Takarmány- és Élelmiszer Biotechnológiai Tanszék

A Debreceni Egyetem Szenátusa 2010. november 11-i ülésén döntött a Takarmány- és Élelmiszer Biotechnológiai Tanszék megalapításáról. A Tanszék létrehozásával kapcsolatos érdemi munka 2011 januárjában kezdődött el.

A 21. század egyik legnagyobb kihívása, hogy az állattenyésztés megfelelő mennyiségű és minőségű, biztonságos valamint nyomon követhető állati eredetű élelmiszer alapanyagot állítson elő úgy, hogy a termelés a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelje.

A hazai statisztikai adatok szerint Magyarországon az elhalálozás 50 százaléka szív- és érrendszeri, 30 százaléka pedig daganatos betegségekre vezethető vissza, amelyek kialakulásában szerepet játszó egyik legfontosabb kockázati tényező a táplálkozás. Ezért a nem kívánatos táplálkozási szokásaink megváltoztatásával, valamint a humán táplálkozási elvárásoknak jobban megfelelő élelmiszerek fogyasztásától remélhetjük, hogy a lakosság egyre nagyobb hányada éri el a génjeik által megszabott legmagasabb életkort.

Társadalomnak és így az egyetemeknek, kutatóhelyeknek tehát igen nagy felelőssége van abban, hogy az emberek megfelelő minőségű élelmiszerhez jussanak, és így az életminőségük is javuljon.

Ismert az a tény is, hogy például az állati eredetű élelmiszer minőségét – több más tényező mellett – nagymértéken az állatok táplálása, takarmányozása is befolyásolja. Ezért a korábbiakban említett problémák megoldásában a takarmányozásnak nagyon sok esetben kulcsszerepe lehet. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a világban, 2010-ben közel 700 millió tonna ipari abrakkeveréket gyártottak a gazdasági haszonállatok részére. Könnyű belátni, hogy ezen óriási mennyiségű keveréktakarmány minősége meghatározó lehet az állati eredetű élelmiszerek minőségére. Tovább ronthatja a helyzetet, ha azt is számításba vesszük, hogy az említett mennyiségű abrakkeveréken túl nagyon sok országban a gazdasági haszonállatok bizonytalan eredetű és kontrolálatlan összetételű és minőségű takarmányt is fogyaszthatnak. Ezért a takarmányozáskutatás előtt a 21. században a következő fontosabb feladatok állnak:

 1. A korábbiaknál sokkal aktívabb és tudatosabb részvétel a megfelelő mennyiségű, minőségű és biztonságos állati eredetű élelmiszer előállításban.
 2. A fenti cél elérése érdekében rendkívül fontos a takarmányozás hatékonyságának (biológiai hatékonyság, takarmánytechnológiai hatékonyság, ökonómiai hatékonyság) további javítása.
 3. Kiemelt fontosságú a takarmányozás, az állattenyésztés és a környezetvédelem kapcsolatának újra gondolása. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban jó minőségű és biztonságos állati eredetű élelmiszert csak olyan technológiával szabad előállítani, amely technológia nem szennyezi tovább környezetünket, azaz ki kell dolgozni a környezetkímélő takarmányozási rendszereket, melyek segítségével csökkenthető például az állattenyésztési ágazat nitrogén és foszfor kibocsátása.

A tanszék a fenti kihívásokra kíván választ adni az oktató, a kutató a fejlesztő és a szaktanácsadó munkájában.

A Tanszék munkáját Prof. Dr. Babinszky László irányítja és vezeti.

A Tanszékhez tartozó laboratórium az Élettudományi Épület 3. fésű első emeletén  található. A munkacsoportot Gálné Dr. Remenyik Judit vezeti.

A Tanszék oktatói-kutatói*

Dr. Babinszky László, egyetemi tanár, tanszékvezető

Dr. Szabó Csaba, egyetemi docens

Dr. Gálné Dr. Remenyik Judit, egyetemi docens, laborvezető

*A tanszék oktatási munkájába az Állattenyésztéstani Tanszékről részt vesz:

Dr. Bársony Péter, egyetemi adjunktus

Dr. Czeglédi Levente, egyetemi adjunktus

 

A Tanszék PhD hallgatói

Nyisalovits Andrea (Témavezető: Prof. Dr. Babinszky László)

Homoki Judit (Témavezető: Dr. Gálné Dr. Remenyik Judit, egyetemi docens

Nemes Andrea (Témavezető: Dr. Gálné Dr. Remenyik Judit, egyetemi docens

Bíró Attila (Témavezető: Dr. Gálné Dr. Remenyik Judit, egyetemi docens

A Tanszék részt vesz a Debreceni Egyetem MÉK magyar és angol nyelvű takarmányozási alap és mester illetve doktor képzésében, az alábbi tárgyak oktatásával: Takarmányozástan; Takarmánygazdálkodás; Takarmánytartósítás-, feldolgozás-, gyártás; Abrakfogyasztó fajok takarmányozása; Kérődző állatok takarmányozása; Egyéb gazdasági állatfajok takarmányozása; Takarmánykeverék-gyártás,- forgalmazás; Animal Nutrition; Feed Preparation, Processing, Mixing and Trading.

2011-ben négy ország egyeteme, WageningenUniversity Hollandia, Aarhus University Dánia, Purpan University Franciaország és a Debreceni Egyetem egy Brüsszelben beadott közös pályázat alapján elnyerte az Európai Unió támogatását az „Erasmus-Mundus” MSc oktatási programra (www.emsanf.eu). A négyszemeszteres Európai MSc program elnevezése:

„Sustainable Animal Nutrition and Feeding” (EM-SANF).

Az oktatási programban részt vehetnek a hallgatók mind az Európai Unió tagállamaiból, mind az EU-n kívüli európai országokból, de a világ bármely más országából is. Az oktatás nyelve angol. Az EM-SANF programban a tanszék irányításával a következő tantárgyak kerülnek leadásra: Energy and Protein Evaluation; Precision Livestock Feeding; Feed Formulation and Compound Feed Production; Feed Conservation, Nutrition and Product Quality; Environmental Impact of Animal Nutrition. Az oktatási program magyarországi vezetője Prof. Dr. Babinszky László.

Babinszky László a Doktori Iskolában a Takarmányozástan, valamint a Takarmányértékelés és Takarmányozás technológia c. tantárgyak felelős oktatója.

Gálné Dr. Remenyik Judit által oktatott tárgyak: Agro kemikáliák élelmiszerbiztonsági megítélése; Food Safety Assessment of Agrochemicals; Bioaktív komponensek kimutatása termesztett zöldség-, gyümölcsfélékben; Fehérjék minősítése; Quality Evaluation of Food Proteins; Élelmiszer toxikológia, Élelmiszerbiztonság alapjai.

A Tanszék tudományos tevékenysége messze túlnő a klasszikus mezőgazdasági kutatásokon. Nagy hangsúlyt fektet az ún. „termékpálya szemléletnek” az innovációs tevékenységben való megjelenítésére is, hiszen a „végtermék” (az állati eredetű élelmiszer alapanyag) minőségét a termékpálya minden egyes szakaszában ellenőrizni kell a szántóföldtől egészen a kereskedelemben megjelenő élelmiszerig. Ez a fajta szemlélet természetesen feltételez egy magas színvonalú számítástechnikai rendszert és ugyancsak magas színvonalú laboratóriumi hátteret.

A tanszék kutatási témái között szerepel:

 • Környezet és fogyasztóbarát kacsa és lúdhús termékeket előállító termékpálya és ehhez kapcsolódó informatikai rendszer kialakítása;
 • A kacsa és lúdhús készítmények humán táplálkozási értékének és a termelés gazdaságosságának javítása;
 • Új kacsatápok kidolgozása nagy emészthető keményítő tartalmú kukoricafajták felhasználásával;
 • a kacsahús telítetlen zsírsavtartalmának növelése az egészségesebb hús előállítása érdekében;
  A kacsa és lúdtápok optimális aminosav / metabolizálható energia (ME / LYS, MET+CYS, THRE TRYP) arányának meghatározása a hús megfelelő fehérje / zsír tartalmának kialakítása érdekében;
 • Nagy genetikai kapacitású hízósertések genetikai paraméterekre alapozott takarmányozásának kidolgozása a hús minőség javítása érdekében;
 • A különböző enzimkeverékek alkalmazása brojler takarmányozásban.
 • Antioxidáns kapacitás meghatározás, az egyes antioxidáns hatású vegyületet célzott vizsgálata például a C-vitamin és a B1, 2, 3, 6-vitaminok esetében.
 • Extrakciós technikák kidolgozása és több műszeres technikák, Spektrofotométer, Photochem, alkalmazása.

Továbbá műszeres analitikai vizsgálati módszerek fejlesztése, valamint elválasztás technikai protokollok kidolgozásával és enzim kinetikai mérésekkel is foglalkozunk.

Külföldi kapcsolatok

A Tanszék munkatársai széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, így többek között az alábbi külföldi egyetemekkel, kutatóintézetekkel és szervezetekkel tart aktív szakmai (oktatás, kutatás, egyéb) kapcsolatot:

 • Wageningen University and Research (WUR, Hollandia),
 • University of Guelph (Kanada),
 • Agrártudományi Egyetem Ås (Norvégia),
 • Dán Királyi Kutatóközpont, Foulum (Dánia),
 • Pennsylvania State University (USA),
 • Amerikai Állattudományok Szövetsége (ASAS, USA),
 • Massey University (Új-Zéland),
 • Aarhus University (Dánia),
 • Purpan University (Franciaország)
 • Állami Agrártudományi Egyetem Volgograd, Oroszország
 • University of Southern Queensland (Ausztrália).