Állatgenetikai Laboratórium

Az Állatgenetikai Laboratórium a Debreceni Egyetem főépülete mögött található Élettudományi Központban kapott helyet. A Laboratórium fő profilja a gazdasági állatfajokon folytatott genetikai, génexpressziós és proteomikai vizsgálatok. Az Állatgenetikai Laboratórium oktatási és kutatási tevékenységével szorosan kapcsolódik az Állattenyésztéstani Tanszékhez. A közös projektekben feladat a molekuláris biológiai vizsgálatok kivitelezése.

Állatgenetikai Laboratóriumunkban a DNS, RNS és fehérje vizsgálatokon túl a tejtermelésre, a tejminőségre, a hústermelésre, a szaporaságra, a genetikai terheltségek kimutatására, a termeléssel összefüggésben lévő pontmutációkra, viszonylag régóta, génteszteket végzünk. Molekuláris genetikai csoportunk több fajjal is foglalkozik. Az egyes fajtákra, vonalakra jellemző gyakoriságok vizsgálata minden faj esetében elvégezhető. A régi fajták (pl. magyar szürkemarha, hortobágyi és gyímesi racka, cigája, bronzpulyka stb.) jellemzésében és termékeik (hús és hústermékek) ellenőrzésében különösen fontos az azokra jellemző genetikai markerek felismerése.

 JavorA2

Prof. Dr. Jávor András
egyetemi tanár, tanszékvezető

Telefon:
Email: javor@agr.unideb.hu

 Kovács András 009

Dr. Kovács András
egyetemi tanár, DI vezető

Telefon: 
Email:


 

 KuszaSz

Dr. Kusza Szilvia
tudományos főmunkatárs

Telefon: 
Email:


logo

Dr. Rózsáné Dr. Várszegi Zsófia
egyetemi tanársegéd

Telefon: 
Email:


GulyasG

Dr. Gulyás Gabriella
tanszéki mérnök

Telefon: 
Email:


PhD hallgatók
 SziszkoszN Sziszkosz Nikolett
PhD hallgató

Témavezető(k): Dr. Jávor András
Témacím:
Mitokondriális DNS vizsgálat hagyományos magyarországi lófajták genetikai variabilitásának meghatározására
Telefon:
 
Email:


 logo Bagi Zoltán
PhD hallgató

Témavezető(k): Dr. Kusza Szilvia
Témacím:
A balkáni gerle (Streptopelia decaocto) európai expanziójának hatása a faj genetikai sokféleségére
Telefon:
 
Email:


 logo Bordán Judit
PhD hallgató

Témavezető(k): Dr. Kovács András
Témacím:
A kecske XX-fordított nem korai diagnosztizálásának fejlesztése
Telefon: 
Email:


 logo Csóri Zsuzsanna
PhD hallgató

Témavezető(k): Dr. Jávor Andrán, Dr. Gáspárdy András
Témacím:
A magyar juh (Ovis aries strepsiceros hungaricus) történeti összehasonlító vizsgálata
Telefon: 
Email:


 SN foto1 Soós Noémi
PhD hallgató

Témavezető(k): Dr. Kusza Szilvia
Témacím:
Kelet- és közép-európai mezei nyúl állományok populáció-szerkezet, diverzitás és filogeográfiai vizsgálata genetikai markerekkel
Telefon:
 
Email:

A tanszékhez kapcsolódik egy Állatgenetika Laboratórium, melyben az elmúlt 5 évben folyamatosan zajlanak molekuláris genetikai és proteomikai vizsgálatok. A labor elsődleges célja olyan molekuláris genetikai markerek azonosítása, melyek segítségével hatékonyabbá tehető az értékmérő tulajdonságokat kedvezően befolyásoló géneket hordozó egyedek azonosítása, szelekciója. A molekuláris genetikai vizsgálatok keretében alapvetően DNS és RNS vizsgálatokat végzünk. Az mRNS szintű expressziós vizsgálatokban a gének kifejeződésének mértékét határozzuk meg, különböző környezeti tényezők, illetve szövettípus alapján. A DNS vizsgálataink eleinte polimorfizmus vizsgálatokra korlátozódtak, amikor hús-, tej- betegség rezisztencia vagy szaporaságra ható gének genotípusát határoztuk meg és kerestünk összefüggést termelési tulajdonságokkal. Majd egyre több fajra/fajtára kiterjedő genetikai diverzitás vizsgálatot is végeztünk mikroszatellit, illetve mtDNS markerekkel. A biotechnológia, a molekuláris genetikai módszerek, technikák gyors fejlődése révén a kedvező géneket hordozó egyedek szelekciója megkönnyíthető, illetve gyorsabbá, hatékonyabbá tehető.

Napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bír a fogyasztóvédelem. A helytelen termelői, kereskedői gyakorlat során előfordul, hogy az adott élelmiszer nem a jelzett alapanyagokból készül el. Ez a gyakorlatban állati eredetű termékeknél azt jelenti, hogy idegen faj terméke található ez ételben, élelmiszerben. Munkánk során olyan DNS alapú metodika fejlesztésen dolgozunk, mely költséghatékonysága révén szerepet játszhat a nyers- és feldolgozott élelmiszerekben megtalálható állatfajok kimutatásában.

-

-

-