Vízgazdálkodás Tanszékké, 1995-től kapta a Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék nevet, 2010-től pedig Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet néven működik. Az Intézet az országban elsőként folytatott gyümölcsösökben végzett öntözéses kísérleteket (Debrecen-Pallagon).

 Tamas Janos Prof. Dr. Habil Tamás János
intézetvezető, egyetemi tanár

tamas@agr.unideb.hu


Juhasz Csaba  Dr. Habil Juhász Csaba
Intézetvezető-helyettes, egyetemi docens

juhasz@agr.unideb.hu

Tamas Janos  

Prof. Dr. Tamás János - Egyetemi tanár, Intézetvezető

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88456

e-mail: tamas@agr.unideb.hu 

 
 Baranyi Bela 3

Prof. Dr. Baranyi Béla - Professor emeritus

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88336

e-mail: baranyi@agr.unideb.hu 

Blasko Lajos

Prof. Dr. Blaskó Lajos - Professor emeritus

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88163

e-mail: blasko@agr.unideb.hu 

Juhasz Csaba

Dr. Juhász Csaba - Egyetemi Docens, Oktatási dékánhelyettes

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88454

e-mail: juhasz@agr.unideb.hu  

Kovacs Elza

Dr. Kovács Elza - Egyetemi docens

Önéletrajz

Publilációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88163

e-mail: ekovacs@agr.unideb.hu 

Pregun Csaba

Dr. Pregun Csaba Zsolt - Egyetemi adjunktus

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88182

e-mail: cpregun@agr.unideb.hu 

Nagy Attila

Dr. Nagy Attila - Adjunktus

Önéletrjaz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88182

e-mail: attilanagy@agr.unideb.hu 

Galya Bernadett 2

Gálya Bernadett - Egyetemi tanársegéd

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMTTudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88014

e-mail: bernadett.galya@agr.unideb.hu 

 
 Budaine Bodi Erika

Budayné Bódi Erika - Egyetemi tanársegéd

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88014

e-mail: bodi.erika@agr.unideb.hu 

 
 Jover Janos

Jóvér János - Egyetemi tanársegéd

Önéletrajz

Publkációs lista (MTMTTudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88275

e-mail: jover@agr.unideb.hu 

 
Szollosi Nikolett

Dr. Szőllősi Nikolett - Tudományos segédmunkatárs

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88236

e-mail: nszollosi@agr.unideb.hu 

 Riczu Peter

Dr. Riczu Péter - Tudományos segédmunkatárs

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88014

e-mail: riczu@agr.unideb.hu 

 Gorliczay Edit

 

Gorliczay Edit - PhD hallgató

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88275

e-mail: edit.gorliczay@agr.unideb.hu 

 

 
 Kiss Nikolett Eva

Kiss Nikolett Éva - PhD hallgató

Önéletrajz

Publikációs lista (MTMT, Tudóstér)

Tel.: 06-52/508-444/88275

e-mail: kiss.nikoletteva@agr.unideb.hu

 
Huszka Imrene Ildiko

 

Huszka Imréné Ildikó - Ügyintéző

Önéletrajz

Tel.: 06-52/508-444/88150

e-mail: huszka.imrene.ildiko@agr.unideb.hu

 

 

Az Intézet koordinálásban indult meg, a vízgazdálkodási tárgyak oktatása. A DE MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet jelenleg az első vízgazdálkodással foglalkozó intézet az agrár-felsőoktatásban. Országosan is elismert a környezetgazdálkodási-környezetvédelmi mérnökképzés, melyet számos hazai és nemzetközi (TEMPUS, LEONARDO) oktatási projekt alapozott meg. A képzés három fő szakterületre koncentrálódik: környezettechnológia, környezetinformatika, környezetmenedzsment. Képzések keretében a hallgatók olyan speciális ismereteket szereznek a vízgazdálkodás és környezetgazdálkodás szakterületén, amely alkalmassá teszi őket hatásvizsgálatok, felülvizsgálatok, szakigazgatási tevékenység, szakirányítás, vállalati környezetvédelmi felelősi, tervezési, kutatási feladatok ellátására.

Az egyedülállóan magas interdiszciplináris oktatói háttér alapja, az Intézet köré szerveződő, az oktatásban résztvevő Debreceni Egyetem oktatási-kutatási háttere, beleértve az MTA Atommagkutató Intézetét, valamint a Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetet. A gyakorlatorientált képzést az Agrártudományi Központ intézményei mellett számos gazdasági és hatósági ponton is segíti.

Az Intézetben több éve folynak többek között precíziós mezőgazdasággal, vízgazdálkodással kapcsolatos kutatások. Ezek kiterjednek, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint a mezőgazdasági növények mikro klimatikus adottságaira, öntözési rendszereire, illetve ezek GIS rendszerekkel történő összehangolására, adatbázisba rendezésére. Légi felvételek készíthetők a biomassza előállító területről, mely pontos területi képet ad a szántóföldi biomassza fontos beltartalmi értékeiről (szén, nitrogén, cellulóz stb.), amelyek mérését a mai gyakorlat még pontszerűen vett minták labormérései alapján határozza meg.
Rendelkezik az Intézet megfelelő laborháttérrel is, mely alkalmas az evapotranszspiráció számításához szükséges növényi nedv áramlásának mérésére, a levélfelület meghatározására, a talaj nedvességének és hőmérsékletének megállapítására, növényi tápanyagok, nehézfémek és egyéb szennyezők vizsgálatára. Az Intézet emellett rendelkezik a távérzékelési felvételek elkészítését szolgáló kamerával, térinformatikai adatbázisok létrehozására alkalmas térinformatikai laborral, a szükséges adatfeldolgozó és tároló egységekkel, szoftverekkel. A Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet által működtetett Környezetállapot-felmérő és értékelő komplex egyedi kutatási infrastruktúra a NEKIFUT Irányító Testület döntése alapján Stratégiai jelentőségű Kutatási Infrastruktúra (SKI) minősítést kapott. Az Intézet az elmúlt évtizedekben, hazai és nemzetközi partnerekkel több, mint 30 féle pályázatott valósított meg.

Oktatásfejlesztési projektek

GeoBASE: Professional training in fundamentals of GIS.

Oktatási projekt időtartama: 1999-2002

Alprojektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek:

Dr. Lénárt Csaba

Dr. Juhász Csaba

Oktatási támogatási forrás: EU-Leonardo Project azonosító: A/98/06028/PI/1.1.c./FPC

Rövid leírás: Nemzetközi térinformatikai felsőoktatási konzorcium keretében elkészült az UNIGIS MSc program Life-long learning oktatási verziója.

Web: http://archive-hu-2012.com/hu/d/2012-11-27_773026_7/Int%C3%A9zet/

 

Környezetminőség és menedzsment távoktatási program kialakítása és fejlesztése.

Oktatási projekt időtartama: 1998-2001

Alprojektvezető: Dr. Juhász Csaba

Oktatási támogatási forrás: Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, PHARE SOP 97'. 36/1999-06-01

Rövid leírás: Agrár-környezetgazdálkodási szak tananyagainak és oktatási infrastruktúrájának fejlesztését valósítottuk meg.

 

Regionális környezetvédelmi, környezetmérnöki felsőfokú képzés szakmai hátterének fejlesztése.

Oktatási projekt időtartama: 2000-2001

Alprojektvezető: Dr. Tamás János

Oktatási támogatási forrás: EU Phare HU9705

Rövid leírás: Minőségbiztosítási oktatók szakmai felkészítése, oktatási tananyagok elkészítése és bevezetése valósult meg.

 

Hulladékgazdálkodási technológus szakképzési képző és oktató központ fejlesztése, az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzési programban.

Oktatási projekt időtartama: 2001

Projektvezető: Dr. Juhász Csaba, Dr. Tamás János

Oktatási támogatási forrás: Decentralizált Szakképzési Alap OM.

Rövid leírás: A hulladékgazdálkodási felsőfokú szakképzés oktatási infrastruktúrájának továbbfejlesztését végeztük el.

 

Környezetminőség és menedzsment távoktatási program kialakítása és fejlesztése.

Oktatási projekt időtartama: 2000-2001

Projektvezető: Dr. Juhász Csaba

Oktatási támogatási forrás: EU Phare HU9705

Rövid leírás: Vállalati környezetirányítási rendszerek nemzetközi tananyagainak adaptálása és bevezetése valósult meg a felsőoktatásban.

 

Hulladékgazdálkodási technológus szakképzési képző és oktató központ fejlesztése, az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzési programban.

Oktatási projekt időtartama: 2002

Projektvezető: Dr. Juhász Csaba, Dr. Tamás János

Oktatási támogatási forrás: Decentralizált Szakképzési Alap OM.

Rövid leírás: A hulladékgazdálkodási felsőfokú szakképzés oktatási infrastruktúrájának továbbfejlesztését végeztük el.

 

Training of lecturers for application of integrated management systems

Oktatási projekt időtartama: 2003-2004

Projektvezető: Dr. Juhász Csaba

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Tamás János

Oktatási támogatási forrás: PHARE CBC HU 2002/000.627.03-13

Rövid leírás: Tananyagok készítése vállalati szakemberek környezetirányítással kapcsolatos tevékenységének elősegítésére.

Web: http://archive-hu-2012.com/hu/d/2012-11-27_773026_7/Int%C3%A9zet/

 

Térinformatika és CAD szakmai ismeretek.

Oktatási projekt időtartama: 2003-2004

Projektvezető: Dr. Dobos Endre (konzorcium)

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Juhász Csaba, Dr. Tamás János

Oktatási támogatási forrás: ESZA

A program kódja: Phare HU-00008-02-04

Rövid leírás: Agrár- és műszaki felsőoktatásban használható térinformatikai és CAD oktatási tananyagok közös fejlesztése.

 

Európai kompatibilis talaj- és vízgazdálkodási Master kurzusok fejlesztése Egyiptomban.

Oktatási projekt időtartama: 2006-2009

Projektvezető: Dr. Tamás János

Oktatási támogatási forrás: TEMPUS CD_JEP-34036-2006(EG)

Rövid leírás: Nemzetközi konzorcium keretében talajtudományi és vízgazdálkodási MSc programok kidolgozása és bevezetése Egyiptomban.

 

A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása. Tananyagfejlesztés, E-learning anyagok kidolgozása.

Oktatási projekt időtartama: 2007-2008

Projekt nyilvántartási száma: HEFOP- 3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0

 

Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre

Projekt időtartama: 2010.02.01-2011.07.30.

Projekt nyilvántartási száma: TÁMOP – 4.1.2-08/1/A-2009-0032

 

Egészséges alapanyagok-egészséges táplálkozás (Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés)

Projekt időtartama: 2015

Projekt nyilvántartási száma: TÁMOP-6.1.2. B-14/1-2015-0001

 

Agrof-MM projekt (2015-1-FR01-KA202-15181 - Agroforesterie - Formation - Méditérannée et Montagne Agroforestry - Training)

Oktatási projekt időtartama: 2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.

Projektvezető: Charles Burriel, Professor AgroSup-Eduter Dijon, EU projekt coordinator

A projektben résztvevő hazai személyek: Prof. Dr. Herdon Miklós, Dr. Várallyai László, Dr Botos Szilvia, Dr. Lengyel Péter, Pancsira János, Sóvágó Csilla, Prof. Dr. Tamás János, Prof. Dr. Blaskó Lajos, Dr. Nagy Attila, Dr. Riczu Péter

Oktatási támogatási forrás: Erasmus+ Programme Key Action 2: Strategic Partnerships

Rövid leírás: Az Agrof-MM célja az európai agrárerdészetben érdekeltek képzése. A projekt lehetőséget fog nyújtani számukra, hogy megismerkedjenek az agrárerdészettel és javítsák az agrárerdészeti fejlesztési ismereteiket a mediterrán és hegyvidéki térségekben.

     A vezetői tájékoztató megtekintéséhez kattintson ide.

Web: http://agrofmm.eu/

 

Kutatási projektek

Vagyon-, lakóhely- és termőhely biztonság növelése az északkelet-magyarországi térség belvíz-veszélyeztetett területein.

Kutatási projekt időtartama: 1999-2000

Projektvezető: Dr. Nagy János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Tamás János

Kutatási támogatási forrás: FVM 245/1999

Rövid leírás: Alapadatbázis készült Hajdú-Bihar és Békés megye belvízzel veszélyeztetett régióinak nagy léptékű lehatárolásához. GNSS valós idejű adatgyűjtő rendszer rádiótechnikai kiépítése és tesztüzemű bevezetése a lakosságot érintő kockázatok csökkentése érdekében.

 

A Berettyó vízgyűjtőjének környezetvédelmi és vízgazdálkodási kutatása.

Kutatási projekt időtartama: 1999-2000

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Nicolae Josan (konzorciumi tag)

Kutatási támogatási forrás:PHARE CBC HU 9705-04-11-11

Rövid leírás: Elkészült a Berettyó-Barcau folyó folyamatos digitális terepmodellje. Román oldalon az eddigi analóg térképek digitális feldolgozása megvalósult.

 

Határvizek- különös tekintettel a Berettyó folyó vízgyűjtőjére- vízminőségi célállapota és ökológiai vízigénye meghatározásának tudományos megalapozása.

Kutatási projekt időtartama: 2000-2001

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Bíró Tibor

Kutatási támogatási forrás: KÖM 1543/2.

Rövid leírás: A Berettyó vízgyűjtőjén a pontszerű és nem pontszerű szennyező források adatbázisának elkészítése és térinformatikai feldolgozása valósult meg.

 

Regionális tudásközpont kialakítása a természeti erőforrások fenntartható fejlesztésére.

Kutatási projekt időtartama: 2000-2001

Projektvezető: Dr. Nagy János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Tamás János, Dr. Huzsvai László, Dr. Lénárt Csaba

Kutatási támogatási forrás: OM  IKTA-II.

Rövid leírás: Valós idejű hidroinformatikai adatok gyűjtése és hidrológiai értékelése történt nagy méretarányú vízgyűjtő alapú térinformatikai rendszerben. Regionális Rádiótechnikai hálózaton alapuló GPS/GIS/RS rendszerintegrációs eljárást fejlesztettünk ki. Megtörtént a GNSS rendszer műszaki rekonstrukciója.

 

A belvíz-előrejelzés hidrológiai és talajhidraulikai megalapozása térinformatikai módszerek alkalmazásával

Kutatási projekt időtartama: 2000-2001

Projektvezető: Dr. Bíró Tibor

Kutatási támogatási forrás: Bólyai János kutatási ösztöndíj

Rövid leírás: Síkvidéki összegyülekezési és beszivárgási modellek alkalmazási vizsgálatát végeztük el kötött és középkötött talajokon.

 

Fitoremediáció a nehézfém tartalmú bányászati és ipari melléktermékekkel szennyezett területeken.

Kutatási projekt időtartama: 2000-2003

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Kovács Elza, Dr. Győri Zoltán, Magyar Balázs (konzorciumi tag)

Kutatási támogatási forrás: OM Biotechnológia 2000. BIO-00055/2000

Rövid leírás: Akkumulátor növények szelektálása alapján nehézfém-tartalmú bányászati területen on-site technológiai variánsok kidolgozása valósult meg.

 

Enzim katalizált in situ biotechnológiai eljárások alkalmazások.

Kutatási projekt időtartama: 2000-2003

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Kovács Elza, Magyar Balázs (konzorciumi tag)

Kutatási támogatási forrás: OM Biotechnológia 2000. BIO-00017/2000.

Rövid leírás: Növényvédőszer-gyártási maradékokkal szennyezett tározó terület talajára biológiai bontási vizsgálatokat végeztük aerob és anaerob körülmények között.

 

Talajinformációs rendszerek módszertani fejlesztése a belvízzel veszélyeztetett mezőgazdasági talajok védelmének, és termőképességük megóvásának érdekében.

Kutatási projekt időtartama: 2000

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatási támogatási forrás: FVM 71-437/2000, K+F-140/9/00.

Rövid leírás: Precíziós mezőgazdasági technológiák digitális talajinformációs alapjainak módszertani fejlesztése. DGPS helymeghatározáson alapuló nagyméretarányú digitális talajtérképezési eljárás kidolgozása.

 

A belvízkockázat csökkentése nagy pontosságú talajinformációs rendszerek módszertani fejlesztésével.

Kutatási projekt időtartama: 2001-2004

Projektvezető: Dr. Bíró Tibor

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Lénárt Csaba

Kutatási támogatási forrás: OTKA F035098

Rövid leírás: Belvízelöntési gyakorisági térképek digitális előállítása és statisztikai értékelése.

 

Fate and impact of water pollutions in natural porous media

Kutatási projekt időtartama: 2001-2006

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatási támogatási forrás: DG-XII. COST 629. MC, Monitoring WG.

Rövid leírás: Szerves és szervetlen eredetű nem pontszerű forrásokból származó talajvíz-szennyezések in situ kármentesítési technológiájának módszertani fejlesztése.

 

Rizofiltrációs technológia kidolgozása nehézfémek bioakkumlációjára.

Kutatási projekt időtartama: 2003-2006

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Kovács Elza, Magyar Balázs (konzorciumi tag)

Kutatási támogatási forrás: OM Biotechnológia OMFB 00506/2003

Rövid leírás: Ipari melléktermékek újrafelhasználhatóságának vizsgálata nehézfém-tartalmú bányameddők csurgalékvizeinek tisztítására épített vizes élőhelyeken.

 

Gazdaságos alternatív zárószigetelési rendszerek vizsgálata (résztéma).

Kutatási projekt időtartama: 2003-2006

Projektvezető: Dr. Szabó Imre (konzorcium)

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Tamás János

Kutatási támogatási forrás: OTKA, Témaszám: T043179

Rövid leírás: Szigetelési rétegkombinációk értékelése az egyenértékű szivárgási együttható meghatározása céljából.

 

Agroökoindikátorok kidolgozása.

Kutatási projekt időtartama: 2004

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Juhász Csaba

Kutatási támogatási forrás: FVM

Rövid leírás: Környezeti teljesítmény értékelésére alkalmas indikátorok kidolgozása az agrár-környezetvédelmi gyakorlati feladatok alkalmazásához.

 

Talajvízkészletek minőségi változásának idő- és térbeli elemzése a Bihari-sikon.

Kutatási projekt időtartama: 2004-2006

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Kuti László (konzorciumi tag), Dr. Szabó Imre (konzorciumi tag)

Kutatási támogatási forrás: OTKA, Témaszám: F013119

Rövid leírás: Bihari sík 3D geohidrológiai modelljének elkészítése és szennyezés-terjedési vizsgálatai.

 

Veszélyes hulladéknak minősülő állati zsírok újrahasznosítása.

Kutatási projekt időtartama: 2004-2006

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Bíró Tibor, Petis Mihály (konzorciumi tag)

Kutatási támogatási forrás: KMFP - 0004/2003

Rövid leírás: Állati eredetű vágóhídi maradékok előfeldolgozása és biogáz-célú újrahasznosítási technológiájának kidolgozása.

 

Agrárökoszisztémák biotikus környezetének vizsgálata hiperspektrális technológiával.

Kutatási projekt időtartama: 2005

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Burai Péter

Kutatási támogatási forrás: GVOP 3.2.1.

Rövid leírás: Légi hiperspekrális felvételezésre alkalmas kamera és műszeregyüttes beszerzése, beüzemelése.

 

Érzékeny Természeti Területek (ÉTT) térinformatikai rendszerének és távérzékelt irányítási módszerének kidolgozása.

Kutatási projekt időtartama: 2005-2007

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Burai Péter, Csatári Gábor (konzorciumi tag)

Kutatási támogatási forrás: GVOP 3.1.1.

Rövid leírás: Agrár-környezeti szempontból érzékeny gyepterületeken virtuális állatkövetési és állati mozgás szabályozó rendszer kifejlesztése és bevezetése.

 

A parlagfű elleni védekezés új módszereinek kutatása.

Kutatási projekt időtartama: 2008-2009

Projektvezető: Dr. Tamás János

Kutatásban résztvevő személyek: Dr. Burai Péter

Kutatási támogatási forrás: FVM 31.174/1/2008

Rövid leírás: Multi- és hiperspektrális adatok gyűjtése és értékelése a parlagfű előrejelzési rendszer számára.

 

CHANGEHABITATS 2: Network for Habitat Monitoring by Airborne-supported Field work – An innovative and effective process in implementation of the Habitat Directive

Kutatási projekt időtartama: 2011.01.01-2014.12.31.

Projekt partnerek: Vienna University of Technology

                               University of Debrecen

                               YGGDRASIL Dr. Susanne Rahner

                               YGGDRASIL Susanne Diemer

                               Atmoterm S.A.

                               RIEGL Research Forschungsgesellschaft mbH

                               Environmental Protection and Water Management Research Institute Nonprofit Ltd.

Pályázat nyilvántartási száma: FP7-PEOPLE-2009-IAPP – 251234

Rövid leírás: A projekt célja egy – a védett fajok és azok élőhelyeinek a természet megőrzésében fontos szerepet játszó – Natura 2000 területekre irányuló nemzetközi élőhelyvédelmi monitoring rendszer kiépítése.

Web: http://cordis.europa.eu/project/rcn/97405_en.html

 

AgroFE – Agroforesterie Formation en Europe

Projektkoordinátor: AGROSUP Dijon, France

Fő partnerek: Abacus Organic Associates Ltd., UK

                                                                          AFAF – Association Française d’Agroforesterie, Franciaország

AWAF – Association pour la promotion de l’agroforesterie en région wallone et bruxelloise, Belgium

Czech University of Life Sciences in Prague, Csehország

EPLEFPA – Etablissement Public Local d’Enseignement Agricole de l’Aube, Franciaország

EURAF – European Agroforestry Federation, Franciaország

ONG mare nostrum, Románia

Debreceni Egyetem, Magyarország

Társult partnerek: Warwick University, UK

                                                           Liceul Teoretic “Ovidius”, Románia

                               Association réseau international FAR, Franciaország

                               Centre des technologies agronomiques, Belgium

                               Warwickshire College, UK

Pályázat nyilvántartási száma: 2013-1-FR1-LEO05-48937

Rövid leírás: A projekt célja, hogy építsen fel egy koncepcionális, mudulokra épülő innovatív képzési rendszert IKT használatával és szakemberek részvételével. Az egyik újítás a projektben a szakemberek széles körének részvétele képzésekben és a minősítési folyamatban. Jelentős hangsúlyt kap a képzés keretében a szakmai gyakorlóhelyeken „terepen“ végzett oktatás.

Web: http://www.agrofe.eu/

 

Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása.

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Zöld ipari innováció (HU09) program, „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése” (A1-2013) pályázati felhívásra benyújtott Élelmiszeripari zöld innovációs program című HU09-0015-A1-2013 azonosítószámú pályázat támogatást nyert.

Projekt gazda pályázatos honlapja: http://www.batortrade.hu/?q=node/8

     A projekt nyitóértekezletéről bővebben ide kattintva olvashatnak.

Projekt alapadatok:

Program megnevezése: HU09- Zöld Ipari Innováció
Projekt címe magyarul: Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása
Projektazonosító: HU09-0015-A1-2013
Projektgazda neve: Bátortrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Projekt partner (1) neve: Debreceni Egyetem
Projekt partner (2) neve: GASTOR Baromfi Termelő-, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Megvalósítás időtartama: 2014.05.05-2016.04.30

Hazai kapcsolatok

Abaúj Charolais Mezőgazdasági Rt.
http://www.agrarkapu.hu/cegadatbazis.php?ceg=3&cegcsop=1

Agrárgazdaság Kft.
http://www.agrarkapu.hu/cegadatbazis.php?ceg=190&cegcsop=3

A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
www.aksd.hu

Bátorbik Kft
www.batortrade.hu

Batorcoop Kft.
www.batortrade.hu

Batortrade Kft
www.batortrade.hu

Biocentrum Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft.
http://www.biofinom.eu/index.php?menu_id=720

CTS Kft
www.cts.hu

Debreceni Vízmű Zrt.
http://www.debreceni-vizmu.hu/

Devlon Kft
www.devlon.hu

Elgoscar – 2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
http://www.elgoscar2000.hu/

ESRI Magyarország Kft.
www.esrihu.hu

Északi-Alföldi Regionális Ügynökség
www.eszakalfold.hu

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
www.ekovizig.hu

GeoIQ kft.
www.geoiq.hu; www.erdas.com

GeoTrade Kft.
www.geotrade.hu

Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
http://www.mgszh.gov.hu/index.php?akt_menu=106

HBM Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás
http://www.kszgysz.hu/hbmtsz.htm

HBM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
http://hajdu.katasztrofavedelem.hu/

Hortobágyi Nemzeti Park
http://www.hnp.hu/

Karcagi Kutató Intézet
http://www.dateki.hu/

Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium
www.kvm.hu

Kristály '99 Kft.
http://www.kristaly99.hu/

Lansoft. Kft.
http://www.lansoft.hu/

Martonvásári Kutató Intézet
http://www.mgki.hu/

Mezőgazda Kiadó
http://www.mezogazdakiado.hu/

Miskolci Vízmű Kft.
www.miviz.hu

MTA TAKI
http://www.taki.iif.hu/ismerteto.html

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
http://www.nkth.gov.hu/

Országos Meterológia Szolgálat
http://www.met.hu/omsz.php

VWR International Kft.
https://www.vwr.com/

Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
http://www.tivizig.hu/

Tiszántúli Környezetvédelmi és vízügyi Felügyelőség
http://tiktvf.zoldhatosag.hu/

UralgóKft
www.batortrade.hu

VIKÖTI Consult Vízügyi és Környezetvédelmi Tervező Iroda Zrt.
http://www.kszgysz.hu/vikoti.htm

Watcom Kft.
www.watcom.hu

Nemzetközi kapcsolatok

Ain Shams University
http://net.shams.edu.eg/

CABI
www.cabi.org

DHI
www.dhigroup.com

Mansoura University
http://www.mans.eun.eg/english/

Slovak University of Agriculture in Nitra
http://www.uniag.sk/english/english.htm

Univesity of Oradea
http://www.uoradea.ro/english/