Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (DE MÉK) Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke a jogelőd intézmény, a Debreceni Agrártudományi Főiskola, később a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) alapító tanszékének számít. A tanszék neve többször változott, ami az oktatott tárgyak bővülését is jelezte. A kezdetektől több évtizeden át Állattani Tanszék néven a Mezőgazdasági Állattant oktatták munkatársai. 

A tárgyhoz kötődve az anyag részét képezte az ökológia és a vadászati szempontból fontos fajok ismerete. Itt kell megemlíteni néhai dr. Kovács Béla nevét, aki több évtizeden át a Hortobágyon néhány vadászható madárfaj (szárcsa, tőkés réce, valamint más vízimadárfajok) táplálékösszetételét kutatta, emellett gyakorló vadászként is segítette az állattan, és a vadászat iránt érdeklődő hallgatókat. A jelenlegi tanszéki struktúra 2000-ben alakult ki.

Az oktatott fő tárgyak az állattan ökológia, természetvédelem és a vadászat-vadgazdálkodás. A tanszék egyik fő diszciplinája a természetvédelem tárgy oktatása 1990 óta folyamatos 2000-ben kezdeményeztük a Természetvédelmi mérnök főiskolai szak alapítását. A beadott programot támogatta az Oktatási Minisztérium és a MAB, együttes döntésük alapján a szak alapítását 2001-ben hirdették ki. A Mezőgazdaságtudományi Karon országos szinten is elsőként megkezdődött a szakon az oktatás a 2002/2003-as tanévben. 1998-tól beindult a vadgazda mérnök főiskolai graduális szak levelező formában. A Vadgazda mérnöki szakon is sikerült akkreditáltatni a BSc szintű képzést, így a 2006/2007-es tanévtől nappali tagozaton állami finanszírozású évfolyam is indul. 2005-ben konzorciumban kezdeményeztük a Természetvédelmi mérnök MSc szak alapítását és az elkészített anyagot továbbítottuk a MAB felé, az MSc képzés 2008-ban indult. A tanszéken évente jelentős számban készül diploma- és szakdolgozat valamint minden kari tudományos diákköri konferencián diákköri dolgozat. A dolgozatokat önálló szekcióban mutatják be a hallgatók.

A tanszék jó kapcsolatot ápol különböző gyakorlóhelyekkel, szakmai szervezetekkel, környezet- és természetvédelmi hatósággal, nemzeti parkok igazgatóságaival. A tanszék szakjain végzett hallgatók elhelyezkedését nyomon követjük, segítve az újabb évfolyamok hallgatóinak esetleges elhelyezkedését.

juhasz lajos 

Dr.  habil. Juhász Lajos
tanszékvezető, egyetemi docens

juhaszl@agr.unideb.hu
juhasz lajos 2 

Dr.  habil. Juhász Lajos
tanszékvezető, egyetemi docens

juhaszl@agr.unideb.hu

kozak lajos 

Dr. Kozák Lajos
egyetemi adjunktus

kozaklajo@gmail.com


szendrei laszlo 

Dr. Szendrei László
egyetemi adjunktus

szendrei@agr.unideb.hu


gyure peter 


Dr. Gyüre Péter

egyetemi adjunktus

gyurep@agr.unideb.hu


redei karoly  Dr. Rédei Károly
további jogviszonyú egyetemi tanár

kover laszlo 

Kövér László
tudományos segédmunkatárs

koverl@agr.unideb.hu


toth norbert 

Tóth Norbert
Ph.D. hallgató

toth@agr.unideb.hu


nagy gergely 

Dr. Nagy Gergely Sándor
Ph.D. hallgató

gsn@agr.unideb.hu

A Debreceni Egyetem MÉK Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke Kelet-Magyarország kutatói és szakértői feladatokat ellátó szervezete. A tanszék szoros kapcsolatot ápol mind a hivatalos természetvédelmi szervezetekkel (Nemzeti Parkok, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Hivatalok), mind a civil környezet és természetvédő szervezetekkel, valamint az oktatási társintézményekkel is. Szükségszerű, alkalmi kapcsolat alakult ki tanszékünk és a gazdálkodó szervezetek között, akik számára tanszékünk kutatói rendszeres eseti megbízások alapján hatástanulmányokat és szakértői véleményeket készítenek. Kutatási kapcsolatban vagyunk több határon túli magyar kutatóval és szervezettel, valamint Uniós országbeli oktatási és kutatási intézménnyel.

A tanszék oktatói kutatási tevékenysége

Dr. Juhász Lajos:

- Odúlakó madarak vizsgálata
- Madárfaunisztikai vizsgálatok a Dél Nyírségben
- A madarak urbanizációja
- Halfaunisztikai vizsgálatok
- Kétéltű- és hüllő monitoring vizsgálatok a Dél Nyírségben

Dr. Gyüre Péter:

- Vízivad monitoring a Hortobágyon
- Vadlúd monitoring
- Vadludak mezőgazdasági hatásai
- Vízivadak szerepe a növényi magvak terjedésében

Dr. Kozák Lajos:

- Borz populáció genetika
- Denevér urbánökológiai tanszéki munkák sorába illeszkedve
- Talajfauna vizsgálat urbánökológiai tanszéki munkák sorába illeszkedve
- Illatanyagok tesztelése rovar csapdákban

Kövér László

- Dolmányos varjak városiasodása
- Varjúfélék csapdázása
- A városi dolmányos varjak genetikai elszigetelődése

Dr. Szendrei László

- Beregi gímszarvas állomány
- Fürj monitoring
- Fácán parazitológia
- Mezei nyúl genetikai varianciájának vizsgálata Közép és Kelet Európában

HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0071/1.0 számú „A környezetgazdálkodási mérnöki, illetve a természetvédelmi és vadgazda mérnöki alapképzési (BSc) szakok képesítési követelményeinek kidolgozása, a szakok beindítása."

http://www.agr.unideb.hu/ktvbsc/

Természetvédelmi tehetségnapok, Természetvédelmi mérnök szakhét, Országos Felsőoktatási Vadászvetélkedő, DE MÉK kari tehetséggondozás

http://portal.agr.unideb.hu/tanszekek/termeszetvedelmi/tanszek/galeria/index.html

http://tudomany.unideb.hu/

http://portal.agr.unideb.hu/karok/mek/tehetseggondozas/index.html

 • Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
 • Debreceni Egyetem (DE)
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
 • Kaposvári Egyetem (KE)
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME)
 • Pannon Egyetem (Veszprémi Egyetem)
 • Pécsi Tudományegyetem (PTE)
 • Szent István Egyetem (SZIE)
 • Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
 • Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
 • Oktatási Minisztérium
 • Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
 • Aggteleki Nemzeti Park
 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park
 • Bükki Nemzeti Park
 • Duna-Dráva Nemzeti Park
 • Duna-Ipoly Nemzeti Park
 • Fertő-Hanság Nemzeti Park
 • Hortobágyi Nemzeti Park
 • Kiskunsági Nemzeti Park
 • Körös-Maros Nemzeti Park
 • Őrségi Nemzeti Park
 • Nagyerdei Kultúrpark
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-bihari Csoportja
 • Magyar Etológiai Társaság
 • Magyar Biológiai Társaság, Környezet és Természetvédelmi szakosztály
 • Viselkedésökológiai Kutatócsoport (VÖCS)
 • WWF Magyarország

Dr. Rédei Károly Ültetvényszerű fatermesztés tantárgyi bemutató előadásának anyaga megtekinthető itt.