Növényi Biotechnológiai Tanszéki csoport

Tanszékünk a felsőoktatás valamennyi képzési szintjén illetve képzési rendszerében hirdet meg tantárgyakat. Kérem, válassza a kívánt területet.

Letölthető oktatási anyagok

 

Dr. Fári Miklós:

 1. Ereky Károly munkássága
 2. Az első biotechnológia-koncepció születésének története
 3. A növényi szövettenyésztés múltja és fontosabb magyar úttörői
 4. A jövő biomassza növényei. a szintetikus növény kutatás-fejlesztés újabb eredményei az Arundo donax példáján
 5. Fedlap és Tartalomjegyzék
 6. Bevezetés
 7. A biotechnológia története 
 8. In vitro technikák a növényi biotechnológiában - példák
 9. Genetikailag módosított növények a növényi biotechnológiában - válogatás 
 10. A biotechnológia alkalmazása - közgazdasági vonatkozások, találmányok jogi kérdései
 11. Nyilvánosság - Vita - Címlap történetek
 12. Angol nyelvű szakirodalom - válogatás
 13. Biokontrol
 14. Magyar Fehér Könyv

Domokosné Dr. Szabolcsy Éva:

Molekuláris növénynemesítés
Molekuláris növény nemesítés alapjai
Portoktenyésztés = in vitro androgenezis
Zöldségnövények fortifikálása

Biomass lecture 2012
A növényi szövettenyésztő laboratórium bemutatása, felépítése, működése
Kultúrnövények keletkezése (a poliploidia jelentősége) valamint a flow-citometria témakörben órán készített saját jegyzetek.

Meghirdetett diploma- és szakdolgozati témakörök

2005-től napjainkig megjelent szakdolgozati témák

Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával – Denzero projekt

CELLULÓZ-FARMING MUNKACSOPORT

Kutatási projekt fő célja, hogy a hazai szántóföldi biomassza előállítási programok keretében, egy új alternatívát kínáljunk az évelő, lágyszárú energia és/vagy biomassza növények körében. Elsősorban hazai klímát jól tűrő, kertjeinkben már adaptálódott Arundó (Arundo donax L. – olasz nád) ökotípusokkal és egyéb Malvaceae-fajokkal, pl.: Sida sp. (Sida hermafrodita - amerikai selyemmályva) végzünk biológiai, genetikai és biotechnológiai kutatásokat. A felsorolt, marginális területeken termeszthető, bioipari feldolgozásra alkalmas, speciális cellulóz-összetételű, évelő, lágyszárú energianövények ideális kiszolgálói, illetve kiegészítői lehetnek a hazai megújítható energiabázisnak.

Fő kutatási témakörök:

 • Hazai cellulóz farming genetikai potenciál szélesítésével kapcsolatos kutatások
 • A szaporító anyag hatékonyabb előállításával kapcsolatos kutatások
 • Magbiológiai és növény-egészségügyi kutatások
 • Új palántanevelési technológiák fejlesztése évelő biomassza növények esetén

A Prof. Fári Miklós által vezetett K+F+I fókuszában a kertészeti biotechnológia, továbbá a 21. századi zöldség- és dísznövénykutatás, high-tech meghonosítása folyik (Növényi Molekuláris Biológia, Fito-Bioreaktor, Dísznövény Munkacsoportok). Ezt egészíti ki a Bemutatókert és az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány munkája. Legfőbb eredmények között felsorolható a Selenal szerves kötésű szelént tartalmazó vöröshagyma készítmény, meggyből készült növényi mempő, új típusú funkcionális gyümölcscukorka, továbbá gyógyszeripari hatóanyag-termelés genetikailag módosított dohányban, valamint ipari léptékű fito-bioreaktorok kutatása, szárazságtűrő egynyári dísznövények termesztési kultúrájának elterjesztése és honosítása.

A korábbi Növényi Molekuláris Genetikai Munkacsoportban (vezető: Domokosné Dr. Szabolcsy Éva) elsősorban növényi eredetű, humán és állat gyógyszeralapanyagok, ipari alapanyagok előállításának lehetőségeit tanulmányozzák. A kutatók Prof. Maliga Pál (Rutgers University, Piscataway, NJ) laboratóriumában sajátították el a módszereket. A laboratórium 2008 végén szerezte meg a hivatalos engedélyt a növényi géntechnológiai munkára. A csoport jelenlegi fő feladata ipari, diagnosztikai, vagy terápiás célokat szolgáló rekombináns fehérjék irányított "termelésének" kutatása. Az első eredmények felkeltették a Richter Zrt. érdeklődését, és jelenleg szerződéses kutatás keretében gazdasági jelentőségű molekulák termeltetése irányába haladnak a munkák.

A korábbi Fito-bioreaktor Munkacsoport (vezető: Prof. Fári Miklós) kutatói ugyancsak az USA-ban tanulmányozták a legkorszerűbb sejtbiológiai és géntechnológiai módszereket. A kutatások egyik célja az ún. "cellulóz-farming" program megvalósítása. A részben géntechnológiai-sejtbiológiai módszerekkel létrehozott lágyszárú évelő biotech-növényekkel (energiamályvák, olasznád, stb.) az eddigieknél hatékonyabban állítható eő az ún. agro-cellulóz, melyek a második generációs ipari cellulóz-etanol előállítás új alapanyagai lehetnek. A sejtbiológiai módszerek között megemlítendő a szombatikus embriók, mesterséges ováriumokban történő ipari léptékű szaporítása.

A korábbi Dísznövénytermesztési Munkacsoport (Megbízott vezető: Prof. Fári Miklós) egyik fő kutatási iránya a hazai klímát tűrő egynyári dísznövények tanulmányozása, különös tekintettel a változóban lévő alföldi viszonyokra. Másik kutatási vonal a hazai flóra kertészeti szempontból is értékes fajaiból változatok begyűjtése és azok felhasználása új fajták előállítására (Salvia nemorosaAlthaea sp., stv.).

Az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány (Alapító: Prof. Fári Miklós, 2006) elsősorban a DE AGTC Növényi Biotechnológiai Tanszék oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenységét támogatja. Másik feladata magyar biotechnológia-történeti kutatás elősegítése, eredeti biotechnológia-történeti dokumentumok felkutatása, megőrzése és közzé tétele.

A Debreceni Egyetem AGTC 2001-ben hozzákezdett új növény-biotechnológiai programok szervezéséhez. A 2005-ben átadott Élettudományi Központban alapított, azóta többször átszervezett és átnevezett jelenlegi Tanszéki Csoport az Orsós Ottó Növény-biotechnológiai Laboratóriumokban 2013 augusztusáig szerveződött, melyekhez 2006-ban az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány csatlakozott. Ezek alkották a 2009. augusztus 01-jén létrehozott Növényi Biotechnológiai Tanszéket, melynek jogutódja lett a MÉK Növénytudományi Intézet Növényi Biotechnológiai Tanszéki Csoportja.

Aktuális kutatások a növényi biotechnológia témájában

 • Nehézfém-tolerancia kutatása új évelő lágyszárú biomassza növények körében,
 • "Cellulóz-farming" program megvalósítása,
 • Géntechnológiai-sejtbiológiai módszerekkel létrehozott lágyszárú évelő biotech-növények (energiamályvák, olasznád, stb.) kutatása
 • A sejtbiológiai módszerek kutatása, szomatikus embriók indukciója, szomatikus mag előállítása, szomatikus palánta ipari léptékű szaporítása,
 • Fehérje hidrolizátumok mezőgazdasági célú alkalmazása,
 • Szervetlen, szerves és nanoszelén formák biogenezise és körforgalma növénytermelési rendszerekben,
 • LPC fehérje kutatása,
 • MWC technológia kutatás

Aktuális kutatások a zöldfelület-gazdálkodás témájában

 • A palánta-törpésítés műszaki és technológiai hátterének fejlesztése
 • Illatos növények felhasználásának új lehetőségei városi környezetben
 • Dendrológiai faj- és fajtahasználat bővítésének lehetőségei szubtrópusi exótákkal
 • A fokföldi mályva (Anisodontea capensis L.) díszkertészeti jelentőségének vizsgálata
 • A karácsonyi csillagmályva (Alyogyne huegelii Endl.) szaporításbiológiája és kertészeti termesztésének fejlesztése
 • A ligeti zsálya (Salvia nemorosa L.) új színváltozatainak előállítása és klónszaporításuk új módszereinek vizsgálata

Aktuális kutatások dísznövénytermesztés témájában

 • Normál és poliploid Sida (Sida hermaphrodita L.) kertészeti értékének vizsgálata
 • Poliploid Kitaibelia vitifolia Willd. kertészeti értékének vizsgálata
 • Kitaibelia fajhibridek (Kitaibelia x Kovatsii) biológiája és kertészeti értékének vizsgálata
 • A mályvafélék citogenetikája és biotechnológiája
 • Huszonnyolc kromoszómás mályvafajok keresztezési lehetőségeinek vizsgálata új dísznövény-alapanyagok előállítása céljából
fari miklos 

Prof. Dr. Fári Miklós Gábor
egyetemi adjunktus

Tel.: 06 (52) 518-600/88486
Fax.: 06 (52) 518-600/88486
 
Email: fari@agr.unideb.hu 


 logo

Domokosné Dr. Szabolcsy Éva
csoportvezető

Tel.: 06 (52) 518-600/88486
Email: szabolcsy@agr.unideb.hu


 

PhD hallgatók, kutatók:

Antal Gabriella
PhD hallgató - IKGSDI
Tel.: 06 (52) 518-600/88486
E-mail: antalgabriella87@gmail.com

 

Nevien Adel Elhawat
PhD hallgató - KKDI-DE
Tel.: 06 (52) 518-600/88486
E-mail: alshaaltarek@gmail.com

 

Kaprinyák Tünde
PhD hallgató - KKDI-DE
Tel.: 06(52) 508-444/88486
E-mail: kaprinyak.tunde@agr.unideb.hu

 

Kurucz Erika
PhD hallgató - KKDI-DE
Tel.: 06 (52) 518-600/88486
E-mail: era.kurucz@gmail.com

 

Molnár Miklós
biotechnológus - JNPDI-DE
Tel.: 06 (52) 518-600/88486
E-mail: cpmiklos@gmail.com

 

Dr. Tarek Alshaal Ali
Külső kutató - KKDI-DE
Tel.: 06 (52) 518-600/88486
E-mail: alshaaltarek@gmail.com

 

Dr. Hassan R. El-Ramady
Külső kutató  - KFS-EGYPT
Tel.: 06 (52) 518-600/88486
E-mail: ramady2000@gmail.com