Kertészettudományi Intézet

Bemutatkozás, az intézet története

1956-ban, akkor még a Növénytermesztési Tanszék keretén belül alakult tanszéki csoport kezdte oktatni az Agrártudományi Egyetemen a Kertészet című tantárgyat. Szervezője és 3 éven át irányítója Dr. Haraszti József egyetemi adjunktus volt. 1959-ben önálló tanszékké alakult, s 1980-ig - haláláig Dr. Radnóczi Ferenc irányította az egységet. 1981-1993-ig Dr. Pethő Ferenc, ezt követően Dr. Gonda István a tanszék vezetője.

Tanszék 1

Debrecen kertészeti kultúrájának fejlődésében a gyümölcs, - szőlő- és zöldségtermesztés színvonalának növelésében és nem utolsósorban az igényesebb környezet, a parkok virágkultúráinak sokszínűsítésében jelentős kisugárzást gyakorló tanszék oktatóit az alábbiakban soroljuk fel: Dr. Radnóczi Ferenc, Dr. Haraszti József, Dr. Harmat László, Dr. Balogh István, Pappné Dr. Tarányi Zita, Dr. Pethő Ferenc, Dr. Géczi László, Dr. Gonda István, Dr. Hodossi Sándor. A Kertészeti Tanszék oktatási, kutatási és szaktanácsadási tevékenysége szorosan kötődött és kötődik a Pallagi Kísérleti Telephez, melynek korábbi és ma is aktív vezetői és kutatói Karmacsi Bertalan, Preczner Gábor, Géczy István, Dr. Harmat Lászlóné, Szijártó Árpád és Lisku Gábor. Az elmúlt közel fél évszázadban számos asszisztens, segéderő, tanszéki telepi munkatárs és adminisztrátor segítette a tanszék munkáját, hozzájárulva annak eredményeihez.

Több évi előkészítés után 2002. január 1-től megértek a feltételek a Kertészeti Tanszék szétválására. A szétválást a 2002. szeptemberében kezdődő 3 éves kertészmérnöki képesítést adó főiskolai szak beindítása indokolta. Megalakultak a Gyümölcstermesztési és a Zöldségtermesztési Tanszékek. Az előbbi Dr. Gonda István, az utóbbi Dr. Hodossi Sándor vezetése alatt működött.

 

Nagy átalakulások

2007-ben, öt év után a változó feltételeknek megfelelően ismét a tanszékek egyesítésére került sor. A megalakult Kertészettudományi és Növényi biotechnológiai Tanszékbe a korábbi Gyümölcstermesztési, Zöldségtermesztési és a Genetika-nemesítés Tanszékek integrálódtak.

Ezt követően 2009. augusztus 1-től jött létre a Kertészettudományi Intézet, vezetője Dr. Gonda István. Az intézeten belül alakult meg a Növényi biotechnológiai tanszék Dr. Fári Miklós egyetemi tanár, az akadémia doktora vezetésével, míg a Genetika-nemesítés tanszéki csoportot továbbra is Dr. Pepó Pál egyetemi tanár irányítja.

Az intézet új munkatársakkal is bővült Dr. Szabó Zoltán egyetemi tanár és Takácsné Dr. Hájos Mária egyetemi docens személyével. Előbbi a Gyümölcstermesztési tanszéket, utóbbi a Zöldségtermesztési tanszéki csoportot erősíti. A feladataiban és létszámában megnövekedett egység oktatási tevékenysége a Kertészmérnök képzés speciális tudományterületein kívül ellátta más szakok oktatási feladatainak egy részét is.

2011. január 1-től kivált az Intézetből a Dr. Fári Miklós egyetemi tanár által vezetett Növényi biotechnológiai nem önálló tanszék, és a Dr. Pepó Pál egyetemi tanár által irányított Genetika-nemesítés nem önálló Tanszékek. 

Az átalakulás keretében jött létre a Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási nem önálló Tanszék, melynek megbízottkénti vezetését Dr. Fári Miklós professzor látta el.  Így az Intézet oktatási és kutatási feladatai teljes egészében a kertészeti diszciplínákra (gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, zöldségtermesztés, dísznövénytermesztés) szorítkoznak. A lecsökkent Intézeti létszám nagy erőfeszítéseket követel meg a munkatársaktól a színvonalas oktatási, kutatási és szaktanácsadási feladatok ellátása érdekében. Ezt követően a Kertészettudományi Intézeten belül tevékenységük alapján 4 tanszéki csoport különíthető el.

Jelenünk

A Kertészettudományi Intézet vezetését 2012-ben dr. Gonda Istvánt követően dr. Holb Imre MTA doktora vette át.

A gyümölcstermesztési csoportot dr. Gonda István profesor emeritus vezeti. A kutatási tevékenység középpontjában a gyümölcstermő növények intenzitásnövelési technológiák fejlesztése valamint körzetkímélő növényvédelmi technológiák (integrált és ökológiai) összehasonlító vizsgálatai állnak.
A gyakorlati oktatást és a kutatásokat segítik az Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti telepén létesített ültetvényfelületek és fajtagyűjtemények. Ezekben 54 alma, 72 cseresznye, 18 meggy, 43 kajszi, 68 őszibarack és 34 szilva fajta található.
A telepet az ország különböző helyekről évente mintegy 1000 érdeklődő keresi meg, melynek során ültetvénytelepítési és fajtaajánlásokat kapnak, technológiai újdonságokat ismerhetnek meg.

DSCN6143  pallag 339

 

A zöldségtermesztési csoportot Takácsné dr. habil Hájos Mária egyetemi docens vezeti. A gyakorlatorientált képzés fontos pillére a 0,8 ha-os bemutató kert, ahol több mint 50 termesztett és különleges zöldségnövényfaj, valamint 45 fűszernövényfaj kap helyet bemutatás és kutatás céljából.
A szaporítási, ápolási és betakarítási munkákban jelentős szerepet vállalnak a kertészmérnök hallgatók. Továbbá számos szakdolgozat és TDK munka helyszíne is egyben. Kettő nagy és négy kisebb fűtetlen fóliasátor (vándorfólia), valamint szórófejes és csepegtető öntözéssel ellátott szántóföldi területek kiváló lehetőséget biztosítanak az intenzív zöldségtermesztés fajhoz és fajtához igazodó termesztéstechnológiájának kidolgozására.
Saláta szüret  Kép1

A szőlőtermesztési és borászati csoport oktatási és kutatási munkáit dr. Rakonczás Nándor egyetemi adjunktus vezeti. A 0,5 hektár felületű szőlő fajtagyűjteményben 50 csemege, 73 fehér- és 29 vörös bor valamint 43 anany szőlőfajta vizsgálata folyik.  A hallgatók gyakorlati ismereteit, elméleti tudásának elmélyítését, valamint szakdolgozati és publikációs munkáikat ezen kívül egy 0,5 ha-os csemegeszőlő, egy 0,2 ha-os művelésmód bemutató felület, valamint egy 0,5 ha-os alany-nemes tartamkísérleti borszőlő felület  is szolgálja.
P1010024  IMG 5354

 

A dísznövénytermesztési és zöldfelület-gazdálkodási csoport oktatási és kutatási tevékenységének vezetését Dr. Lévai Péter és Zsiláné André Anikó látja el.
P1110662  DSCF8573

holb imre 

Prof. Dr. habil. Holb Imre
egyetemi tanár, intézetigazgató

Telefon: +36-52-508-444/68148
Fax: +36-52-508-385
E-mail: holb@agr.unideb.hu

holb imre 

Prof. Dr. habil. Holb Imre
egyetemi tanár, intézetigazgató

Telefon: +36-52-508-444/68148
Fax: +36-52-508-385
E-mail: holb@agr.unideb.hu


laskai nadrea  Gátiné Laskai Andrea
ügyvivő szakértő

Telefon: +36-52-508-444 / 88146
Fax: +36-52-508-385
E-mail: gatine@agr.unideb.hu

 

Gyümölcstermesztési Tanszék

 

gonda istvan  Prof. Dr. habil Gonda István
professor emeritus

Telefon: +36-52-508-444 / 88307
Fax: +36-52-508-307
E-mail: gonda@agr.unideb.hu


dremak peter  Dremák Péter
egyetemi tanársegéd

Telefon: +36-52-508-444 / 88238
Fax: +36-52-413-385
E-mail: dremak@agr.unideb.hu


szoke sandor  Szőke Sándor
Ph.D hallgató

Telefon: +36-52-508-444 / 88535
Fax: +36-52-413-385
E-mail: gyumolcsozokapcsolat@gmail.com


csihon adam  Csihon Ádám
egyetemi tanársegéd

Telefon: +36-52-508-444 / 88535
Fax: +36-52-413-385
E-mail: csihonadam@agr.unideb.hu

 

Zöldségtermesztési Tanszék

 

hajos maria  Takácsné Dr. habil Hájos Mária
egyetemi docens

Telefon: +36-52-508-444 / 88298
Fax: +36-52-413-385
E-mail: hajos@agr.unideb.hu


hodossi sandor  Prof. Dr. Hodossi Sándor
professor emeritus

Telefon: +36-52-508-444 / 88028
Fax: +36-52-508-345
E-mail: hodossi@agr.unideb.hu

Campus: Debrecen, Böszörményi út 138.
Szoba: Mag-Ház I. emelet 112.


gyokos eniko  Gyökös Enikő
kertészmérnök, telepvezető (DE Bemutatókert)

Telefon: +36-52-508-444 / 88268
Fax: +36-52-413-385
E-mail: gyokose@agr.unideb.hu

 

Szőlőtermesztési és Borászati Tanszék

 

rakonczas nandor  Dr. Rakonczás Nándor
egyetemi adjunktus

Telefon: +36-52-508-444 / 88237
Fax: +36-52-508-307
E-mail: rakonczas@agr.unideb.hu


   

csire imre  Csire Imre
kertész technikus, telepvezető helyettes (Pallag)

Telefon: +36-52-508-444 / 88144
Fax: +36-52-413-385

Gyümölcstermesztési Tanszék (Műszerlista)

 • Ökológiai ás integrált termesztéstechnológiák összehasonlító vizsgálata
 • Csonthéjas termésű gyümölcsfajok termesztéstechnológia intenzitásfokozási lehetőségei
 • A különböző metszési stratégiák vizsgálata
 • Környezetkímélő növényvédelmi rendszerek vizsgálata csonthéjas és almatermésű gyümölcsösökben.
 • A gyümölcsrothadást és virágelhalást okozó Monilinia fajok etiológiájának, járványtanának, előrejelzésének és védekezési lehetőségeinek tanulmányozása.
 • A ventúriás varasodás és lisztharmat fajok járványbiológiája, előrejelzése és védekezési lehetőségei integrált és bioorganikus gyümölcsültetvényekben.
 • Növényvédelmi stratégiák továbbfejlesztése integrált és bioorganikus termesztésű kertészeti és ágazatokban.

 

Zöldségtermesztési Tanszék (részletek)

 • Gyökérzöldségfélék – sárgarépa, cékla és feketegyökér
  - technológia és beltartalom
 • Biológiai érettségben betakarított paprikák
  - fűszer- és kápia paprika
  - technológiai és fajtaválasztás
 • Saláta típusok
  - termesztési lehetőségek és bioaktív anyagok
 • Zöldborsó- és zöldbab klimatikus kísérletek
 • Fűszernövény kísérletek
  - bazsalikom típusok vizsgálata
 • Intenzív termesztés vándorfólia alatt
  - csemegekukorica
  - cukkini
  - oltott görög- és sárgadinnye
  - fűszerpaprika

Szőlőtermesztési és Borászati Tanszék (részletek)

 • Rezisztens szőlőfajták termesztéstechnológiai tulajdonságai és borászati lehtőségei
 • Csemegeszőlő termesztéstechnológia fejlesztési lehetőségeifitotechnikai műveletekkel
 • A szőlő alanyfajták hatása a nemes tápanyagfelvételi sajátosságaira és klimatikus tűrőképességére
 • Regionális történelmi szőlő génbank fejlesztése

Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási Tanszék (részletek)

Oktatási projektek

 • Kertészmérnök BSC szak akkreditációs önértékelése (2011)
 • Viticulture and Environment MSc-képzés indítása (2012)
  Universote de Reims Champagne-Ardenen és a
  Debreceni Egyetem MÉK közös képzése
 • Hungary-Romania Cross-Border Co.operation Programme 2007-2013

Kutatási projektek

 • 1999-2000. FEFA - Graduális és posztgraduális agrármérnök képzés műszaki, informatikai, és gyakorlati képzésének javításához szükséges infrastrukturális háttér fejlesztése.
 • 2000. FVM - A hazai alma piacra jutását elősegítő rendezvény, kiállítás és fórum a Farmer Expo keretén belül.
 • 2000-2001. - FVM Környezetkímélő (integrált és ökológiai) termesztéstechnológiák vizsgálata, különös tekintettel az alkalmazott növényvédelem és fitotechnika eleminek kölcsönhatására régi és új rezisztens almafajokon.
 • 2000-2001. FVM - Környezetkímélő (integrált és ökológiai) termesztéstechnológiák vizsgálata, különös tekintettel az alkalmazott növényvédelem és fitotechnikai elemeinek kölcsönhatására régi és új rezisztens almafajokon.
 • 2000. FVM - Alma fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2000. FVM - Szőlő fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2000. FVM - Cseresznye fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2000. FVM - Körte fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2001. AMC - Tanulmány az alma sokszínű felhasználhatóságát illetően.
 • 2001. FVM - Az integrált zöldségtermesztés helyzete és perspektívái az Európai Uniós csatlakozás tükrében.
 • 2001. FVM - Esélyek és kihívások a magyar gyümölcstermesztésben.
 • 2001. FVM - Alma fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2001. FVM - Szőlő fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2001. FVM - Cseresznye fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2002-2005. OTKA - Eltérő korú almaültetvények állományklímájának összehasonlító vizsgálata.
 • 2002. FVM - Körte fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2002. FVM - Vadalany fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2002. FVM - Cseresznye fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2002. FVM - Alma fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2002. FVM - Szőlő fajtagyűjtemény génmegőrzése és fenntartása
 • 2002. OTKA - Agrometeorológiai mérőrendszer beszerzése
 • 2003. AMC - Alma bemutató és kóstoltató egyetemeken
 • 2003. FVM - Vadalany génültetvények megőrzése, fenntartása
 • 2003. FVM - Alma génültetvények megőrzése, fenntartása
 • 2003. FVM - Szőlő génültetvények megőrzése, fenntartása
 • 2003. FVM - Körte génültetvények megőrzése, fenntartása
 • 2003. FVM -  Cseresznye – meggy – szilva - kajszi – őszibarack génültetvények megőrzése, fenntartása
 • 2003-2004, FVM - Almamoly és levéltetvek elleni biológiai védekezés
 • 2004-2007. NKFP  - Csonthéjasok termesztésének fejlesztése, Debrecen,
 • 2004-2006. FVM - Botrytis cinerea fungicidrezisztens populációk vizsgálata szőlőben,
 • 2003-2006. OTKA - Gyümölcsbetegségek előrejelzését célzó szimulációs rendszerek kidolgozása
 • 2004-2006. FP6 (Bactofruct) - Bacillus subtilis izolatumok biológiai hatékonyságának vizsgálata Erwinia amylovora ellen), 
 • 2006. OMFB-01529OMFB  - Gyümölcsbetegségek elleni környezetkímélő növényvédelem kutatási és oktatási fejlesztése,
 • OTKA, K78399 - Monilinia fajok járványbiológiája, előrejelzése és az ellenük való környezetkímélő védekezése,
 • 2008. NKFP, OM00227/2008 sz. projekt - Lisztharmat elleni növényvédelmi technológiák és monitoring szolgáltatás fejlesztése,
 • 2008. 72519 sz. PUB-C OTKA  - Az almabetegségek járványdinamikai eredményeinek nemzetközi publikálása
 • 2010. FP7-KBBE-2010-4 - Pesticide use-and-risk reduction in european farming systems with Integrated Pest Management),

Hazai Kapcsolatok

A Gyümölcstermesztési Tanszék

 • Pisák Kft.-Szerencs
 • Frigofrucht-Trade Fkt.-Zajta
 • Érdi Kutató Kht.
 • Újfehértói Gyümölcskutató Kht.
 • Csengeri Alma Kft.
 • Kecskeméti Főiskola-Kertészeti Főiskolai Kar
 • Ceglédi Gyümölcskutató Fejlesztő Kht.
 • Corvinus Egyetem,Gyümölcstermő Növények Tanszék
 • Magyar Zöldség Gyümölcs Terméktanács
 • Hunapfel Kft.-Csorvás
 • Almatermesztők Szövetsége-Újfehértó
 • Agrifruch Kft.-Kiskőrös
 • Kasz-Coop Kft.-Derecske

 

A Zöldségtermesztési Tanszék

 • Fajtaminősítő Tanács, Zöldség és Dísznövény Tagozat
 • KITE Zrt.,Kertészeti Üzletág, Derecske Nádudvar,
 • Országos Korona Gombaipari Egyesülés, Kerecsend
 • Keleti-Háromhatár Szeglet Kutató-Fejlesztő Központ, Mátészalka
 • Hajdúfleur Kft., Hajdúdorog,
 • Szegedi család kertészete, Balmazújváros,
 • Monsanto, Közép-európai telepe, Kecskemét,
 • Árpád Agrár zRt., Szentes

A Szőlőtermesztési és Borászati Tanszék

 • Kecskeméti Szőlészeti Borászati Kutató Intézet – Kecskemét
 • Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet - Tarcal
 • Tokaj Kereskedőház Zrt. – Tolcsva
 • Kreszthegy Kft. - Tarcal
 • Garamváry szőlőbirtok – Balatonlelle
 • Pisák Kft. – Szerencs
 • Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub – Debrecen 

Dísznövénytermesztési és Zöldfelület-gazdálkodási Tanszék

 • Kecskeméti Főiskola /Kecskemét
 • MOP Biotech Kft. /Nyíregyháza/
 • Ereky Károly Biotechnológiai Alapítvány /Debrecen/
 • Dísznövény Szövetség és Terméktanács /Budapest/
 • Kristály ’88 Kft. /Budapest/
 • Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék http://disznoveny.uni-corvinus.hu/

Társintézmények

 • Corvinus Egyetem, Kecskeméti Főiskola, Pannon Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szent István Egyetem Kertészeti Tanszékei
 • Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karok, Szeged
 • Genetika és Molekuláris Biológiai Tanszék, Molekuláris Biológiai és Szabadgyök Laboratórium
 • Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar, Budapest, Alkalmazott Kémia Tanszék
 • Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet, Enzimológiai Osztály, Budapest
 • Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.
 • Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató - Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft., Érd
 • Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató - Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
 • Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató Intézet
 • Zöldségtermesztési Kutató Intézet zRt., Kecskemét
 • Agrobotanikai Intézet, Tápiószele

Nemzetközi kapcsolatok

 • DLR Rheinpfalz Abteilung Gartenbau Oppenheim Forschungs anstal,- Wádenswil (Svájc)
 • Dél-Tiroli Szaktanácsadó Hálózat Intézet (Südtiroler Beratungsringfür Obst- und Weinbau, Lana)
 • Padovai Egyetem, Padova (Universita degli Studi di Padova)
 • Ökológiai Kutató Intézet, Weinsberg (Németország)
 • Gyümölcskutató Intézet, Angers (Franciaország)
 • Fabrice Fruits Sárl., Fabrice Gaillard (Svájc)
 • Wageningeni Egyetem, Wageningen (Hollandia)
 • Research Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, (Szerbia)
 • Fabrice Fruit Sarl., Charra, (Svájc)
 • Universite de Reims Champagne-Ardenne (Franciaország)
 • Universidade Federal de Vicosa, Vicosa-MG, Brazília
 • University of South Carolina, Columbia-SC, USA
 • A Costantino & C. S.p.a., Olaszország, Torino (Favria Canavese)